Docent - Teacher

Feedback toevoegen (KZC)

Updated

LET OP: De kwaliteitszorgcoördinator (KZC) voegt de feedback pas toe nadat de evaluatie incl. feedback van de docent(en) in de OLC is besproken.

Controleer eerst of je in de juiste opleidings-omgeving zit, dat kun je in de linkerbovenhoek zien (in onderstaand voorbeeld is dat Bachelor CIW). Zo niet, navigeer dan eerst naar de juiste opleidings-omgeving.

Zo wel, dan kun je beginnen met het toevoegen van feedback.

Hoe navigeer ik naar de juiste opleidings-omgeving?

De opleidings-omgeving is een opleidingsspecifiek gedeelte binnen Evalytics. Binnen zo'n omgeving vind je alleen de cursussen van die opleiding. Algemene cursussen (zoals Minoren) vind je in de algemene omgeving van de Faculteit der Letteren.

 1. Log in bij Evalytics via portal.evalytics.nl 
 2. Klik linksboven op de omgeving waar je je op dat moment bevindt (in onderstaand voorbeeld: 'Radboud Universiteit, Bachelor Algemen...').

Er wordt een nieuw pop-up scherm geopend:

 1. De omgeving waar je je op dat moment bevindt, is blauw. Als je vanuit de algemene 'Faculteit der Letteren'-omgeving komt, moet je eerst op het pijltje klikken om de lijst met opleidingen uit te vouwen.  
 2. Kies de juiste opleiding uit de lijst.

Hoe voeg ik feedback toe aan een evaluatie?

 1. Klik links in het menu op 'Evaluaties. De lijst met evaluaties verschijnt.
 2. Als je denkt dat er evaluaties ontbreken, kun je controleren of het filter goed staat.

Kijk vervolgens alleen naar de evaluaties die:

 1. de status 'Open voor feedback' hebben;
  indien er een paars blokje met getal achter staat, betekent het dat er door de docent(en) ook feedback is toegevoegd
 2. en geldig zijn.
  een geldige evaluatie heeft min. 5 respondenten EN min. 20% responspercentage

Indien je de resultaten van de evaluatie en/of feedback van de docent nog een keer wilt bekijken, doe dat dan eerst. Zie onderaan deze pagina: Resultaten en feedback docent(en) inzien. Ga daarna verder met stap 8.

 1. Klik achter de betreffend evaluatie op de gele knop 'Feedback toevoegen'. Er verschijnt een nieuw scherm:
 1. Kies de rol van waaruit je de feedback wilt plaatsen (Kwaliteitsmanager).
  Dit is alleen van toepassing als je bij deze cursus ook andere rollen hebt. Anders staat hier automatisch 'Kwaliteitsmanager'.
 2. Vul de reactie als kwaliteitszorgcoördinator op de resultaten van de cursusevaluatie in. Deze bestaat uit een samenvatting van de evaluatieresultaten en de recflectie van de docent(en), inclusief het cursusgemiddelde. Zie ook: Tips voor het schrijven van feedback.
  1. Docentreactie kopiëren?
   Indien de reactie van de docent op de evaluatieresultaten een goede samenvatting geeft en er tijdens de OLC-vergadering geen verdere bijzonderheden ter sprake zijn gekomen, volstaat het wanneer de kwaliteitszorgcoördinator in zijn eigen feedback “Docentreactie gezien en goedgekeurd door kwaliteitszorgcoördinator” schrijft. Tijdens de terugkoppeling wordt dan de reactie van de docent naar de studenten teruggekoppeld.
  2. Te weinig respons
   Een evaluatie met minder dan 5 respondenten OF met een responspercentage van minder dan 20% wordt als niet representatief gezien en daarom ongeldig verklaard. De docent hoeft in dit geval geen feedback toe te voegen. De kwaliteitszorgcoördinator voegt wél feedback toe, namelijk “Deze evaluatie wordt wegens te weinig respons ongeldig verklaard”. Dit wordt ook teruggekoppeld naar de studenten.
  3. Zichtbaarheid feedback
   De feedback is zichtbaar voor de cursuscoördinator (indien van toepassing), de docent(en) van de cursus, de OLC-leden en de kwaliteitszorgcoördinator zelf en dus NIET voor de studenten. De terugkoppeling naar studenten volgt later.
 3. Indien je concrete actiepunten kunt/wilt formuleren, vul je die hier in. Je kunt ook aangeven welke actiepunten al voltooid zijn.
 4. Er hoeft geen bijlage toegevoegd te worden.
 5. Klik tot slot op 'Opslaan'.

Resultaten en feedback docent(en) inzien

Je kunt de feedback van de docent(en) snel en makkelijk online inzien (zie uitleg hieronder).

De resultaten kun je online bekijken of downloaden in een rapportage (handleiding opent in nieuw tabblad). In deze rapportage kun je indien gewenst ook de feedback van de docent opnemen.

Feedback docent(en) online inzien
 1. Klik in de linkerbalk op 'Evaluaties'. Je ziet dan de lijst met evaluaties die binnen jouw opleiding zijn geëvalueerd.
 2. Klik op de naam van de cursus die je wilt inzien.
 1. Het overzichtsscherm van de evaluatie opent zich. Scroll helemaal naar beneden, daar vind je onder het kopje 'Feedback' de door de docent(en) ingevulde feedback.
 2. Om de resultaten in te zien: klik in de rechterbalk op 'Resultaten'.

Je kunt op de nu geopende pagina de resultaten online bekijken of downloaden (handleiding opent in nieuw tabblad).

Previous Article Hoe download ik de evaluatieresultaten voor Cursusdossier?
Next Article Resultaten inzien en downloaden (KZC)