Docent - Teacher

What's New? April 2021

Updated

Release 13-04-2021

Meerdere Herbeoordelingsrondes mogelijk bij Beoordelen:

Deze functionaliteit is beschikbaar bij de instellingen in Beoordelen op het Coördinator tabblad: als je de instellingen voor het nakijken instelt heb je nu de mogelijkheid om meerdere herbeoordelingsrondes toe te voegen, indien nodig. Met een maximum van 3

Het doel van meerdere herbeoordelingsrondes is dat een herbeoordelaar een herbeoordelaar kan herbeoordelen. 


Bijvoorbeeld:

- Er zijn twee herbeoordelingsrondes
- Instelling 'Sample moderation' is ingesteld op 10% voor beide herbeoordelingsrondes
- Er zijn 100 kandidaten die een tentamen hebben gemaakt
- Herbeoordelaar in ronde 1 krijgt 10 kandidaten
- Herbeoordelaar in ronde 2 krijgt 1 kandidaat van de 10 uit de eerste herbeoordelingsronde

Op het tabblad Toewijzing, wordt elke ingstelede herbeoordelingsronde getoond in een aparte kolom. Voor elke rond wijs je een herbeoordelaar toe. De herbeoordelaar dient de gegevens scores in te dien voordat de herbeoordelaar uit ronde 2 kan gaan herbeoordelen.

Ook al zijn er meerdere herbeoordelingsrondes ingesteld, de algemene regel voor het publiceren van de resultaten blijft ongewijzigd.  Dus de herbeoordelaar uit de vorige ronde moet volledig afgerond zijn voordat de resultaten gepubliceerd kunnen worden.

Previous Article What's New? Maart 2021
Next Article What's New? Mei 2021