Docent - Teacher

Terugkoppeling versturen (KZC)

Updated

“De kwaliteitszorgcoördinator stuurt vanuit Evalytics de studenten die hebben deelgenomen aan de cursus een terugkoppeling van de evaluatieresultaten. In deze terugkoppeling wordt een samenvatting van de evaluatieresultaten en de reflectie van de docent(en) opgenomen, maar NIET de (gemiddelde) resultaten
(...)
Bij evaluaties die ongeldig worden verklaard, stelt de kwaliteitszorgcoördinator de studenten via Evalytics ook hiervan op de hoogte” (Vademecum Kwaliteitszorg 2019, p.12-8.)

 1. Log in bij Evalytics via portal.evalytics.nl
 2. Controleer eerst of je in de juiste opleidings-omgeving zit, dat kun je in de linkerbovenhoek zien (in onderstaand voorbeeld is dat Bachelor CIW).

Zo niet, navigeer dan eerst naar de juiste opleidings-omgeving.

Zo wel, dan kun je beginnen met het versturen van de terugkoppelingen.

Hoe navigeer ik naar de juiste opleidings-omgeving?

De opleidings-omgeving is een opleidingsspecifiek gedeelte binnen Evalytics. Binnen zo'n omgeving vind je alleen de cursussen van die opleiding. Algemene cursussen (zoals Minoren) vind je in de algemene omgeving van de Faculteit der Letteren.

 1. Log in bij Evalytics via portal.evalytics.nl 
 2. Klik linksboven op de omgeving waar je je op dat moment bevindt (in onderstaand voorbeeld: 'Radboud Universiteit, Bachelor Algemen...').

Er wordt een nieuw pop-up scherm geopend:

 1. De omgeving waar je je op dat moment bevindt, is blauw. Als je vanuit de algemene 'Faculteit der Letteren'-omgeving komt, moet je eerst op het pijltje klikken om de lijst met opleidingen uit te vouwen.  
 2. Kies de juiste opleiding uit de lijst.

Terugkoppeling versturen GELDIGE evaluatie

 1. Klik links in het menu op 'Evaluaties. De lijst met evaluaties verschijnt.
 2. Als je denkt dat er evaluaties ontbreken, kun je controleren of het filter goed staat (rechtsbovenin).
 3. Klik op een GELDIGE evaluatie.
  een geldige evaluatie heeft min. 5 respondenten EN min. 20% responspercentage
 1. Het overzichtsscherm van de evaluatie opent zich. Scroll helemaal naar beneden, daar vind je onder het kopje 'Feedback' de door de docent(en) ingevulde feedback.
 2. Kopieer de tekst die je wilt terugkoppelen.
 3. Scroll weer naar boven en klik in de rechterbalk op 'Terugkoppeling sturen'.

Indien de reactie van de docent op de evaluatieresultaten een goede samenvatting geeft en er tijdens de OLC-vergadering geen verdere bijzonderheden ter sprake zijn gekomen, kan deze reactie naar de studenten teruggekoppeld worden. Kopieer in dit geval dus de feedback van de docent.

Er verschijnt nu een nieuw scherm.

Door zelf de taal te wijzigen via het wereldbolletje rechtsboven, wordt het scherm en de tekst in de onderwerpregel automatisch ook Engelstalig.

 1. De titel wordt automatisch ingevuld. Hier hoef je niks aan te veranderen.
 2. Plak de tekst die je hebt gekopieerd, idealiter aangevuld met een aanhef, korte inleiding en afsluiting.

VOORSTEL
Beste student,

De evaluatie van de cursus [NAAM] is inmiddels in de OpCo besproken. Hieronder vind je de terugkoppeling [van de docent] op de resultaten van de evaluatie.

[plak hier de gekopieerde tekst]

Met vriendelijke groeten,
[naam kwaliteitszorgcoördinator] & de OpCo [en evt. naam docent]

 1. Stuur GEEN resultaten mee. Zorg dus dat er geen vinkjes staan.
 2. Onder 'E-mailadressen' staan automatisch de emailadressen van studenten die een uitnodiging voor de evaluatie hebben ontvangen.

LET OP! Indien je een terugkoppeling wilt versturen bij een evaluatie die op code is uitgezet, hangen er nog geen studenten aan de evaluatie (lees: staan er geen emailadressen onder het kopje ‘Emailadressen’. Typ in dat geval de volledige cursuscode onder ‘Groepen’ (14). Door de koppeling met OSIRIS worden dan automatisch alle studenten toegevoegd die op dat moment nog staan ingeschreven voor de cursus.

Scroll vervolgens naar beneden en klik rechtsonder op 'Versturen'.

De verstuurde terugkoppeling is vervolgens terug te zien op het overzichtsscherm van de evaluatie (zie stap 7. uit deze handleiding), onder het kopje 'Terugkoppeling'.

Terugkoppeling versturen ONgeldige evaluatie

 1. Klik links in het menu op 'Evaluaties. De lijst met evaluaties verschijnt.
 2. Als je denkt dat er evaluaties ontbreken, kun je controleren of het filter goed staat (rechtsbovenin).
 3. Klik op een ONGELDIGE evaluatie.
  een geldige evaluatie heeft min. 5 respondenten EN min. 20% responspercentage
 1. Het overzichtsscherm van de evaluatie opent zich. Scroll helemaal naar beneden, daar vind je onder het kopje 'Feedback' de door de KZC toegevoegde feedback "Deze evaluatie wordt wegens te weinig respons ongeldig verklaard."
 2. Kopieer deze tekst.
 3. Scroll weer naar boven en klik in de rechterbalk op 'Notificatie versturen'.

Er verschijnt nu een pop-up. Vul de velden als volgt in:

 1. Doelgroep: Student
 2. Studentengroep: dit veld leeg laten.
 3. Onderwerp: Terugkoppeling evaluatie [naam cursus]
 4. Tekst:

VOORSTEL:
Beste student,

De evaluatie van de cursus [NAAM] wordt wegens te weinig respons ongeldig verklaard.

Met vriendelijke groeten,
[naam kwaliteitszorgcoördinator] & de OpCo

_________________________________________

Dear student,

The evaluation of the [NAME] course is declared to be invalid due to insufficient response.

Kind regards,
[name of quality assurance coordinator] & programme committee

 1. Zet een vinkje bij 'Ook naar studenten die al geëvalueerd hebben'
 2. Zet een vinkje bij “Nu versturen” of plan hem in voor verzending op een ander moment door een andere datum en tijd in te voeren.
 3. Klik vervolgens op 'Versturen'.
Previous Article Resultaten inzien en downloaden (KZC)