Docent - Teacher

Wat moet ik weten voordat ik een TrainTool programma aanmaak of bewerk?

Updated on

Opbouw programma

Een programma bestaat uit één of meerdere video of audio rollenspellen, die in één keer of verspreid over een aantal weken aangeboden worden aan de student. Denk daarom goed na over de opbouw van je programma:

 • Zorg voor een realistische weekopbouw (gemiddeld 4-8 Role Plays per week).
 • Zorg dat de inhoud van het programma aansluit bij de rest van je cursus.
 • Bepaal welke consequenties volgen op het niet (tijdig) afronden van het programma. Denk bijvoorbeeld aan het ontzeggen van toegang tot het college/tentamen, of laat goede participatie meetellen voor het eindcijfer.
 • Bepaal het aantal rollenspellen dat de studenten met elkaar delen (aanbevolen: mistens één per week)
 • Bepaal de startdatum van de studenten en kijk of de verdeling van de rollenspellen over de weken aansluit bij de planning van het vak.

Ontwerp

Voordat je aan de slag gaat adviseren we je eerst na te denken over het ontwerp van je eigen programma.

 • Bepaal de skills die je wilt trainen of toetsen
  Welke communicatieve skills wil je trainen of toetsen met TrainTool? Aan welke norm moeten deze vaardigheden voldoen? Denk aan een bestaand communicatiemodel, of wat bewezen is dat in de praktijk het beste werkt bij jouw organisatie. 
 • Ontleed elke skill tot microskills
  Ontleed elke skill zodat je precies weet uit welke onderdelen de skill bestaat. Bijvoorbeeld ‘feedback’ naar ‘gedrag benoemen’, ‘gevolg aangeven’, ‘gevoel benoemen’, en ‘gewenst gedrag aangeven’.
 • Gedragscriteria
   Formuleer vervolgens uit deze microskills de beoordeelcriteria. Let er op dat dit waarneembaar gedrag is met zo weinig mogelijk ruimte voor verschillende interpretaties. 
 • Bepaal de casuïstiek
  Achterhaal met behulp van enkele mensen uit de doelgroep wat realistische casussen zijn om in de voorbeeldvideo’s en in de Role Plays te verwerken. 

Opnemen van introductie en opdrachtvideo's

Je kunt ervoor kiezen om zelf de content van een programma te maken. Dit betekent dat je zelf een aantal stimulusfilmpjes in TrainTool invoert waarmee studenten hun communicatieve vaardigheden oefenen. 

 • Snel en simpel: maak zelf een video, bijvoorbeeld met de webcam van je laptop of je mobiele telefoon die je uploadt naar TrainTool.  
 • Ondersteuning bij de productie: Neem dan contact op met het kennisclips team op de campus. Zij kunnen adviseren bij het opstellen van een script en de opnames verzorgen. Je dient zelf voor acteurs te zorgen.
 • Volledig uitbesteden: het is ook mogelijk om TrainTool in te schakelen voor het maken van content. Zij plannen hiervoor designsessie, zorgen voor productie van video met professionele acteurs en bouwen het programma in TrainTool. Let op: hier zijn additionele kosten aan verbonden!

Schrijven!

Schrijf de tekst van de theorievideo’s aan de hand van de skill en microskills plus enkele verhelderende voorbeeldfilmpjes en Role Plays aan de hand van de informatie die je van de doelgroep hebt gehad. Je kunt daarvoor bijgaand script gebruiken, of direct aan de slag gaan in TrainTool zelf.

 • Gebruik het jargon dat in het werkveld ook wordt gebruikt. Als er vaak specifieke begrippen gebruikt worden, zorg dan dat het ook op die manier in de tekst staat. 

 • Verder kan je nog aanpassingen maken in de toon van de tekst. Zijn je studenten gewend aan een hele formele of juist informele toon? Hebben ze aan een woord genoeg, of is het een doelgroep die juist extra uitleg wil? Voer dat dan door in het programma.

Previous Article Welke kant-en-klare programma's kan ik gebruiken?
Next Article Hoe maak of bewerk ik een programma?