Docent - Teacher

Hoe gebruik je criteria om essay vragen na te kijken?

Updated on

Bij het aanmaken van een essay vraag kun je criteria instellen die ondersteunen bij het nakijken. Zie het artikel hoe maak ik een essayitem aan voor meer informatie over het instellen van de criteria. Navigeer tijdens het nakijken naar de betreffende essay vraag waar criteria voor zijn bepaald.

  1. Per criteria kun je een maximaal aantal punten toekennen. Je kunt het toegekende aantal punten intypen. Dit cijfer kan tot 2 cijfers achter de punt nauwkeurig.
  2. Je kunt ook punten toekennen door op de schaal te klikken op de hoeveelheid punten.
  3. Je kunt een criterium ook onderverdelen in subcriteria. Per subcriterium bepaal je de gescoorde punten. Het totaal van de subcriteria vormt het behaalde puntenaantal per criterium.
  4. De score wordt bepaald door het totaal aantal toegekende punten.
  5. Klik op beoordeling opslaan.
Previous Article Hoe navigeer ik door het nakijkwerk?
Next Article Hoe kan ik de beoordelingen na het nakijken indienen?