Docent - Teacher

Hoe kan ik de resultaten die ik eerder heb ingevoerd en ondertekend raadplegen?

Updated on

Nadat resultaten zijn ingevoerd kun je deze achteraf weer raadplegen. In deze instructie staat beschreven hoe je dit doet.

Ga naar > Resultaat

Ga naar "resultaat" en doe vervolgens dit:

  1. selecteer in het  veld "*Toon alleen toetsen waarvoor een resultaat ingevoerd kan worden" de waarde "'Nee'
  2. Klik op "ZOEKEN"
  3. klik op de toets waarvan je de reeds ingevoerde resultaten wilt zien. (de groene balk achter de toets indiceert hoeveel resultaten er reeds zijn ingevoerd).

Raadpleeg de reeds ingevoerde en ondertekende resultaten

Selecteer in het volgende scherm in het veld "* Toon alleen studenten waarvoor een toetsresultaat ingevoerd kan worden" de waarde 'Nee' en klik op "ZOEKEN". Nu worden alle studenten waarvoor reeds een ondertekend resultaat is geregistreerd getoond, inclusief de datum waarop ondertekend is en door wie. Eventueel kan in het liker selectiefilter nog een naam of studentnummer worden gezocht. Voer daarvoor de gegevens in en klik opnieuw op "ZOEKEN"

Previous Article Hoe leg ik een cursusresultaat vast?
Next Article Waar kan ik de eindresultaten (geldende resultaten) van een cursus vinden?