Docent - Teacher

Welke aanpassingen kan ik nog doen tijdens het beoordelen?

Updated on

Soms kom je tijdens het nakijken erachter dat sommige instellingen niet juist of handig zijn. Hieronder vind je een opsomming van wat nog aangepast kan worden en welke consequenties dit kan hebben.

Uitgangspunten:

  1. Aanpassingen aan de beoordelingsinstellingen zijn alleen te doen vóórdat de resultaten zijn ingediend.
  2. Wijzigingen aan de verdeling van het werk leiden in de meeste gevallen tot het verlies van nakijkwerk.
  3. Aanpassingen aan de herbeoordelingsinstellingen zijn alleen door te voeren vóórdat de resultaten ingediend zijn.

Beoordelingsinstellingen

De volgende instellingen zijn aan te passen zonder consequenties:

  1. Als Beoordelingen delen aan staat, wordt de feedback die door de beoordelaar gegeven wordt, zichtbaar voor de mede beoordelaars.
  2. Als Beoordelingen delen aan staat kun je kiezen tussen wanneer de beoordelingen getoond worden aan de medebeoordelaars
  3. Selecteer Kandidaat anoniem om kandidaten te anonimiseren
  4. Beoordelaar anoniem kan alleen gekozen worden wanneer beoordelingstype twee beoordelaars is.

Voor aanpassingen aan de overige instellingen, geld:

  1. Als je een beoordelaar weghaalt, ben je zijn of haar nakijkwerk kwijt.
  2. Verander je de Toewijzing per setting, ben je het nakijkwerk tot nu toe kwijt.
  3. Verander je Toewijzing van beoordelaars, ben je het nakijkwerk kwijt.

Herbeoordelingsinstellingen

Het herbeoordelen is alleen in te stellen voordat de scores van de beoordelingen zijn ingediend. Daarna is herbeoordelen niet meer in te stellen. Dit geld tevens ook voor de instellingen wanneer resultaten naar herbeoordeling gestuurd worden. Deze zijn ook alleen in te stellen voordat de resultaten ingediend zijn.

Beoordelaarsannotaties weergeven kan na het indienen worden aangepast en zal direct zichtbaar zijn.

Beoordelaars herbeoordelaars toevoegen voor nog niet nagekeken items / kandidaten

Je kunt tijdens beoordelen of herbeoordelen wel beoordelaars of herbeoordelaars toevoegen en items / kandidaten aan hun toewijzen, zolang de toegekende items niet al door iemand anders (her)beoordeeld zijn.

In het tabblad Beoordelaars kunnen de beoordelaars / herbeoordelaars toegevoegd worden en de juiste rechten toegekend worden. In het tabblad verdeling kunnen vervolgens de nog niet beoordeelde items / kandidaten toebedeeld worden. Je kunt helaas in dit scherm niet zien welke vragen / kandidaten al nagekeken zijn. Dit zul je in goed overleg met je mede-nakijkers moeten doen.

Previous Article Beoordelen instellen
Next Article Hoe navigeer ik door het beoordelings-overzicht?