Docent - Teacher

Welke itemtypen kan ik gebruiken?

Updated on

Zien hoe de verschillende itemtypen er voor de student tijdens het tentamen eruitzien? Maak het demotentamen via https://bit.ly/2LygYGZ

In Cirrus kun je gebruik maken van een groot aantal vraagtypen, hieronder een overzicht.

Gesloten vragen

Gesloten vragen zijn vragen met een beperkt aantal antwoordmogelijkheden. Cirrus kijkt deze vragen automatisch na.

 • Meerkeuze: vraag met meerdere antwoordmogelijkheden waarvan er exact één juist is.
 • Uitgebreide meerkeuze: vraag met meerdere meerkeuze-onderdelen
 • Meerdere antwoorden: vraag met meerdere antwoordmogelijkheden waarvan er meerdere juist zijn.
 • Of/of: vraag met maar twee antwoordmogelijkheden, waarvan er één juist is.
 • Numeriek: vraag met een getal als antwoord.
 • Selectievraag: vraag waarbij de student een leeg veld moet invullen door uit een lijst antwoordmogelijkheden het juiste antwoord moet selecteren.  
 • Invulvraag: vraag waarbij de student één of meerdere lege velden moet invullen.
 • Volgorde: vraag waarbij de student de opties in de juiste volgorde moet plaatsen.
 • Match: vraag waarbij de student iedere gegeven term met exact één andere term moet verbinden.
 • Hotspot: vraag waarbij de student op de gevraagde locatie moet klikken in bijvoorbeeld een kaart of een afbeelding.
 • Uitgebreide match: vraag waarbij de student verschillende termen met elkaar moet verbinden. Hierbij kunnen sommige verbonden worden met meerdere andere termen en sommige met geen enkele.
 • Drag and drop: vraag waarbij de student de antwoordmogelijkheden naar de juiste plek in een afbeelding moet slepen.
 • Comprehensive Integrated Puzzle (CIP vraag): vraag waarbij de student een tabel moet invullen aan de hand van gegeven opties passend bij een casus. Dit vraagtype wordt vooral in het medisch onderwijs gebruikt om klinisch redeneren te toetsen.
 • Jaarrekening: vraag waarbij de student een jaarrekening moet invullen
 • Wiskundevraag: vraag waarbij de student een wiskundig vraagstuk moet oplossen.

Open vragen

Open vragen kan Cirrus niet automatisch nakijken, dit doe je als docent zelf. Het gaat om vragen waarbij studenten zelf een antwoord formuleren.

 • Essay: vraag waarbij de student een lang antwoord op een vraag moet geven.
 • Bestand als antwoord: vraag waarbij de student een bestand moet uploaden als antwoord.
 • Kort antwoord: vraag waarbij de student één kort antwoord moet geven. (Uitzondering: Deze vraag wordt automatisch nagekeken)

Pagina's

 • Sectie: op een sectiepagina kun je een casustekst, vraagtekst of overkoepelend thema beschrijven om vervolgens in de sectie een specifieke set vragen of sub-vragen bundelen.
 • Pagina: je kunt verschillende pagina's toevoegen in je bibliotheek die geen toetsvragen zijn, bijvoorbeeld met instructies voor de student. Dit zijn een welkomscherm, een eindscherm en een zelf vrij in te vullen scherm.
Previous Article Hoe maak ik een vraag (item) aan?
Next Article Hoe maak ik een meerkeuze-item aan?