Docent - Teacher

Feedback toevoegen (docent)

Updated on

LET OP: Een evaluatie met minder dan 5 respondenten OF met een responspercentage van minder dan 20% wordt als niet representatief gezien en daarom ongeldig verklaard. De docent hoeft in dit geval geen reactie (zelfreflectie) te schrijven.

 1. Controleer eerst of je in de juiste opleidings-omgeving zit, dat kun je in de linkerbovenhoek zien (in onderstaand voorbeeld is dat Bachelor CIW).

Hoe voeg ik feedback toe aan een evaluatie?

 1. Klik links in het menu op 'Evaluaties. De lijst met evaluaties verschijnt.
 2. Als je denkt dat er evaluaties ontbreken, kun je controleren of het filter goed staat.

Kijk vervolgens alleen naar de evaluaties die:

 1. de status 'Open voor feedback' hebben;
  indien er een paars blokje met getal achter staat, betekent het dat er door een (of meer) andere docent(en) ook feedback is toegevoegd
 2. en geldig zijn.
  een geldige evaluatie heeft min. 5 respondenten EN min. 20% responspercentage

Indien je de resultaten van de evaluatie en/of feedback van de andere docent(en) nog een keer wilt bekijken, doe dat dan eerst. Zie de handleiding Resultaten inzien (opent in nieuw venster). Ga daarna verder met stap 6.

 1. Klik achter de betreffend evaluatie op de gele knop 'Feedback toevoegen'.
  LET OP: Gebruik NIET de optie 'Terugkoppeling sturen'. De terugkoppeling (naar studenten) wordt door de kwaliteitszorgcoördinator verstuurd nadat de evaluatie in de opleidingscommissie is besproken.

  Er verschijnt een nieuw scherm:
 1. Kies de rol van waaruit je de feedback wilt plaatsen (Docent).
  Dit is alleen van toepassing als je bij deze cursus ook andere rollen hebt. Anders staat hier automatisch 'Docent'.
 2. Vul jouw reactie op de resultaten van de cursusevaluatie in.
  • In het Vademecum Kwaliteitszorg is de volgende instructie m.b.t. de inhoud van de reflectie opgenomen:
   De docent plaatst bij elke geldige evaluatie feedback, waarin de docent reflecteert op de goede en minder goede aspecten van de cursus en waarin aangegeven wordt of en hoe de docent de cursus komend studiejaar zou willen/kunnen verbeteren als daar aanleiding voor is. Ook als de evaluatie onverdeeld positief was, is feedback van de docent wenselijk (zie ook bijlage 2a). Wanneer er bij een cursus meerdere docenten betrokken zijn, is de individuele feedback alleen maar zichtbaar voor de docent zelf, de kwaliteitszorgcoördinator en de leden van de opleidingscommissie. (Vademecum Kwaliteitszorg, aug. 2021, p.12)
  • De reactie (feedback) is alleen zichtbaar voor de cursuscoördinator (indien van toepassing), de OLC-leden en de kwaliteitszorgcoördinator en dus NIET voor studenten. De kwaliteitszorgcoördinator zorgt voor de terugkoppeling naar studenten.
 3. Indien je concrete actiepunten kunt/wilt formuleren, vul je die in. Je kunt ook aangeven welke actiepunten al voltooid zijn.
 4. Er hoeft geen bijlage toegevoegd te worden.
 5. Klik tot slot op 'Opslaan'.
Previous Article Terugkoppeling versturen (KZC)
Next Article Naar de juiste (opleidings)omgeving navigeren