Docent - Teacher

Hoe maak ik breakout rooms voor groepen binnen een meeting?

Updated on

Een breakout room in een Virtual Classroom kan je gebruiken om een virtuele ruimte te maken voor groepen studenten tijdens je meeting. Je deelt de deelnemers aan je meeting op in maximaal zes groepen die ieder hun eigen meeting krijgen en daar gedurende een vastgestelde tijd met elkaar kunnen overleggen. Als docent bepaal je wie er in welke groep zit of je kunt Virtual Classroom de deelnemers willekeurig laten verdelen over de groepen.

Breakout rooms maken

  • Klik links in het menu op Breakout Rooms.
  • Klik op Create Breakout Rooms
  1. Geef aan hoeveel breakout rooms je wilt maken. Het minimum is twee en het maximum acht.
  2. Geef aan hoe lang een sessie mag duren. Als de tijd is verstreken, wordt de breakout room vanzelf beëindigd.
  3. Klik op Randomly assign om studenten willekeurig te verdelen over de kamers Je kunt studenten ook handmatig indelen door ze te verslepen.
  4. Studenten die niet in een room geplaatst zijn, staan onder Not assigned. Deze studenten kun je handmatig toevoegen aan een room.
  5. Klik op Create. De breakout rooms zijn nu aangemaakt.

Studenten ontvangen een uitnodiging om de breakout room in te gaan.

In een breakout room werken studenten met elkaar in een nieuw browser tabblad. Ze zijn op dat moment geen deelnemer aan de hoofd meeting, hoewel ze nog een browser tabblad hebben met de hoofd meeting. In de hoofd meeting kun je bijvoorbeeld een centrale vraag op het scherm tonen die de groepen onderling moeten beantwoorden.

De eerste persoon die de breakout room in gaat, wordt in eerste instantie ingesteld als moderator van de room, maar elke student kan zichzelf moderator maken van de meeting en zo een presentatie geven.

Als studenten eenmaal aan een breakout room deelnemen, kun je ze niet in een andere breakout room plaatsen. Om studenten in een andere breakout room te plaatsen moeten ze daarvoor eerst zelf de huidige breakout room verlaten, waardoor ze in de categorie Not assigned belanden. Klik dan in de hoofd meeting op het plusje en kies Invite to breakout rooms om de student aan een nieuwe groep toe te wijzen.

Deelnemen aan een breakout room

  1. Klik op Join room om je naar de breakout room te verplaatsen. Er wordt vervolgens een nieuw tabblad geopend. Je krijgt hier de vraag Do you want to join? Klik op Join om naar de groep te gaan. Om de room weer te verlaten, klik je rechts op het driepuntjes symbool en kies je Leave. Je naar elke breakout room gaan en weer verlaten, zolang deze open staan.
  2. Klik op Join audio om in de hoofdsessie te blijven, en alleen je audio in een breakout room te gebruiken.
  3. Achter Time Remaining ziie je hoelang de deelnemers nog in de breakout room zitten.

De breakout rooms beëindigen

De breakout rooms worden automatisch afgesloten als de ingestelde tijd verstreken is. Studenten zien in de breakout room hoeveel tijd er nog resteert.
Je kunt als docent ook handmatig alle breakout rooms in één keer beëindigen. Klik hiervoor in de hoofdsessie op Breakout Rooms en vervolgens op End all breakout rooms.

Als je handmatig de breakout rooms beëindigd, worden de studenten zonder waarschuwing van alle rooms afgesloten. Ze kunnen dan terugkeren naar het tabblad met de hoofd meeting.