Docent - Teacher

Hoe start ik een programma vanuit Brightspace?

Updated on

Het is mogelijk om een TrainToolprogramma te integreren in je cursus in Brightspace. Door een LTI-link toe te voegen aan Content in Brightspace wordt voor studenten die op deze link klikken automatisch een account aangemaakt in TrainTool. Dit heeft twee voordelen:

 1. Studenten kunnen het TrainToolprogramma direct starten vanuit Content.
 2. Je hoeft studenten hoeven niet handmatig toe te voegen aan het programma in TrainTool.

Maak je geen gebruik van de integratie met Brightspace? Lees dan het artikel Hoe start ik een programma vanuit TrainTool?

Programma ID ophalen

 • Ga naar TrainTool.
 • Selecteer het programma dat je via Brightspace wilt aanbieden aan je studenten.

Elk programma heeft een uniek ID. Deze zie je achter /programs/ in de URL in je browser.

 • Noteer de vier cijfers die aan het eind van de URL in je browser staan. Deze moet je gebruiken in de LTI-link in Brightspace. In dit voorbeeld is dat 2934.

LTI-link toevoegen in Brightspace

Het moment waarop de oefening beschikbaar is voor de desbetreffende student, is gekoppeld aan de startdatum van de deelnemers aan het programma. Je hebt bij het koppelen van het programma in Brightspace daarom twee opties:

 1. Een LTI-link zonder vaste startdatum toevoegen: 
  Wanneer de student in Brightspace op het topic klikt wordt hij/zij direct naar de TrainTool omgeving geleid. De startdatum in TrainTool is dan gelijk aan het moment dat de student voor het eerst op de link klikt; 
  • De startdata van studenten kunnen verschillen. 
  • Studenten kunnen vrij oefenen (zolang de LTI-link via Content voor hen beschikbaar is).
 2. Een LTI-link met vaste startdatum toevoegen:
  Wanneer studenten in Brightspace op de link klikken, komen zij in de TrainToolomgeving. De datum die je van te voren in de link hebt toegevoegd geldt nu als startdatum. Deze datum staat vast, ongeacht of studenten voor of na de datum inloggen via Brightspace; 
  • De startdatum is voor iedere student gelijk. 
  • Oefeningen waarvoor je vooraf een deadline in TrainTool hebt opgegeven worden op basis van de startdatum beschikbaar gesteld aan de student

Klikt een student na het verstrijken van de deadline op de link in Brightspace? Dan geeft TrainTool aan dat de student een deadline heeft gemist. De oefeningen waarvan de deadline nog niet is verstreken zijn wel beschikbaar.

Maak je gebruik van deadlines voor verschillende oefeningen? Kies dan altijd voor optie twee: LTI-link met vaste startdatum toevoegen.

 • Ga naar je cursus in Brightspace.
 • Navigeer naar Content in de navbar van je cursus.
 • Ga naar de (sub)module waaraan je een TrainToolprogramma wilt toevoegen.  
 • Klik op Existing Activities.
 • Klik op External Learning Tools. Er opent een nieuw venster.
 • Scroll naar beneden en klik op Create New LTI Link.
 1. Geef het programma de Titel zoals die in de module moet komen te staan. Bijvoorbeeld de naam van het programma in TrainTool.
 2. Typ in het veld LTI URL https://ru.traintool.com/api/lti?custom_program_id=2934. NB: de laatste vier cijfers zijn dus de cijfers die je eerder hebt genoteerd vanuit de URL van TrainTool!
 3. Klik op Create and Insert. Het programma is nu toegevoegd aan je cursus in Brightspace.
 1. Geef het programma de Titel zoals die in de module moet komen te staan. Bijvoorbeeld de naam van het programma in TrainTool.
 2. Typ in het veld LTI URL https://ru.traintool.com/api/lti?custom_program_id=2934&custom_start_date=2019-09-06. NB: de laatste vier cijfers zijn dus de cijfers die je eerder hebt genoteerd vanuit de URL van TrainTool!
  • Vul achter start_date= de datum in waarop jij wilt dat de eerste oefening beschikbaar is voor de student. NB: let op de notatie JJJJ-MM-DD.
 3. Klik op Create and Insert. Het programma is nu toegevoegd aan je cursus in Brightspace.

Als je een TrainToolprogramma toevoegt aan je cursus, publiceer je deze ook gelijk. Daarmee is het programma direct toegankelijk voor studenten. Je kunt het programma na het plaatsen eventueel verbergen of een start en einddatum opgeven.

Wil je het TrainToolprogramma alleen voor een bepaalde groep studenten ter beschikking stellen? Stel dan release conditions in voor de (sub)module waarin het programma staat. Het instellen van groepsrestricties op individuele programma's is niet mogelijk.

Topic instellingen in Brightspace

Om de koppeling goed te laten werken moet je in Brightspace instellen dat TrainTool opent in een nieuw scherm. Je kunt tegelijkertijd ook het topic onzichtbaar maken of een start- en/of einddatum of deadline toevoegen.

 1. Navigeer naar de (sub)module waarin het topic staat.
 2. Klik op het pijltje achter het topic.
 3. Klik eventueel op Hide from Users om het topic onzichtbaar te maken voor studenten.
 4. Klik op Edit Properties In-place.
 1. Klik eventueel op Add dates and restrictions om een start, due, en/of end date toe te voegen. Geef vervolgens:
  • bij Add start date de datum in vanaf wanneer TrainTool toegankelijk is voor studenten;
  • bij Add due date de deadline van het topic in;
  • bij Add end date de datum in wanneer het topic definitief dichtgaat.
 2. Voeg eventueel bij Add a description een beschrijving toe van de inhoud het programma. 
 3. Vink Open as External Resource aan, anders werkt de koppeling niet goed.
 • Zorg ervoor dat de start- en due date overeenkomen met de data die je in TrainTool hebt ingesteld.
 • Studenten worden via de LTI-link tussen TrainTool en Brightspace niet automatisch aan de juiste coach gekoppeld. Lees het artikel Hoe voeg ik coaches toe? om studenten aan de juiste coach te koppelen.
Previous Article Hoe start ik een programma vanuit TrainTool?
Next Article Hoe koppel ik studenten aan een coach?