Docent - Teacher

Hoe kan ik meetings opnemen in Virtual Classroom? | Virtual Classroom

Updated on

Een meeting die wordt gehouden in Virtual Classroom kan ook opgenomen worden. Op deze manier kunnen studenten de sessie op een later tijdstip terugkijken. Het is mogelijk om een sessie automatisch te laten opnemen of om dit handmatig te doen. Deelnemers met de rol Moderator hebben de rechten om de opname te starten, te pauzeren en te hervatten.

Privacy van studenten waarborgen
De meeting automatisch opnemen
De opname handmatig starten en pauzeren
De opname terugvinden
Een opname plaatsen in content

Privacy van studenten waarborgen

Informeer studenten altijd voorafgaand aan het college als deze wordt opgenomen. Studenten mogen er dan zelf voor kiezen hun webcam en/of microfoon uit te zetten als zij niet op de opname willen komen.

Wanneer je interactie wilt creëren in de sessie en je de studenten het woord wil geven via de microfoon kun je er voor kiezen de opname tijdelijk te pauzeren. Je kan bijvoorbeeld in de presentatie vragenrondes inlassen, waarbij de opname daarna weer hervat wordt. Wanneer de opname stilstaat kun je via Permissions iedereen weer toegang tot microfoon en webcam geven.

De meeting automatisch opnemen

Bij het aanmaken van een meeting vind je de instelling om de meeting automatisch op te nemen. Het automatisch opnemen van een meeting kan handig zijn wanneer je nieuw bent in Virtual Classroom en zeker wil weten dat de meeting opgenomen wordt.

 • Klik in de navbar van je cursus op Activities en vervolgens op Virtual Classroom. Klik op het + icoon rechtsonder om een meeting aan te maken. Lees voor een uitgebreid stappenplan over hoe je een meeting aanmaakt de handleiding Hoe maak ik een meeting aan in Virtual Classroom?
Virtual Classroom - SOO-BTH-TESTCURSUS-01 - Google Chrome
 • Vink Automatically record meeting aan.

Wanneer je kiest voor Automatically record meeting start de opname gelijk wanneer de meeting start. We raden aan om tijdens de opname de opname handmatig te starten en te pauzeren zodat de opstart en de pauzes niet op de opname staan.

Zorg dat Publish recorded meeting ook aangevinkt staat zodat je opname later met studenten kunt delen.

De opname handmatig starten en pauzeren

 • Klik op Start Recording om de opname te starten.

Laat de opname alleen lopen wanneer je bezig bent met het college. Start de opname dus pas wanneer je begint te vertellen en pauzeer de opname wanneer je een pauze inlast. Op deze manier wordt het terugkijken van de meeting prettiger voor studenten.

Opname pauzeren en hervatten

 • Wanneer de opname start zie je bovenaan in het scherm de opnametijd oplopen. Klik op de tijd om de opname te pauzeren.
 • Wanneer je de opname weer wil hervatten klik je op Resume recording.

De opname eindigt automatisch wanneer de meeting wordt beëindigd.

De opname terugvinden

 • Klik in de navbar op Activities en vervolgens op Assignments.

 

Virtual Classroom - SOO-BTH-TESTCURSUS-01 - Google Chrome
 • Onder Recorded Meetings vind je alle meetings waar een opname van is gemaakt. Klik op de drie puntjes achter de meeting die je wil terugkijken en vervolgens op Preview.
 1. Aan de linker kant zie je de opgenomen presentatie;
 2. Aan de rechter kant zie je alle deelnemers die tijdens de sessie hun camera aan hadden staan.

Een opname plaatsen in content

Om een opname te delen met studenten is het belangrijk dat bij het aanmaken van de Virtual Classroom, de optie "Publish recorded meeting" aangevinkt staat.

Studenten kunnen een opname altijd terugvinden door te navigeren naar de Calendar en vervolgens te klikken op de dag van de meeting. Als docent kun je het studenten echter makkelijker maken door de opnames te plaatsen in Content bij de juiste week.

Colleges - SOO-BTH-TESTCURSUS-01 - Google Chrome
 1. Klik in de navbar op Content.
 2. Klik op de (sub)module waar je de opname wil plaatsen.
 3. Klik op Existing Activities.
 4. Klik op External Learning Tools.
Colleges - SOO-BTH-TESTCURSUS-01 - Google Chrome
 1. Je kan in de lijst op zoek naar de opname of de titel in de zoekbalk plaatsen.
 2. Klik vervolgens op de titel van de meeting.

De opname is nu toegevoegd aan content.