Docent - Teacher

Hoe maak ik een uitgebreide matchitem aan?

Updated on

De combinatie van de instellingen Polytoom scoren & Geen Limiet (instelling bij kandidaatselectie) niet toepassen! Cirrus kent dan ook automatisch punten toe indien de kandidaat onjuiste combinaties vermijdt.

 1. Vul een titel in.
 2. Vul je vraag in.
 3. Voeg eventueel een of meerdere (media)bestand(en) toe.
  Een bron-bestand betekent dat je een PDF kan toevoegen die in de toets in een apart pop-up venster wordt geopend.
  Een media-bestand is een afbeelding die bij de vraag getoond wordt.
 4. Vul links het ene deel van de matches in en aan de rechterkant het bijbehorende deel. Niet elke keuze hoeft een match te hebben (en vice versa). Ook kunnen keuzes meerdere matches hebben (en vice versa).
 5. Je kunt additionele keuzes (Keuze toevoegen) en matches toevoegen (Match toevoegen).
 6. Selecteer Summatief om dit item in een summatieve toets te kunnen gebruiken.
  Zie Standaardinstellingen bij items voor meer informatie over de overige instellingen die je onder Tags kunt vinden.
 1. Klik op Modus veranderen om lijnen te trekken tussen de juiste keuzes en matches.
 2. Ga op een lijn staan en klik op het kruisje om de lijn te verwijderen.
 1. Vul in hoeveel punten er te behalen zijn voor deze vraag.
 2. Selecteer of studenten een deel van de punten krijgen als ze een deel van de antwoorden goed hebben (Polytoom) of dat ze alles goed moeten hebben om punten te behalen (Dichotoom)
 3. Klik op Voorbeeld om te zien hoe studenten de vraag te zien krijgen. Klik op Opslaan en sluiten om terug te keren naar de itemspagina.

Geavanceerde opties

 • Klik tijdens het aanmaken/bewerken van de vraag op Opties om geavanceerde opties in te stellen.
Cirrus assessment and 1 more page - Profile 1 - Microsoft​ Edge
 • Maximum aantal kandidaatselectie: Geef aan hoeveel antwoordmogelijkheden een student mag selecteren (Gelijk aan aantal correcte opties of Geen limiet).

Feedback op vragen

De per vraag ingestelde feedback kan worden getoond tijdens de kandidaat inzage, of bij formatieve toetsen. Hier kan de feedback getoond worden na het beantwoorden van de vraag, of na het inleveren van de toets. Je kunt kiezen voor algemene feedback of gedetailleerde feedback.

 1. Kies Algemeen om algemene feedback in te stellen.
 2. Selecteer Feedback op vraag weergeven om  één algemene feedback over de vraag te geven.
 1. Kies Gedetailleerd om gedetailleerde feedback in te stellen.
 2. Selecteer Feedback op vraag weergeven om feedback in te stellen voor het juiste antwoord en het foute antwoord.

Kladblok

De kandidaat kan hier aantekeningen maken ter verduidelijking van het gegeven antwoord. Deze aantekeningen worden opgeslagen en zijn te zien tijdens het nakijk proces.

Selecteer Kladblok toestaan voor kandidaten als je de kandidaten de mogelijkheid wil bieden om hun antwoord te beargumenteren of berekenen.

Tijdens het samenstellen van de toets heb je de mogelijkheid om kladblok toe te staan voor alle vragen, geen enkele vraag of de geselecteerde vragen. Bespreek je voorkeuren met je facultair coördinator.

Audit

Met audit kunnen er standaard instellingen worden gedaan voor de kandidaten.

Previous Article Hoe maak ik een hotspotitem aan?
Next Article Hoe maak ik een drag & dropitem aan?