Docent - Teacher

Kan ik een reeds gebruikte / toegevoegde vraag aanpassen?

Updated on

Het is mogelijk om een vraag die reeds is toegevoegd aan een tentamen of reeds gebruikt is, aan te passen. Cirrus maakt een onderscheid tussen:

 1. item revisies.
 2. item versies.

Item revisie

Onder revisie van een item wordt een tekstuele aanpassing van de titel, de vraag, de antwoord alternatieven of de feedback bedoeld. Daarnaast kun je ook een plaatje of een pdf toevoegen aan de vraag.

 • Navigeer naar Bibliotheek in de linkernavigatiebalk. Je landt op het Collectiestabblad.
 • Klik op de collectie waarbinnen je een item wilt updaten.
 • Klik binnen de collectie op het item die je wilt updaten.

Het is mogelijk om het volgende aan te passen:

 1. De titel.
 2. De vraagstelling.
 3. Het toevoegen van bron- en/of mediabestanden.
 4. De tekst van de antwoordmogelijkheden.

Klik op Opslaan of Opslaan en sluiten zodra je klaar bent met aanpassen.

Als je de vraag wilt opslaan, verschijnt er een waarschuwingsmelding. Als je op Ja klikt, wordt de vraag automatisch in de toets geüpdate. 

Item versies

Er wordt een nieuwe versie van een item aangemaakt als er één van de volgende aanpassingen wordt gedaan:

 1. Het toevoegen of verwijderen van een antwoord alternatief.
 2. Het wijzigen van het aantal te behalen punten.
 3. Het wijzigen van het juiste antwoord.
 4. Het wijzigen van seed-item (ja of nee).
 5. Indien van toepassing op het item onder opties: wijzigingen in Scoringsmethode Dichotoom/Polytoom.
  Indien van toepassing op het item onder opties: wijzigingen in Maximum aantal kandidaatselectie.
  Indien van toepassing op het item: het maximum aantal toegestane woorden (essay vraag)
 6. Hier zie je welke versie het item heeft.
 7. Klik op Opslaan om de wijzigen door te voeren.
 8. Na het opslaan krijg je onderstaande melding en wordt daarna een nieuwe versie aangemaakt.

Klik op Ja om de wijzigingen door te voeren. In de bibliotheek is dan bij het Item het nieuwe versienummer te zien. Hiermee is de update van het gewijzigde item niet nog verwerkt in de toets.

Gewijzigde item updaten in toets

Open de toets en je ziet dat er een Updatemelding van de toets wordt weergegeven. Druk op Update om de nieuwste versie van het item toe te voegen aan de toets.

Daarna volgt de melding dat een nieuwe versie van de toets is aangemaakt. Na het doorvoeren van deze wijziging wijzigt de status van de Toets automatisch naar de status Concept (indien deze op live stond). Indien de toets al gepubliceerd was, dient deze opnieuw gepubliceerd te worden. Hiervoor klik je op Publiceer, waarna je de status van de toets naar Live verandert.

Als je gebruik wilt maken van het gewijzigde Item zul je de toets opnieuw naar de status Live moeten zetten via de knop Publiceren. Publiceer je toets niet opnieuw, dan zal de afname de toets genereren uit de eerdere versie met het ongewijzigde item. Na het doorvoeren van de Update en het opnieuw Live zetten van de Toets zal in de Afname het versienummer met 1 verhoogd zijn. Je hoeft dus verder geen actie in de afname te ondernemen.

Previous Article Waar kan ik ondersteuning krijgen bij het maken van goede tentamenvragen?
Next Article Hoe bewerk en verwijder ik items?