Docent - Teacher

Terugkoppeling versturen (KZC)

Updated on

“De kwaliteitszorgcoördinator stuurt vanuit Evalytics de studenten die hebben deelgenomen aan de cursus een terugkoppeling van de evaluatieresultaten. In deze terugkoppeling wordt een samenvatting van de evaluatieresultaten en de reflectie van de docent(en) opgenomen, maar NIET de (gemiddelde) resultaten
(...)
Bij evaluaties die ongeldig worden verklaard, stelt de kwaliteitszorgcoördinator de studenten via Evalytics ook hiervan op de hoogte” (Vademecum Kwaliteitszorg 2022, p.13-11.)

 1. Controleer eerst of je in de juiste opleidings-omgeving zit, dat kun je in de linkerbovenhoek zien (in onderstaand voorbeeld is dat Bachelor CIW).

Terugkoppeling versturen GELDIGE evaluatie

 1. Klik links in het menu op 'Evaluaties. De lijst met evaluaties verschijnt.
 2. Als je denkt dat er evaluaties ontbreken, kun je controleren of het filter goed staat (rechtsbovenin).
 3. Klik op een GELDIGE evaluatie.
  een geldige evaluatie heeft min. 5 respondenten EN min. 20% responspercentage
 1. Het overzichtsscherm van de evaluatie opent zich. Scroll helemaal naar beneden, daar vind je onder het kopje 'Feedback' de door de docent(en) ingevulde feedback.
 2. Kopieer de tekst die je wilt terugkoppelen.
 3. Scroll weer naar boven en klik in de rechterbalk op 'Terugkoppeling sturen' (dus NIET 'Notificatie versturen').

Indien de reactie van de docent op de evaluatieresultaten een goede samenvatting geeft en er tijdens de OLC-vergadering geen verdere bijzonderheden ter sprake zijn gekomen, kan deze reactie naar de studenten teruggekoppeld worden. Kopieer in dit geval dus de feedback van de docent.

Er verschijnt nu een nieuw scherm.

Door zelf de taal te wijzigen via het wereldbolletje rechtsboven, wordt het scherm en de tekst in de onderwerpregel automatisch ook aangepast.

 1. De titel wordt automatisch ingevuld. Hier hoef je niks aan te veranderen.

Terugkoppeling versturen GELDIGE evaluatie

 1. A. Plak de tekst die je hebt gekopieerd, idealiter aangevuld met een aanhef, korte inleiding en afsluiting.

VOORSTEL
Beste student,

De evaluatie van de cursus [NAAM] is inmiddels in de OLC besproken. Hieronder vind je de terugkoppeling [van de docent] op de resultaten van de evaluatie.

[plak hier de gekopieerde tekst]

Met vriendelijke groeten,
[naam kwaliteitszorgcoördinator] & de OLC [en evt. naam docent]

 

Terugkoppeling versturen Ongeldige evaluatie

 1. B. Tekst:

VOORSTEL:

Beste student,

De evaluatie van de cursus [NAAM] wordt wegens te weinig respons ongeldig verklaard.

Met vriendelijke groeten,

[naam kwaliteitszorgcoördinator] & de OLC

_________________________________________

Dear student,

The evaluation of the [NAME] course is declared to be invalid due to insufficient response.

Kind regards,

[name of quality assurance coordinator] & programme committee

 1. Stuur GEEN resultaten mee. Zorg dus dat er geen vinkjes staan.
 2. Onder 'E-mailadressen' staan automatisch de emailadressen van studenten die een uitnodiging voor de evaluatie hebben ontvangen.

LET OP! Indien je een terugkoppeling wilt versturen bij een evaluatie die op code is uitgezet, hangen er nog geen studenten aan de evaluatie (lees: staan er geen emailadressen onder het kopje ‘Emailadressen’). Typ in dat geval de volledige cursuscode onder ‘Groepen’ (12). Door de koppeling met OSIRIS worden dan automatisch alle studenten toegevoegd die op dat moment nog staan ingeschreven voor de cursus.

 1. Scroll vervolgens naar beneden en klik rechtsonder op 'Versturen'.

De verstuurde terugkoppeling is terug te zien op het overzichtsscherm van de evaluatie (zie stap 7. uit deze handleiding), onder het kopje 'Terugkoppeling'.

Previous Article Resultaten inzien en downloaden (KZC + OLC)
Next Article Feedback toevoegen (docent)