Docent - Teacher

Hoe kan ik een behandelaar toewijzen aan een of meerdere cursussen?

Updated on

Degene die in OSIRIS Cursusinvoer een cursus gaat bewerken (docent of secretariaat)  wordt daarmee de "behandelaar". De behandelaar hoeft in principe niet toegewezen te worden immers, door de cursus te gaan bewerken wordt degene die dat doet vanzelf de behandelaar. Toch kunnen er situaties zijn waarbij het handig is om de behandelaar vooraf aan de cursus te koppelen. Wanneer een docent of secretariaat inlogt en er zijn cursussen aan hem toegewezen als behandelaar, dan vindt hij die cursussen met het filter "Mijn cursussen". In deze werkinstructie wordt beschreven hoe de controleur aan een of meerdere cursussen een behandelaar kan toewijzen.

Selecteer de cursussen waaraan je de behandelaar wil toewijzen.

selecteer de cursussen waaraan je de behandelaar wil toewijzen.

Om de cursussen waaraan je een behandelaar wil toewijzen te selecteren ga je als volgt te werk.

Selecteer de actie "Cursussen toewijzen aan een behandelaar"

Selecteer de actie "Cursussen toewijzen aan een behandelaar"

Selecteer de actie "Cursussen toewijzen aan een behandelaar"

Kies de behandelaar

Kies de behandelaar

Om een behandelaar te selecteren ga je als volgt te werk.

  1. Zoek de behandelaar op. Je vindt hier alleen medewerkers die ook in de medewerkergroep zitten die iets met de cursus mogen doen.
  2. Klik op de knop "Toewijzen". Je krijgt nu een dialoogvenster waarin wordt gemeld dat de behandelaar succesvol aan x cursussen is toegewezen.

Behandelaar logt in

Behandelaar logt in

Wanneer de in de vorige stap toegewezen behandelaar inlogt en het filter "Mijn cursussen" gebruikt, dan ziet hij de cursussen staan.

Previous Article Hoe kun je in één handeling een groep cursussen goedkeuren?
Next Article Hoe ziet het proces van aanmaken en redigeren van de cursussen er uit?