Docent - Teacher

Hoe kunnen studenten peer feedback geven/ontvangen in TrainTool?

Updated on

Binnen TrainTool kunnen studenten feedback op hun opname vragen en feedback geven op de opnames van andere deelnemers door vrienden toe te voegen. Bij de start van een programma krijgt de student de mogelijkheid om één of meerdere vrienden toe te voegen. Studenten kunnen aan iedereen feedback vragen. Dus niet alleen aan medestudenten, maar ook aan bijvoorbeeld familieleden of vrienden. 

Feedback vragen of geven is in TrainTool niet verplicht. Wil je studenten toch stimuleren/verplichten om elkaar van feedback te voorzien? Vermeld dit in de instructie van het programma en eventueel bij de opdrachtbeschrijving in het desbetreffende rollenspel.

 • De gegeven en ontvangen feedback wordt standaard uitsluitend teruggekoppeld aan de student die om feedback heeft gevraagd. Je kunt het aantal gegeven en ontvangen feedbackverzoeken wel per student terugzien in de rapportages van het programma.
 • Heb je de desbetreffende oefening coachbaar gemaakt? Dan kan de coach de gegeven feedback door vrienden wel zien.
 • Na afronding van een rollenspel krijgt de student zijn/haar zelfbeoordeling of score te zien. Vervolgens kunnen ze op de knop Feedback vragen klikken. Er opent een pop-up scherm.
 • De student kan eerder toegevoegde vrienden selecteren uit de lijst.
 • Heeft de student nog geen vrienden toegevoegd? Dan kan deze dat alsnog doen door te klikken op Vriend toevoegen.
 1. De student kan feedback vragen aan een medestudent die ook deelneemt aan het programma door de naam in te vullen en de persoon te selecteren in de lijst.
 2. Als een student graag feedback van een familielid of iemand anders wil krijgen, dan vult hij/zij de gegevens van die persoon in.
 3. Vervolgens klikt de student op Toevoegen. 

De student kan een of meerdere toegevoegde vrienden selecteren en vragen om feedback door te klikken op Feedback vragen. De desbetreffende vriend(en) ontvangen een e-mail met het feedbackverzoek.

De e-mail die de vriend(en) ontvangen bevat het feedbackverzoek van de student. Om feedback te geven, klikken zij op de link Geef feedback.

Wanneer de vriend op de link klikt, komt hij/zij terecht in de RU-omgeving van TrainTool. Hij/zij ziet eerst de opdrachtbeschrijving van het desbetreffende rollenspel.

 1. Na het lezen van de opdracht kan de vriend doorklikken naar Geef een score.
 2. De vriend kan de opdrachtvideo en de opname van de student achter elkaar afspelen. Zo kan hij/zij duidelijk zien waar de student op reageert.
 3. Vervolgens kan de vriend feedback geven door de de beoordelingscriteria in te vullen en eventueel toelichting te geven op de ingevulde beoordeling.
 4. Wanneer hij/zij alle criteria heeft ingevuld en eventuele opmerkingen heeft geplaatst, klikt de vriend op Opslaan. De feedback wordt nu verstuurd naar de student.
 • De student ontvangt een notificatiemail en kan nu in zijn/haar TrainToolomgeving de feedback bekijken onder tabblad Feedback. Op dit tabblad kan de student zowel de feedback van vrienden als de feedback van een coach inzien.
 • De student ziet eerst zijn/haar eigen beoordeling en daaronder de ontvangen feedback van de vriend of coach.

We raden aan om studenten te stimuleren feedback te vragen en te geven. Studenten geven aan dat zij het prettig vinden om de video's van andere studenten te kunnen bekijken en ook om te horen wat anderen van hun eigen opname vinden.

Previous Article Hoe coach ik deelnemers?