Docent - Teacher

Hoe stel ik de publicatie-instellingen in van een toets met enkel gesloten vragen?

Updated on

Het is mogelijk om een toets met alleen gesloten vragen automatisch na te laten kijken door Cirrus. De vraagtypes die hiervoor in aanmerking komen staan vermeld in dit artikel.

De facultair coördinator digitaal toetsen van jouw faculteit moet ook nog een instelling doen om het automatisch nakijken te bewerkstelligen. Bespreek je keuze daarom met hem of haar.

Navigeer naar de betreffende toets.

Klik op Publiceer

  1. Selecteer Beoordelaars niet toevoegen om de toets helemaal automatisch na te laten kijken door Cirrus. LET OP: het is dan niet meer mogelijk om individueel na te kijken of te herbeoordelen. De overige opties zijn niet meer te selecteren.
  2. Selecteer Automatisch gescoorde vragen beoordelen als je wel wilt dat de toets wel automatisch gescoord wordt, maar dat je de mogelijkheid hebt om de antwoorden na te kijken.
  3. Selecteer Uitgebreide workflow gebruiken als je Automatisch gescoorde vragen beoordelen hebt geselecteerd.
  4. Selecteer vervolgens de status Live onder het drop-down menu.

De resultaten gaan na het eindigen van de toets automatisch door naar het tabblad Audit onder Beoordeling. Het Her-scoren van vragen blijft nog steeds mogelijk.

Indien er in het Form van de Toets vraagtypes zijn geselecteerd die niet automatisch nagekeken kunnen worden dan zal de optie Beoordelaars niet toevoegen uit het publicatiescherm verdwijnen. De toets kan dan niet volledig automatisch nagekeken worden.

Previous Article Hoe werkt de cijferberekening in Cirrus?
Next Article Hoe stel ik de publicatie-instellingen in van een toets met open vragen?