Docent - Teacher

Hoe gebruik ik de chat, reactions en polls? | Zoom

Updated

Tijdens de meeting heb je verschillende manieren om te communiceren zonder dat je je microfoon hoeft te gebruiken. Zo kun je chatten, je hand opsteken of deelnemers laten reageren op een poll.

De chat gebruiken
Chat gebruiken tijdens het scherm delen
Instellen wie met elkaar kunnen chatten
Hand opsteken in een meeting
Reactions geven
Een poll gebruiken

De chat gebruiken

 1. Klik op Chat.
 2. Kies naar wie je een bericht wil sturen. Dit kan naar alle deelnemers of naar een individuele deelnemer.
 3. Typ je bericht.

Deelnemers krijgen nu onderaan in beeld te zien dat er een nieuw bericht is:

Chat gebruiken tijdens het scherm delen

 1. Klik bovenaan in het menu op More.
 2. Klik op Chat.
 3. Er opent nu een venster om te chatten tijdens het scherm delen.

Dit ziet er voor deelnemers als volgt uit:

Instellen wie met elkaar kunnen chatten

Als host kun je instellen of deelnemers berichten kunnen sturen in de chat en naar wie zij dit kunnen doen.

 • Open het chatvenster.
 • Klik op de drie puntjes in de chat.
 • Allow attendees to chat with: geef aan met wie deelnemers kunnen chatten. In dit voorbeeld staat Participant Can Chat With omdat er maar één deelnemer is.
  • No One: Deelnemers kunnen geen berichten sturen
  • Host Only: De host is de enige die berichten naar iedereen kan sturen. Deelnemers kunnen privé berichten naar de host sturen.
  • Everyone publicly: Deelnemers kunnen berichten sturen die bij alle andere deelnemers terecht komen. Deelnemers kunnen ook privé berichten naar de host sturen.
  • Everyone publicly and privately: Deelnemers kunnen berichten sturen die bij alle deelnemers terecht komen. Deelnemers kunnen ook privé berichten naar de host en individuele andere deelnemers sturen.

Chat opslaan

Je kunt studenten de mogelijkheid geven om de chat op te slaan. Als je dit wilt deactiveren dan kan dat via de website van Zoom.

 • Druk op de drie puntjes onderaan in de chat.
Zoom Meeting
 • In het menu klik je vervolgens op Save Chat.

In de Documenten folder op je computer is nu een map aangemaakt genaamd Zoom waarin de opgeslagen Chats te zien zijn.

Chat opslaan uitzetten

 1. Navigeer naar het tabblad In Meeting (Basic).
 2. Vink Prevent participants from saving chat aan.
 3. Klik op Save.

Bestanden delen via de Chat

Om bestanden te kunnen delen via de chat moet dit eerst geactiveerd worden via de website van Zoom.

 1. Ga naar het tabblad In Meeting (Basic)
 2. Door op het bolletje achter File Transfer te klikken zet je de functie aan dat de host en de participanten bestanden kunnen delen via de chat.
 • Door op File te klikken kun je nu bestanden van je computer delen in de chat.
 • Zoom opent nu de bestandelfolder van je computer.

Bij het delen van een bestand via de chat mag dit bestand maximaal 512MB zijn.

Hand opsteken in een meeting

In een meeting kunnen deelnemers virtueel hun hand opsteken. Op die manier kunnen zij aangeven dat ze iets willen vragen aan de host.

Als host is het handig om aan het begin van de meeting aan te geven waarvoor deelnemers de raise hand optie kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld om te vragen of de host de deelnemer kan unmuten, zodat hij/zij kan spreken.

Als deelnemer:

 1. Klik op Reactions.
 2. Klik op Raise hand.

Je kan ook een shortcut gebruiken om je hand op te steken of naar beneden te doen:

Windows: Alt+Y

Mac: Option+Y

De host krijgt vervolgens op twee plekken te zien dat de deelnemer zijn hand opsteekt en kan de deelnemer dan het woord geven:

Reactions geven

Tijdens een meeting kunnen deelnemers of de host de functie Reactions gebruiken om een snelle reactie te geven zonder hierbij te moeten praten.

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de functie Reactions in de desktop client van Zoom.

In de menubalk van Zoom vind je de functie Reactions:

 1. Klik op Reactions.
 2. Klik op de reactie die je wil geven.

De reactie blijft vervolgens 5 seconden in beeld:

Een poll gebruiken

Bij het aanmaken van een meeting kun je kiezen om een poll op te nemen tijdens je sessie. Zo kun je studenten snel een vraag of stelling voorleggen tijdens een sessie.

Alleen studenten die deelnemen aan de sessie via de Zoom Desktop Client kunnen reageren op de poll en de uitslagen van de poll zien. Studenten die deelnemen via een browser kunnen dit niet.

Navigeer via de browser naar het tabblad Meetings en vervolgens naar de geplande meeting.

Klik onderaan de pagina achter You have not created any poll yet op Add.

 1. Geef de poll een naam.
 2. Vink aan of de deelnemers anoniem antwoord kunnen geven.
 3. Typ een vraag die je de deelnemers wil stellen.
 4. Vink aan of er meerdere antwoorden goed zijn (Multiple Choice) of maar één antwoord (Single Choice).
 5. Vul in welke antwoorden deelnemers kunnen kiezen.

Vervolgens start je de sessie. Zie ook de handleiding Hoe start en plan ik een sessie?

 • Klik op Polls.
poll (2) - Word
 • Selecteer de vraag die je wil stellen en klik op Launch Polling. De deelnemers zullen nu de poll in beeld zien verschijnen.
poll (2) - Word
 • Als host kun je live zien wat de deelnemers op de poll reageren. Klik op End Polling om de poll voor de deelnemers te sluiten, zij kunnen hier niet meer op reageren.
poll (2) - Word
 1. Klik op Share/Stop Share Results om de resultaten van de poll met de deelnemers te delen en dit delen weer te stoppen.
 2. Klik op Re-launch Polling om de vraag opnieuw te stellen, de eerder gegeven antwoorden verdwijnen dan en deelnemers kunnen de vraag opnieuw beantwoorden.
Previous Article Hoe gebruik en beheer ik breakout rooms? | Zoom
Next Article Hoe plan ik een webinar? | Zoom