Docent - Teacher

Hoe corrigeer je reeds vastgestelde resultaten?

Updated on

Resultaten die zijn vastgesteld kunnen worden gecorrigeerd tot maximaal 15 dagen na de originele ondertekening. In deze instructie wordt getoond hoe dit in zijn werk gaat.

Ga naar: > Resultaat

Klik in het dashboard op de badge 'Resultaat'

Zoek de cursus waarvan je resultaten wilt wijzigen

Klik op de badge van de toets waarvan je een of meerdere resultaten wilt wijzigen

Selecteer het resultaat dat je wilt wijzigen

Wanneer er geen studenten met resultaten in het scherm staan, klik eventueel op de knop ZOEKEN. Wanneer de resultaten eenmaal zijn verschenen klik op de knop achter het resultaat, en selecteer de optie 'Corrigeer resultaat'.

Let op: zorg ervoor dat het filter "TOETSRESULTATEN" (*Toon alleen studten waarvoor een resultaat ingevoerd kan worden.)  op 'Nee' staat, omdat anders de reeds ingevoerde en vastgestelde  resultaten niet worden getoond! (Zie afbeelding hierboven).

Wanneer je voor meerdere studenten tegelijk het resultaat wilt corrigeren, ga dan als volgt te werk.

Selecteer de studenten waarvan het resultaat gewijzigd moet worden

Ga als volgt te werk.

  1. Klik op de 'Selectie knop
  2. Selecteer de resultaten die je wilt wijzigen
  3. Klik op de 'ACTIES' knop en selecteer 'Corrigeer resultaat'

Geef aan of je door wilt gaan met corrigeren van de reeds vastgestelde resultaten. Onder aan het scherm wordt nu de melding getoond "de actie 'Corrigeer resultaat'is succesvol uitgevoerd voor x rij(en).

Corrigeer de resultaten

Klik ten slotte op de knop ONDERTEKENEN. om het zojuist gecorrigeerde resultaat te ondertekenen. Nadat het resultaat is ondertekend zal te zien zijn dat het is gewijzigd, wanneer en door wie. (zie onder).

Previous Article Video instructie invoeren resultaten (English spoken)
Next Article Hoe onderteken ik resultaten die door mijn vervanger zijn geregistreerd?