Docent - Teacher

Hoe kan ik alle studenten in één handeling hetzelfde resultaat geven?

Updated on

Wanneer een cursus wordt beoordeeld met een alfanumeriek resultaat, bijvoorbeeld Voldoende of Onvoldoende, dan kan het handig zijn om alle studenten in eerste instantie een voldonede te geven, om daarna een enkele student een onvoldoende of een niet deelgenomen te geven. Dat bespaart veel werk t.o.v. het geven van hetzelfde resultaat aan alle studenten, zeker wanneer het veel studenten betreft.  In deze werkinstrcutie staat beschreven hoe dit in zijn werk gaat.

Om aan alle studenten een resultaat toe te kennen moet jke eerst een selectie maken. dat doe je als volgt.

  1. Klik op de knop "MAAK SELECTIE"

Kies nu voor de optie "Selecteer alle rijen". Alle rijen krijgen nu een aangevinkte checkbox. Eventueel kun je nu de rijen waarvan je wil dat ze géén resultaat krijgen weer uitvinken.

Klik nu op het actie menu "ACTIES" en selecteer de optie "Toekennen resultaat"

Voer nu een resultaat in en klik op de knop "TOEKENNEN".

Nu zijn alle geselecteerde rijen gevuld met het geselecteerde resultaat. Eventueel kan een resultaat nog worden aangepast. Daarna kun je op "OPSLAAN" klikken, of direct op 'ONDERTEKENEN" om de resultaten te ondertekenen.  

Previous Article Hoe kan ik een bestand van een deelnemerslijst maken?
Next Article Hoe maak ik een pasfotolijst van de deelnemers aan mijn cursus?