Docent - Teacher

Hoe bewerk ik mijn cursusgegevens en keur ik ze goed?

Updated on

Ga naar OSIRIS Cursusinvoer

Om in te loggen ga je als volgt te werk: ga naar http://osiris.ru.nl/cursusinvoer en klik in het Surfconextscherm op de instelling waarvoor jue gaat inloggen:

 1. Radboud Universiteit als je inlogt met met een u-  of e-nummer
 2. Gebruik een ander acccount om naar Radboudumc te gaan als je inlogt met een z-nummer

Voer je gebruikersnaam en password in

Log in met je u-,  e- of z-nummer en password (afhankelijk van de instelling waarbij je aanmeldt) , en klik op de knop "Login" of Aanmelden.

Selecteer de cursus waarvan je de inhoud wil gaan bekijken en bewerken

Selecteer de cursus waarvan je de inhoud wil gaan bekijken en bewerken

In principe vind je hier de cursussen waarvan je de behandelaar bent. De onderwijsadministratie heeft je als behandelaar aan de cursussen gekoppeld, en je ziet in eerste instantie alleen de eigen cursussen.

 1. Omdat bij het filter op "Toon Mijn cursussen" staat.
 2. Indien er veel cursussen worden getoond kun je de filterknop gebruiken om filtervelden te openen waarin je eventueel een extra filtering kunt maken.
 3. In bovenstaand voorbeeld worden alle cursussen met een code die begint met LET-ES gefilterd.
 4. In de eerste kolom wordt per cursus getoond hoeveel dagen tot de deadline voor het indienen van de wijzigingen er nog zijn. In bovenstaand voorbeeld zijn dat er dus 10.
 5. Selecteer nu een gevonden cursus om te gaan bewerken, door erop te klikken

Bekijk de voor de cursus vastgelegde gegevens

Op bovenstaand scherm is de samenvatting van de cursusgegevens te zien. Puntsgewijs bevat het scherm:

 1. Algemene gegevens over de cursus, zoals de naam, de contactpersoon, het zogenaamde Coördinerende onderdeel (bepaalt het eigenaarschap van de cursus) en de studiepunten. De meeste van deze gegevens kunnen niet door docent of secretariaat worden aangepast. Er is echter een aantal velden op dit niveau dat wel kan worden bewerkt. Zie daarvoor de volgende stap.
 2. Werkvormen. Deze zijn door de onderwijsadministratie aan de cursus gekoppeld. Afhankelijk van de faculteit is het mogelijk om werkvormen toe te voegen of te verwijderen.
 3. Toetsen. Deze zijn door de onderwijsadministratie toegevoegd. Afhankelijk van de faculteit is het mogelijk om toetsen toe te voegen of te verwijderen. Het bewerken van de toetsen kan gevolgen hebben voor de manier waarop OSIRIS het eindresultaat uitrekent. Daarom is er een aparte werkinstructie gemaakt waarin er dieper op wordt ingegaan.
 4. Docenten. Hier kunnen docenten worden toegevoegd, verwijderd of bewerkt. Zie hiervoor de specifieke werkinstructie.
 5. Materialen. Deze zijn door de onderwijsadministratie toegevoegd. Docent of secretariaat kunnen hier toevoegen of verwijderen. Literatuur in de vorm van boeken, collegedictaten, readers, etc kunnen hier worden geselecteerd, maar ook materialen zoals bijvoorbeeld een witte jas of een liniaal of passer.
 6. In de Beschrijvende velden kunnen cursusdoel, inhoud, niveau, voorkennis, toetsinformatie en bijzonderheden worden weergegeven.
 7. Informatie over de voortgang en de status van het invoer- en goedkeuringsproces.

De knoppen

 • Door op de link "Details" van een bepaalde sectie te klikken ga je naar de details van die sectie.
 • De "Terug" knop voert je weer terug naar het beginscherm van OSIRIS Cursusinvoer (zie vorige stap).
 • Met de "bladerknoppen" naast de terug-knop kun je, indien je meerdere cursussen in het overzichtsscherm hebt geselecteerd,  door de verschillende cursussen bladeren. Je hoeft dus niet terug naar het overzichtsscherm om andere cursussen te selecteren of te bewerken.
 • De knop "Goedkeuren", zorgt ervoor dat je de cursusbeschrijving en inhoud goedkeurt. Let op: wanneer je hierop hebt geklikt dan kun je de cursus niet meer vinden en bewerken. Deze is dan doorgezet naar de medewerker die de controle van alle ingediende cursussen doet. 
 • Indien een cursus door de controleur wordt "afgekeurd" omdat er gegevens ontbreken o.i.d., dan wordt in het veld "Opmerking" vermeld wat de reden van afkeuring is. De docent of het secretariaat  ontvangt hier een mail van waarin deze reden staat.

Cursus bewerken

Cursus bewerken

Om de algemene cursusgegevens te bewerken ga je als volgt te werk.

 1. Klik op de link "Details" bij de cursus (zie vorige stap) en scroll naar beneden. Daar staat een aantal zogenaamde "Vrije velden" zoals "Toetsing, en literatuur". Bekijk de inhoud van de velden en wijzig indien dat noodzakelijk is.
 2. Wanneer je klaar bent met het bewerken van de vrije velden klik dan op de knop "Gereed". Overigens kun je daarna nogmaals de cursusgegevens bewerken. Pas wanneer de gehele cursus is goedgekeurd, kun je de gegevens van de cursus niet meer bewerken.

Werkvormen bewerken

Werkvormen bewerken

Om de werkvormen van de cursus te bewerken ga je als volgt te werk.

 1. Klik op de link "Details" bij de werkvormen (zie vorige stap) en klik op de link "Wijzig" of "Verwijder". Het is afhankelijk van de faculteit of je een werkvorm mag verwijderen.
 2. Wanneer je een nieuwe werkvorm wil toevoegen, klik dan op de knop "Voeg werkvorm toe". Wanneer je een nieuwe werkvorm toevoegt kun je kiezen uit een aantal voorgedefinieerde werkvormen. Staat de werkvorm die je wil toevoegen er niet bij neem dan contact op met de Onderwijsadministratie van je faculteit.
 3. Wanneer je klaar bent met het bewerken van de werkvormen klik dan op de knop "Gereed". Overigens kun je daarna nogmaals de werkvormen bewerken. Pas wanneer de gehele cursus is goedgekeurd, kun je de gegevens van de cursus niet meer bewerken.

Materialen bewerken

Materialen bewerken

Om de materialen te bewerken ga je als volgt te werk.

 1. Klik op de link "Details" bij de materialen en klik op de link "Wijzig" of "Verwijder".
 2. Wanneer je nieuwe materialen (boeken, readers, dictaten, etc.) wil toevoegen, klik dan op de knop "Voeg materiaal toe". Wanneer je een nieuwe materiaal toevoegt kun je kiezen uit een aantal voorgedefinieerde materialen. Staat het materiaal dat je wil toevoegen er niet bij neem dan contact op met de Onderwijsadministratie van je faculteit..
 3. Wanneer je klaar bent met het bewerken van de materialen klik dan op de knop "Gereed". Overigens kun je daarna nogmaals de materialen bewerken. Pas wanneer de gehele cursus is goedgekeurd, kun je de gegevens van de cursus niet meer bewerken.

Beschrijvende velden bewerken

Inhoud en doel bewerken

Om  beschrijvende velden te bewerken ga je als volgt te werk.

 1. Klik op de link "Details" bij Beschrijvende velden en klik op voor elk onderdeel (Cursusdoel, Inhoud, enz.) dat je wil wijzigen op de link "Wijzig"
 2. Wijzig nu de cursusdoelen, de inhoud, toetsinformatie, voorkennis, bijzonderheden en niveau in zowel de Nederlandse als de Engelse versie. Is er alleen een Engelse versie, dan kun je de Engelse tekst ook in het Nederlandse veld zetten (zie ook het blauwe kader hieronder).
 3. Wanneer je klaar bent met het bewerken van de beschrijvende velden klik dan rechtsboven op de knop "Gereed". Overigens kun je daarna nogmaals de beschrijvende velden  bewerken. Pas wanneer de gehele cursus is goedgekeurd, kun je de gegevens van de cursus niet meer bewerken.

De beschrijvende velden worden in de onderwijscatalogus getoond onder het kopje "Details cursus".
Van elk beschrijvend veld is een Standaard- en een Engelse variant beschikbaar. Alleen één van deze varianten gevuld is zal het beschrijvende veld en het bijbehorende label getoond worden bij de cursus.

Als zowel veld het Standaard- als Engels veld gevuld zijn, verschijnen deze teksten in respectievelijk de Nederlandstalige en de Engelstalige studiegids ;
Als alleen het Standaard veld is gevuld, verschijnt de tekst in in beide studiegidsen ;
Als alleen het Engelse veld is gevuld verschijnt de tekst alleen in de Engelstalige studiegids.

 

 

Cursus goedkeuren

Cursus goedkeuren

Wanneer je alle velden hebt bewerkt en tevreden bent over de wijzigingen, dan kun je de cursus goedkeuren. LET OP: wanneer je de cursus hebt goedgekeurd, kun je deze niet meer bewerken. De cursus is nu nog wel zichtbaar in OSIRIS Cursusinvoer maar alleen met het filter "Totaaloverzicht". Om een cursus goed te keuren ga je als volgt te werk.

 1. Klik op de link "Goedkeuren". Er wordt nu een informatievenster getoond, waarin staat dat de cursus succesvol is goedgekeurd.
 2. Klik op de knop OK.

De cursus is nu nog wel  zichtbaar voor  docent of secretariaat, maar alleen via het filter totaaloverzicht.

Next Article Wat moet ik doen als ik bericht krijg dat mijn cursusinvoer in OSIRIS Cursusinvoer is afgekeurd?