Docent - Teacher

Hoe voorzie ik een assignment van feedback met Annotations?

Updated on

Met Annotations kun je in ingeleverde opdrachten aantekeningen maken die dienen als feedback voor de student. Je kunt onder andere tekst markeren, tekenen, notities en tekstvakken toevoegen en kaders en lijnen trekken.

 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Assignments.
 • Klik op de gewenste assignment.

Alleen docenten (met de rol teacher, grader en grader-builder) kunnen gebruik maken van Annotations. Studenten kunnen gepubliceerde annotaties wel zien in hun ingeleverde opdracht, maar ze kunnen deze niet bewerken of accepteren (zoals bijvoorbeeld bij annotaties in Word).

 • Klik op de ingeleverde opdracht die je van feedback wilt voorzien.

De ingeleverde opdracht opent vervolgens in de document viewer. Als dit niet gebeurt, kan dit komen doordat third-party cookies worden geblokkeerd in je browser. Als je gebruik maakt van Safari is dit de standaardinstelling. Voordat je gebruik kunt maken van Annotations moet je dus in je browser aangeven dat je third-party cookies toestaat.

 1. Selecteer tekst die je wilt annoteren. Er verschijnt een balk boven de tekst met opties om de geselecteerde tekst te markeren, doorstrepen en onderstrepen met een rechte lijn of een kringellijn.

  Bovenin zie je een donkergijze balk.
 2. Aan de linkerkant kun je:
  • een navigatievenster of bookmarks toevoegen in het document voor een beter overzicht;
  • navigeren tussen pagina's;
  • onder het instellingenicoon de paginaweergave aanpassen en de pagina roteren;
  • je cursor vervangen voor een handje waarmee je de pagina kunt schuiven;
  • in- en uitzoomen;
  • de tekst aanpassen om deze over de gehele breedte van het scherm te zien, of om één volledige pagina in beeld te zien.
 3. Aan de rechterkant kun je:
  • wisselen tussen de pen (Ink), de markeerstift (Highlighter), de tekstmarkeerder (Highlighter) en de gum (Eraser) waarmee je in de opdracht kunt schrijven of tekenen, tekst kunt markeren of annotations kunt uitgummen. Let op: met de eraser kun je uitsluitend getekende annotations wissen, dus niet de arceringen van de tekstmarkeerder. Klik op het pijltje om te wisselen van tool;
  • notities toevoegen (Note). Klik op het notitie-icoon en klik vervolgens in de opdracht op de plek waar je de notitie wilt toevoegen. Je kunt vervolgens de feedback typen. NB: een notitie is alleen te lezen als je er met je cursor overheen beweegt. Met notities kun je dus veel feedback toevoegen zonder dat de pagina onleesbaar wordt;
  • een tekstvak toevoegen. Klik op het tekstvakicoon en klik vervolgens in de opdracht op de plek waar je het tekstvak wilt toevoegen. Je kunt vervolgens feedback typen. NB: een tekstvak is in tegenstelling tot een notitie altijd zichtbaar. Je kunt er dus minder feedback in kwijt als je de pagina leesbaar wilt houden, maar hij valt wel meer op;
  • lijnen, pijlen en kaders toevoegen. Klik op het pijltje om te wisselen van tool;
  • het bestand met de gemaakte annotaties afdrukken;
  • in het bestand zoeken;
  • het bestand met de gemaakte annotaties downloaden in PDF;
  • het bestand openen (en weer sluiten) in full screenmodus.

Als je notities maakt (Note), gebruikt Brightspace de spellingschecker van je browser om de notitie te checken op spellingsfouten. 

 • Als je op een gemaakte annotatie of op een van de opties rechts op de donkergrijze balk klikt, verschijnt er een extra balk. Afhankelijk van de tool of de annotatie heb je verschillende opties:
  • Annotatie: pas de kleur of stijl van de geselecteerde annotatie aan. Je kunt ook de achtergrondkleur en tekststijl aanpassen;
  • Highlighter/pen: pas de kleur en de dikte van de highlighter en de pen aan. Je kunt ook de achtergrondkleur en tekststijl aanpassen;
  • Notitie: pas de kleur van notities en het icoontje dat een notitie signaleert aan. NB: hiermee kun je verschil aanbrengen in het soort notities dat je gebruik (bijvoorbeeld: wanneer een student een extra witregel moet toevoegen, signaleer je dit met een ander icoontje dan wanneer een student een stuk tekst moet aanpassen);
  • Tekstvak: pas het lettertype, de lettergrootte en de kleur van tekstvakken aan;
  • Lijn/pijl/kader: pas de kleur, dikte en stijl van lijnen, pijlen en kaders aan.
  • Rechts op de balk kun je de annotatie met het prullenbakicoon verwijderen.

Brightspace onthoudt de gekozen voorkeursinstellingen. Wanneer je voor een opdracht de gewenste instellingen van de tool selecteert hoef je deze bij een volgende keer feedback geven niet opnieuw in te stellen.

Let op! Wanneer het ingeleverde document (gedetailleerde) grafieken, formules of diagrammen bevat, kan het zijn dat deze er anders uit komen te zien dan in het originele document. Dit komt doordat Brightspace het document omzet in een PDF. Als docent kun je wel altijd het brondocument downloaden.

Feedback publiceren

 • Je kunt aan de rechterkant onder Rubrics, Overall Score en/of Overall Feedback eventueel een beoordeling en feedback toevoegen. Als je klaar bent met het maken van annotaties, kun je de feedback publiceren.  
 • Klik op Publish om de feedback te publiceren, zodat de student deze kan zien.
 • Klik op Save Draft om de feedback tussentijds op te slaan. Door te kiezen voor Save Draft kun je de beoordeling later hervatten, zonder dat studenten de beoordeling te zien krijgen.
 • Klik op het pijltje om de volgende student te beoordelen.
Previous Article Hoe kopieer ik een rubric uit de ene cursus naar een andere cursus?
Next Article Hoe maak ik Awards en hoe voeg ik een award toe aan mijn cursus?