Docent - Teacher

Herbeoordelen

Updated on

In Beoordeling vind je het tabblad voor het Herbeoordelen(met de naam 'Bezwaar'). Met deze functionaliteit kun je, bijvoorbeeld naar aanleiding van een inzage, de score(s) van individuele kandidaten aanpasssen. Hiervoor dienen de resultaten gepubliceerd te zijn (voorwaarde voor inzage). 

Cirrus assessment and 3 more pages - Work - Microsoft​ Edge

Om te kunnen Herbeoordelen volg je onderstaande stappen:

  1. Ga naar Rapporten
  2. Vind de betreffende toets
  3. Vind de betreffende kandidaat en vink deze aan.
  4. Klik daarna op Markeren voor bezwaar, hierna opent een nieuw venster

Selecteer wie de Herbeoordeling gaat uitvoeren. Dit is een eerdere beoordelaar van de toets of een andere docent die opgezocht kan worden via Toon alle beschikbare beoordelaars. Vul tevens een reden in. 

- Ga terug naar Beoordelen, naar het nieuwe tabblad Bezwaar (zie eerste afbeelding). Daar staat de toets waar de Herbeoordeling zojuist voor is ingesteld. Klik open en selecteer vervolgens de kandidaat om te Herbeoordelen. 

  1. Wijzig de score bij de betreffende vraag (klik op Wijzigen)
  2. Sla de score op (je zit hier in het 'normale' beoordeel scherm) 
  3. Ga terug naar het overzicht onder Herbeoordelen en dien de zojuist aangepaste score in van de kandidaat
  4. Ga vervolgens naar Resultaten tabblad in Beoordeling
  5. Publiceer opnieuw de resultaten
Cirrus assessment and 3 more pages - Work - Microsoft​ Edge
Cirrus assessment and 3 more pages - Work - Microsoft​ Edge
Cirrus assessment and 3 more pages - Work - Microsoft​ Edge
Cirrus assessment and 3 more pages - Work - Microsoft​ Edge
Previous Article Hoe kunnen studenten (op een eigen computer) een inzage doen?
Next Article Hoe kan ik vóór het nakijken de toetsantwoorden bekijken?