Docent - Teacher

Hoe gebruik en beheer ik breakout rooms? | Zoom

Updated

Door het aanmaken van breakout rooms kun je je meeting opsplitsen in verschillende, kleinere deelsessies. Deelnemers kunnen in deze deelsessies bijvoorbeeld een groepsopdracht maken en met elkaar overleggen.

Breakout rooms aanmaken
Werken in breakout rooms

Breakout rooms aanmaken

Je kunt maximaal 50 breakout rooms aanmaken. Elke breakout room kan maximaal 200 deelnemers bevatten.

Tijdens een sessie

 • Klik op Breakout Rooms.
 1. Geef aan hoeveel breakout rooms je wil maken.
 2. Geef aan of hoe je wil dat de deelnemers verdeeld worden. Automatisch, handmatig, of door studenten zelf te laten kiezen.
 3. Klik op Create Breakout Rooms. De breakout rooms worden aangemaakt maar niet gelijk gestart.

Wanneer je kiest voor Let participants choose room kunnen alleen de studenten die de desktopclient gebruiken en versie 5.3.0. of hoger hebben een kamer kiezen. De overige studenten moeten door de docent alsnog handmatig worden toegevoegd.

De deelnemers handmatig indelen

Indien je bij het aanmaken van de breaking rooms voor Manually hebt gekozen kun je de deelnemers zelf indelen. Dit ziet er als volgt uit:

 1. Klik op Assign of het nummer achter de breakout room (als je al mensen hebt ingedeeld) en selecteer de namen van de deelnemers die je in deze breakout room wil plaatsen.
 2. Klik op Move to om een deelnemer naar een andere breakout room te verplaatsen.
 3. Klik op Exchange om snel twee deelnemers van breakout room te laten wisselen.

Opties voor breakout rooms

Na het aanmaken van de breaktout rooms kun je op Options klikken voor verdere instellingen voor de breakout rooms.

 1. Wijzig de naam van de breakout room.
 2. Verwijder de breakout room.
 3. Verplaats deelnemers naar een andere breakout room.
 4. Klik op Options:
  • Move all participants into breakout rooms automatically: Vink deze optie aan om de deelnemers automatisch over de breakout rooms te verdelen. De deelnemers belanden dan automatisch in een breakout room. Als deze optie uitgeschakeld is moeten deelnemers eerst op Join klikken om deel te nemen in de breakout room.
  • Allow participants to return to the main session at any time: Vink deze optie aan om deelnemers zelf te laten beheren wanneer ze de breakout room verlaten en terugkeren naar de hoofdsessie. Als deze optie niet is aangevinkt, beheert de host wanneer deelnemers terug kunnen keren naar de hoofdsessie.
  • Breakout rooms close automatically after X minutes: Stel een tijd in voor een breakout room. Breakout rooms worden automatisch beëindigd wanneer de opgegeven tijd is verstreken.
   • Notify me when the time is up: Als host krijg je een melding wanneer de tijd gaat verstrijken en de optie om de breakout rooms nog voor onbepaalde tijd open te laten.
  • Countdown after closing breakout room: Vink deze optie aan om deelnemers te laten zien hoeveel tijd zij nog in de breakout room hebben voordat ze naar de hoofdsessie worden verplaatst.
 5. Klik op Add a Room om een breaking room toe te voegen.
 6. Klik op Open All Rooms om de breakout rooms te starten. Alle deelnemers worden naar hun breakout room verplaatst. De host blijft in de hoofdsessie.

De indeling van de breakout rooms blijft gedurende de sessie bewaard. Wanneer er een reeks sessies is ingepland, wordt de indeling van de breakout rooms niet onthouden bij een volgende sessie in de reeks. De indeling kan wel bewaard worden als deelnemers van tevoren ingedeeld zijn.

Werken in breakout rooms

Verplaats de deelnemers naar de breakout rooms

 • Klik op Breakout Rooms (wanneer je een scherm aan het delen bent: Klik bovenin op More... en vervolgens op Breakout Rooms).
 • Klik op Open All Rooms. De deelnemers worden nu naar de eigen breakout room verplaatst.

Breakout rooms beheren

Als host heb je de mogelijkheid om handmatig deel te nemen aan een breakout room, of vanuit de hoofdsessie met de deelnemers te chatten.

Wanneer de deelnemers in de breakout room zitten zullen zij de chat van de hoofdsessie niet meer kunnen inzien.

 1. Klik op Broadcast a message to all om een bericht naar alle breakout rooms te sturen.
 2. Klik op Join om als host deel te nemen aan een breakout room.
 3. Klik op Close All Rooms om alle breakout rooms handmatig te sluiten. De deelnemers komen dan weer in de hoofdsessie terecht.

 

Het kan ook voorkomen dat deelnemers vanuit de breakout room contact zoeken met de host, zij kunnen om hulp vragen. Als host heb je dan twee mogelijkheden, of je klikt op Join Breakout Room om deel te nemen aan de breakout room, of je negeert het verzoek door op Later te klikken. De deelnemer krijgt hier een melding van.

 

Previous Article Hoe gebruik ik annotaties en het whiteboard? | Zoom
Next Article Hoe gebruik ik de chat, reactions en polls? | Zoom