Docent - Teacher

Hoe kan ik de rapportage van de plagiaatdetectie van Ouriginal via Brightspace zien?

Updated on

Wanneer de opdrachten naar Ouriginal zijn gestuurd en op overeenkomst zijn gecontroleerd kun je de overeenkomstscore gemakkelijk terugvinden via Brightspace. Daarnaast kun je ook voor elke inleverpoging waarvan een overeenkomstscore bekend is een e-mail ontvangen. Deze optie kun je aan laten zetten door functioneel beheer Brightspace.

Via Assignment submission

Het is mogelijk om bij ingeleverde opdrachten te zien of er overeenkomsten zijn tussen het ingeleverde document en de Ouriginal database.

 • Navigeer naar Activities en vervolgens naar Assignments.
 • Klik vervolgens op de gewenste assignment.

Hier zie je de Ouriginal Similarity. Hoe hoger het percentage van de similarity score, hoe groter de kans dat er overeenkomsten bestaan met een bestand uit de Ouriginal database. De score wordt weergeven door middel van een percentage met een corresponderende kleurcode.

Klik op het percentage voor meer informatie.

Een waarschuwingsicoontje boven het percentage-icoon houdt in dat Brightspace geen similarity score kon aanmaken voor dit document.

Via Activities - Ouriginal

 • Navigeer naar Activities en vervolgens naar Ouriginal.
 1. Klik op Similarity Score Submission Details.
 2. Je kunt vervolgens filteren op Status (Analyzed) of de submissions van een bepaalde opdracht onder Assignment.
 3. Er verschijnt nu een overzicht van de submissions. Je ziet hier gelijk de plagiaatscore. In dit voorbeeld zijn er in het bestand 64,03% overeenkomsten gevonden met andere bronnen.
 4. Klik op Show/Hide Details.
 5. Klik vervolgens op de titel van het document.
Urkund - Sandbox Liese van Heumen - Google Chrome
 • Klik op View Report om de rapportage van de overeenkomstdetectie te openen.

Door op Submission Feedback te klikken kom je op het beoordelingsscherm van de Brightspace assignment uit. Zie hiervoor de handleiding Hoe beoordeel ik een assignment (grade item, rubric)?

Wanneer je opdrachten wil beoordelen via Ouriginal, dan werkt Anonymous Marking niet meer. Binnen Ouriginal zie je dus altijd de naam van de student, ongeacht of anonymous marking aan of uit staat.

Het analyseoverzicht

 • Er opent vervolgens een nieuw tabblad met het analyseoverzicht.
 • Klik op Profiel.

Er opent nu een menu.

 • Klik op Aanmelden om in te loggen.

Er opent nu een pagina waarop je kunt inloggen. Met welke gegevens je in kunt loggen lees je in de handleiding Hoe werk ik met de Web App? Na het inloggen kun je alle gegevens van het overeenkomstrapport bekijken.

Index - URKUND View - Google Chrome

Op deze pagina vind je informatie over het document en het overeenkomstpercentage. Onder bevindingen kun je de details inzien.

 1. Klik op Overeenkomende tekst om alleen de stukken tekst van het document te zien die als overeenkomst zijn beoordeeld.
 2. Klik op Geheel document bekijken om het hele document te openen.

Overeenkomende tekst

Index - URKUND View - Google Chrome
 1. Klik opnemen in analyse om een stuk tekst uit de overeenkomstdetectie te halen.
 2. Je vindt hier per zin of alinea van welke website of ander document de overeenkomende tekst komt.
 3. Klik op volgende markering om naar de volgende zin of alinea te gaan die als overeenkomst is beoordeeld.

Gehele document

Je vindt hier het hele document terug met markeringen van de zinnen of alinea's die als overeenkomst zijn beoordeeld.

Index - URKUND View - Google Chrome
 • Door op het symbool achter de gemarkeerde tekst te klikken kan je zien op welke site of in welk document de tekst gevonden is.

Bronnen uitsluiten

Het is ook mogelijk om gevonden bronnen uit te sluiten van de overeenkomstcontrole. Door één of meerdere bronnen uit te sluiten wordt de overeenkomstscore automatisch bijgewerkt.

 1. Klik op het tabblad Bronnen. Je vindt hier alle gevonden bronnen.
 2. Klik op het pijltje achter de bron die je wil uitsluiten.

Je krijgt nu een overzicht te zien van de hoofdbron, maar ook van alternatieve bronnen. Dit betekent dat dit stuk tekst overeenkomt met meerdere bronnen, Ouriginal kiest automatisch de meest relevante bron en gebruikt deze in de overeenkomstscore.

Index - URKUND View - Google Chrome
 • Klik op het schuifje voor de Primary Source om deze uit te sluiten. Er verschijnt vervolgens een pop up.
 1. Klik op Annuleren om de keuze op te slaan en de hoofdbron uit te sluiten;
 2. Klik op Save and continue om de hoofdbron uit te sluiten en in plaats hiervan een alternatieve bron toe te voegen.
Previous Article Hoe gebruik ik Ouriginal?
Next Article Hoe werk ik met de Ouriginal Webinbox?