Docent - Teacher

Hoe maak ik een vraag (item) aan?

Updated on

Items toevoegen

Items maak je aan in een collectie, zodat je ze later kunt toevoegen aan je toets(en).

 • Navigeer naar Bibliotheek in de linkernavigatiebalk. Je landt op het Collectiestabblad.
 • Klik in het overzicht op de collectie waaraan je vragen wilt toevoegen. Je landt op de Collectiehomepage. 
 1. Klik op Item toevoegen om een nieuw item aan te maken. 
 2. De vragen zijn ingedeeld in de categorieën 'Gesloten vragen' en 'Open vragen'. Klik op het pijltje om de soort vragen binnen de categroie te zien. 
 3. Selecteer een vraagtype en volg de stappen.

Bekijk de handleidingen voor de verschillende itemtypen om te zien hoe je een item maakt voor elk type.

Standaardinstellingen bij items

Bij elk itemtype zie je in het bewerkscherm aan de rechterkant dezelfde balk. Hierin stel je de status, de leerdoelen, het itemdoel, de taxonomie, seed-item in. Ook vind je hier het item-ID en kun je alle wijzigingen aan het item inzien (de Revisiegeschiedenis). Het is ook mogelijk om de zijbalk weer in te klappen tijdens het aanmaken en/of bewerken van een item.

 1. Stel de Status van het item in:
  • Concept: standaardinstelling voor elk item. Gebruik concept als je nog werkt aan het item.
  • Klaar voor review: het item is klaar, maar moet nog beoordeeld en goedgekeurd worden. Dit bepaal je zelf, of bijvoorbeeld een andere docent die meewerkt aan deze collectie.
  • Gereviewed - niet goedgekeurd: het item is beoordeeld en moet worden aangepast. Hierna dient het opnieuw te worden aangeboden ter review.
  • Gereviewed - goedgekeurd: het item is beoordeeld en goedgekeurd.
  • Live: het item kan gebruikt worden in toetsen.
  • Ingetrokken: het item is gearchiveerd en kan daardoor niet meer in toetsen gebruikt worden.
 2. Bij Sectie kun je zien of de vraag gebruikt wordt in een sectie.
 3. Bij Leerdoel kun je een leerdoel toevoegen aan de vraag. 
 4. Selecteer bij Taxanomie op wat voor niveau het item de student toetst (kennis, begrip, toepassing, analyse, synthese, evaluatie).
 5. Bij Onderwerp kun je een onderwerp toevoegen aan de vraag.
 6. Selecteer bij Itemdoel of het item gebruikt gaat worden in formatieve of summatieve toetsen. Als je geen keuze maakt, kun je het item alleen gebruiken in toetsen die je formatief en summatief kunt inzetten (Mixed).
 7. Selecteer of het item een Seed-item is. Een seed-item telt niet mee in de eindscore van een toets. Doorgaans gebruik je deze optie alleen als je een item wilt testen.
 8. Het item-ID staat automatisch ingevuld op basis van een vooraf door de coördinator ingesteld collectievoorvoegsel.

Als je gebruik wilt maken van leerdoelen, moet je bij de cursuscoördinator aangeven welke leerdoelen dit zijn. De cursuscoördinator plaatst ze in het systeem. Vervolgens kun je deze leerdoelen zelf aan een item/items hangen. 

Revisiegeschiedenis

Onder Revisiegeschiedenis zie je een overzicht van alle wijzigingen van het item. Klik op Historie weergeven om een overzicht van alle versies te krijgen.

Onder Revisie historie zie je elke versie van de vraag en wat er is aangepast. De nieuwste versie staat bovenaan.

 1. Selecteer een of meerdere versies door op het hokje voor het nummer te klikken. Je kunt nu een oudere versie Terugplaatsen of bepaalde versies met elkaar Vergelijken.
 2. Voeg commentaren toe voor jezelf of voor de andere docent(en) met wie je samenwerkt aan het item.
Previous Article Belangrijke informatie over polytoom scoren
Next Article Welke itemtypen kan ik gebruiken?