Docent - Teacher

Hoe kan ik een excellijst met deelnemers van de toets maken om resultaten mee in te lezen?

Updated on

Het is mogelijk om een excellijst te maken van de deelnemers van een toets. In die excellijst kan dan het resultaat voor een toets worden gezet. Daarna is het mogelijk om de lijst met resultaten weer in te lezen. In deze werkinstructie wordt beschreven hoe dit in zijn werk gaat.

Selecteer de toets

Selecteer de toets waarvan je een excel lijst wil maken door op de toets te klikken.
NB: de opgegeven zoekwaarden worden uitgevoerd alsof er een wildcard achter is geplaatst. Bijvoorbeeld: zoeken op studenten van opleiding LET-M-TAALW geeft ook de studenten van opleiding LET-TAALW-RS. Om de zoekwaarden te begrenzen kun je er een ; (puntkomma) achter plaatsen. Bijvoorbeeld: LET-M-TAALW;

Maak het bestand

Klik op de knop "ACTIES" en selecteer de optie "Maak bestand".

Download het bestand

Afhankelijk van de browser wordt nu getoond dat het bestand kan worden gedownload. in bovemnstaand voorbeeld (van Google Chrome)  wordt het bestand in de balk linksonder in de browser getoond. Klik op het bestand om het te openen. Het bestand zal nu worden geopned. de bestandsnaam zal bestaan uit de titel van de cursus en de naam van de toets. In bovenstaand voorbeeld is dat: 'Resultaten_LET-CIWM437_Advisory_report15-01-2018_1715.xlsx'

Let op: het bestand bevat een aantal rijen die ongewijzigd moeten blijven om het bestand weer in te kunnen lezen.

Bovenstaand een voorbeeld van een bestand dat ingelezen kan worden. Toetsdatum en resultaat kunnen in excel worden ingevuld. Sla het document vervolgens weer op als een .xlsx file en het kan weer worden ingelezen.

Let op: wanneer je het eindresultaat wil berekenen uit een antakl deelresultaten in een excelsheet, let er dan op dat in de kolom met het eindresultaat (kolomkop "Resultaat" er geen formules staan, maar een echt cijfer. Als er een formule staat zal OSIRIS bij het inlezen van het resultaat een fout geven.

 

Previous Article Hoe maak ik een pasfotolijst van de deelnemers aan mijn cursus?
Next Article Hoe vul ik de resultaten in een deelnemerslijst in?