Docent - Teacher

Hoe kan ik kandidaatinzages inplannen?

Updated on

Inplannen kandidaatinzage

Met een kandidaatinzage kan een kandidaat zijn toets inzien. Op basis van de instellingen zien de kandidaten hun gegeven antwoorden, opmerkingen van de beoordelaar(s) en de toegekende scores. Elke student vindt zijn inzage terug op het Cirrus dashboard van zijn eigen account.

Voordat een inzage ingepland kan worden moeten:

- de resultaten van het beoordelen zijn ingediend

- de resultaten zijn gepubliceerd

 • Ga naar Afname, links in het menu.
 • Ga naar tabblad Kandidaatinzage
 • Klik op Inzage toevoegen. 

Toevoegen van kandidaten

 • Ga naar het Afnames tonen, of als je er geen vindt Toetsen tonen. Zoek eventueel rechtsboven naar de juiste afname
 • Klik op Naar instellingen om de instellingen af te ronden voor deze inzage 
 • Klik daarna op Opslaan

Je gaat nu automatisch door naar de Overzichtspagina van de Inzage

Klik op het 2e tabblad Kandidaten om de kandidaten toe te gaan voegen

Er zijn enkele manieren om kandidaten toe te voegen:

 1. Zoek op naam van de kandidaat, of
 2. Zoek via de Filter  op hiërarchie via Hiërarchie . Je kunt hier zoeken op de toetscode en gelegenheid. Of navigeer door op de titels door te klikken (bijvoorbeeld Faculteiten, <eigen faculteit>, <Curusnaam> <Cursusjaar> <Gelegenheid>. 
 3. Druk daarna op het groene Vergrootglas om de hiërarchie in te laden en daarmee de kandidaten toe te voegen.
 1. Selecteer alle kandidaten of  
 2. Selecteer enkele kandidaten waarvoor de inzage ingesteld moet worden.

Bevestig na het selecteren het toevoegen van de kandidaten door op Toevoegen te klikken.
Druk op Sluiten om terug te gaan naar de overzichtspagina.
De geselecteerde kandidaten zijn nu toegevoegd.

Instellingen

 • Klik daarna op  het tabblad Instellingen

Selecteer de kandidaat-ervaring.

 1. Feedback.
  • Annotaties weergeven betekent dat de kandidaat de opmerkingen van het beoordelen krijgt te zien.
 2.  Navigatie
  • Volgorde van tonen vragen voor de kandidaat zoals deze is getoond bij de afname
  • of de volgorde zoals deze in het Form is vastgelegd
 3.  Resultaten. Je kunt kiezen uit:
  Toon cesuurpercentage
  Resultaat weergeven
  Toon Cijfer
  Samenvatting toont enkel de vragen en of deze juist of onjuist beantwoord zijn
  Gedetailleerd toont de vraag, het antwoord daarop, het correcte antwoord en de behaalde score. Deze instelling wordt aangeraden.
  Scorerapport met Vakgebieden, en/of Leerdoelen, en/of Onderwerpen
  Antwoordmodel weergeven tijdens de inzage (optioneel, indien gebruikt in de toets)
 4. Veiligheid.
  • Safe Exam browser beperkt de inzage op bepaalde computers. Inzage kan niet plaatsvinden anders dan op deze computers met een lock-down mogelijkheid. Deze instelling niet gebruiken of overleg eerst met de Facultair Coordinator.
  • Gebruik PIN-code om de inzage pas mogelijk te maken nadat de pincode is gegeven aan de kandidaten. Op die manier beperk je de toegang tot de inzage voor alleen de kandidaten die dat mogen. Dit is een aanbevolen instelling.
 5. Klik op Activeren (rechtsboven in het scherm)
 6. In het bevestigingsscherm wordt gevraagd om de kandidaten te informeren. Dit moet NIET

De inzage is nu ingepland en zichtbaar op de dashboards van de kandidaten in Cirrus. Deze wordt actief zodra de starttijd is bereikt die is ingesteld onder Instellingen. 

Het is mogelijk om 1 student aan meerdere planningen toe te voegen van hetzelfde assessment. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

 • De student mag niet in een lopende planning zitten van hetzelfde assessment. 
 • Tijdens een inzage waaraan een student is gekoppeld, kan de student meerdere keren inloggen totdat de planning is verlopen. Is de inzageperiode ingesteld op Altijd dan kan de student altijd de inzage blijven inzien. Er zit geen limiet op. Student kan niet worden toegevoegd aan een nieuwe planning.
 • Als de planning afgelopen is heeft de student geen mogelijkheid meer om inzage te doen. De student kan dan wel aan een nieuwe inzage worden gekoppeld.

Klik hier voor meer informatie over hoe kandidaten een inzage kunnen opstarten.

Previous Article Hoe kan ik de nakijk-resultaten publiceren?
Next Article Hoe kunnen studenten (op een eigen computer) een inzage doen?