Docent - Teacher

Hoe kan ik een toets herscoren?

Updated on

Herscoring kan gebruikt worden als er een probleem is met één of meerdere vragen van de afgenomen toets.  

Let op: met onderstaande herscoringsmogelijkheden worden alleen wijzigingen doorgevoerd in de toets dat wordt of is nagekeken. Maar niet in de itembank waar het originele item staat. Ga naar de itembank om wijzigingen eventueel ook daar door te voeren.

Het herscoren van de vragen kan al tijdens het beoordelen, zelfs voordat het nakijken is gestart. Je hoeft hiervoor niet te wachten totdat het beoordelen is afgerond of resultaten zijn gepubliceerd.  

Alle item-types kunnen de Volledige score toegewezen krijgen. 

Alleen de volgende item(vraag)-types kunnen worden herscoord met Verander vraag:
- Multiple choice
- Meerdere antwoorden
- Of/of
- Criteria van Essayvragen
- Bestand als antwoord

Er zijn echter wel consequenties voor de statistieken als je herscoring al toepast tijdens het beoordelen. Als je de juiste statistieken wilt laten berekenen icm herscoren zul je:

- eerst alle kandidaten moeten nakijken
- dan indienen van de resultaten (alle beoordelaars)
- dan publiceren van alle kandidaten
- daarna pas herscoren

Met deze volgorde berekent Cirrus de statistieken van de originele toets en zal daarna ook de herberekening maken op basis van het herscoren. Als herscoring in een andere fase al wordt toegepast kan dit leiden tot het ontbreken van de toetsstatistieken of toetsstatistieken waarbij de herscoringsaanpassingen ontbreken. 

Cirrus assessment and 2 more pages - Profile 1 - Microsoft​ Edge
 1. Klik op Beoordeling.
 2. Klik op het tabblad Her-scoring.
 3. Klik op de toets die je (deels) wilt herscoren.
Cirrus assessment and 2 more pages - Profile 1 - Microsoft​ Edge
 1. Selecteer de vraag waarvoor je een actie wilt uitvoeren door deze aan te vinken.
 2. Klik vervolgens op een van de volgende onderdelen om te veranderen:
  Verander vraag: je kunt het juiste antwoord of de maximale score wijzigen voor meerkeuze- meerdere antwoorden- en of/of-vragen. Zie Verander vraag voor meer informatie.
  Volledige score: alle kandidaten in het schema ontvangen het maximale aantal punten voor deze vraag. Zie Volledige score voor meer informatie.
  Verwijderen: de vraag wordt niet meer meegenomen in de beoordeling van de toets. Zie Verwijderen voor meer informatie.

Je kunt eventueel filteren op het vraagtype om sneller te zoeken door de vragen

Verander vraag

Cirrus assessment and 2 more pages - Profile 1 - Microsoft​ Edge
 1. Voer (één van) de twee volgende actie(s) uit:
  • Als je het antwoord wilt wijzigen, selecteer onder Antwoordalternatieven welk antwoord als juist gemarkeerd moet worden.
  • Als je de score van de vraag wilt wijzigen, vul dan onder Nieuwe score de waarde in die de vraag moet krijgen.
 2. Vink aan dat je de gevolgen van het wijzigen van items begrijpt. De gevolgen zijn dat na aanpassing de toetsen opnieuw nagekeken worden en alle scores worden herberekend.
 3. Het Opmerking-veld mag niet leeg blijven. Vul bijvoorbeeld een reden in waarom het antwoord is veranderd of waarom er een nieuwe score is toegekend.
 4. Klik op Aanpassen.

Je komt nu terug in het overzicht van alle vragen, waar je een voorbeeld ziet van het effect van je aanpassingen. Op basis van deze gegevens kun je beslissen of je de aanpassingen wilt behouden (Aanpassingen toepassen) of weggooien (Annuleren). Selecteer Aanpassingen toepassen.

Cirrus assessment and 2 more pages - Profile 1 - Microsoft​ Edge

In verband met de nog beperkte functionaliteit raden wij af om via Cirrus de kandidaten een e-mail te sturen.

Na het toepassen van de wijzingingen worden alle toetsen opnieuw nagekeken en de scores herberekend.

 1. Vink aan dat je gevolgen van de aanpassingen begrijpt
 2. Klik op Toepassen. De aanpassingen zijn nu toegepast en doorgevoerd.  

Volledige score

Cirrus assessment and 2 more pages - Profile 1 - Microsoft​ Edge
 1. Selecteerd de vraag waarvoor je een actie wilt uitvoeren door deze aan te vinken.
 2. Klik vervolgens op Volledige score.
Cirrus assessment and 2 more pages - Profile 1 - Microsoft​ Edge
 1. Vink eventueel aan of kandidaten die de vraag niet hebben beantwoord ook de volledige score krijgen.
 2. Vink aan dat je de gevolgen van het toekennen van de volledige score begrijpt
 3. Het Opmerking-veld mag niet leeg blijven. Vul bijvoorbeeld een reden in waarom iedereen de volledige score krijgt.
 4. Klik op Volledige score toepassen.
Cirrus assessment and 2 more pages - Profile 1 - Microsoft​ Edge

Je komt nu terug in het overzicht van alle vragen, waar je een voorbeeld ziet van het effect van je aanpassingen. Op basis van deze gegevens kun je beslissen of je de aanpassingen wilt behouden (Aanpassingen toepassen) of weggooien (Annuleren). We selecteren Aanpassingen toepassen.

 1. Vink aan dat je gevolgen van de aanpassingen begrijpt
 2. Klik op Toepassen. De aanpassingen zijn nu succesvol toegepast.  

Na het toepassen van de wijzigingen worden alle toetsen opnieuw nagekeken en de scores herberekend.

In verband met de nog beperkte functionaliteit raden wij af om via Cirrus de kandidaten een e-mail te sturen.

Verwijderen

 1. Selecteer de vraag waarvoor je een actie wilt uitvoeren door deze aan te vinken.
 2. Klik vervolgens op Verwijderen.
Cirrus assessment and 2 more pages - Profile 1 - Microsoft​ Edge
 1. Vink aan dat je de gevolgen van het verwijderen van items begrijpt.
 2. Het Opmerking-veld mag niet leeg blijven. Vul bijvoorbeeld een reden in waarom het item is verwijderd.
 3. Klik op Verwijderen.

Je komt nu terug in het overzicht van alle vragen, waar je een voorbeeld ziet van het effect van je aanpassingen. Op basis van deze gegevens kun je beslissen of je de aanpassingen wilt behouden (Aanpassingen toepassen) of weggooien (Annuleren). We selecteren Aanpassingen toepassen.

 1. Vink aan dat je gevolgen van de aanpassingen begrijpt
 2. Klik op Toepassen. De aanpassingen zijn nu succesvol toegepast.  

Na het toepassen van de wijzigingen worden alle toetsen opnieuw nagekeken en de scores herberekend.

In verband met de nog beperkte functionaliteit raden wij af om via Cirrus de kandidaten een e-mail te sturen.

Previous Article Hoe kan ik een toets herbeoordelen?
Next Article Hoe kan ik de nakijk-resultaten publiceren?