Docent - Teacher

Hoe registreer ik een voorziening bij een student? (Begeleider)

Updated on

Voor wie: deze werkinstructie is bedoeld voor studieadviseurs die in Osiris Begeleider StudentGebondenVoorzieningen vastleggen.

Ga naar: Student > Zoek de student op > Begeleiding > Voorzieningen

  1. Klik op 'Nieuwe voorziening'om een nieuwe voorziening te registreren.
  2. Klik op de 3 puntjes achter een bestaande voorziening om deze te wijzigen of verwijderen.

Registreren nieuwe voorziening

1. Selecteer de gewenste voorziening.

2. Voer vervolgens optioneel een Toelichting (1) en een Geldigheidsperiode (2) (klik op kalendertje) in.

Bij de volgende voorzieningen moet een toelichting toegevoegd worden: Aangepast meubilair, Overig, Papier en Plaats. Meer informatie hierover bij de Aandachtspunten.

3. Het is verplicht om aan te geven of het een Standaard toegekende voorziening (3) betreft of niet. Bij ja wordt de voorziening altijd automatisch aan de student toegekend op het moment van inschrijven op een toets. Bij nee dient de student bij het inschrijven de voorziening zelf aan te vinken.

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

Klik op 'Opslaan', de voorziening is geregistreerd.

OSIRIS Docent & Begeleider - Google Chrome

Voorziening wijzigen

Periode verlengen

Klik op de 3 puntjes achter een bestaande voorziening om deze te wijzigen (2 in fig1) en kies voor 'Wijzig voorziening'.

Vervolgens kan de 'Geldig t/m' datum aangepast worden. De voorziening zal dan ook toegewezen worden aan bestaande werkvorm-/toetsinschrijvingen die binnen de (nieuwe) periode van de voorziening vallen.

Toelichting wijzigen

Klik op de 3 puntjes achter een bestaande voorziening om deze te wijzigen (2 in fig1) en kies voor 'Wijzig voorziening'.

Vervolgens kan de Toelichting aangepast worden. Let op, de aanpassing wordt NIET doorgevoerd op al toegekende voorzieningen bij bestaande werkvorm-/toetsinschrijvingen. Bij deze bestaande inschrijvingen dient de onderwijsadministratie de Toelichting aan te passen op Student/Toets niveau in Osiris basis.

Aandachtspunten

De standaardlijst studentgebonden voorzieningen maakt voor studenten duidelijk welke voorzieningen de Radboud Universiteit biedt aan studenten die - bijvoorbeeld vanwege een functiebeperking - voorzieningen nodig hebben bij een tentamen. Een student die denkt voor één van de voorzieningen in aanmerking te komen kan contact opnemen met de studentendecanen. De studentendecaan geeft een voorzieningenadvies wat de student vervolgens met de studieadviseur bespreekt. Aandachtspunten voor studieadviseur bij het invullen van voorzieningen in Osiris:

• De hier gepubliceerde lijst is een standaardlijst. Indien er voor een student een andere voorziening nodig is die niet in de lijst staat en deze voorziening wordt toegekend, dan wordt hier in Osiris de voorziening ‘Overig’ voor gebruikt. Voorbeelden van overige voorzieningen zijn: medicatie gebruiken, literatuur digitaal raadplegen en digitaal tentamen op eigen laptop maken. Bij complexere casussen hebben de studentendecaan en studieadviseur altijd contact over het voorzieningenadvies.

• Voor invoerders van voorzieningen is het belangrijk in het toelichtingenveld bij overig alleen de voorziening(en) te benoemen en geen informatie over redenen, dit omdat dit niet relevant is voor de tentamenorganisatie en ook niet toegestaan vanuit de AVG.

• Bij onderstaande voorzieningen moet een extra toelichting toegevoegd worden in Osiris:

- Aangepast meubilair: specificeren wat voor meubilair er nodig is

- Overig: specificeren wat er geregeld moet worden

- Papier: vermelden of de student het tentamen op de computer invult op of papier

- Plaats: specificeren waar in de ruimte de student wil zitten

  • Toelichtingen die bij een andere dan de 4 hierboven genoemde voorzieningen worden toegevoegd zullen NIET doorgegeven worden naar achterliggende systemen zoals bijvoorbeeld Cirrus of Website Digitaal Toetsen.

• Per student mag maar één extra tijd voorziening worden toegekend; extra tijd conform facultaire richtlijnen, extra tijd 50% of extra tijd 100%.

• Eten en drinken, toiletbezoek (indien niet acuut) en het gebruik van foam oordopjes is standaard toegestaan. Hieronder vallen geen elektronische koptelefoons.

• Bij twijfel over de uitvoerbaarheid van een voorziening, graag van tevoren contact opnemen met [email protected].

Previous Article Hoe vind ik studenten met een voorziening?
Next Article Opvragen intakeformulier SLB en Trainers