Docent - Teacher

Hoe configureer ik mijn grade book?

Updated on

Over dit onderwerp is ook een video gemaakt. In deze video wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je de setup wizard binnen grades werkt. Onder de video vind je de uitgeschreven handleiding.


Wat is de Grades Setup Wizard?

Met de Grades Setup Wizard configureer je het grade book: de Brightspacepagina waarop je de cursusresultaten van studenten bijhoudt. Je stelt in:  

 • Welk Grading System je wilt gebruiken.
 • Hoe je het Final Grade wilt berekenen.
 • Wanneer Grades zichtbaar worden voor studenten.
 • Welke informatie je aan studenten wilt tonen.

Alle keuzes die je tijdens de Setup Wizard maakt, zie je straks in je grade book.

Wil je eerst meer lezen over Grades en over het grade book? Lees dan Hoe gebruik ik Grades in mijn cursus en Hoe werkt het grade book?

Start de Grades Setup Wizard

 • Navigeer naar Administration in de navbar van je cursus.
 • Klik op Grades.

 

 1. Klik in het menu onder de navbar op Setup Wizard (je ziet nu een overzicht van de huidige instellingen van je grade book).
 2. Klik onderaan het scherm op Start om met de Setup Wizard te beginnen.

Volg de zeven stappen van de Setup Wizard:

 • Stap 1: Choose Grading System
 • Stap 2: Final Grade Released
 • Stap 3: Grade Calculations
 • Stap 4: Choose Default Grade Scheme
 • Stap 5: Managing View Display Options
 • Stap 6: Student View Display Options
 • Stap 7: Grades Setup Summary

Klik tussendoor op Continue/Back om naar de volgende/vorige stap te gaan of op Cancel om je invoer te annuleren.  

Stap 1: Choose Grading System

In Brightspace kun je kiezen uit drie verschillende beoordelingsmodellen (Grading Systems) voor de berekening van cursusresultaten:

 • Weighted: de verschillende cursusonderdelen kennen een eigen weging en bepalen samen opgeteld het cursuseindcijfer, uitgedrukt in een 100% score.

Bijvoorbeeld: twee groepsopdrachten (assignments) tellen samen voor 20% mee bij de bepaling van het cursuseindcijfer (waarbij assignment één en assignment twee beide 50% bijdragen aan het assignment-eindcijfer). Het schriftelijk tentamen (final exam) telt mee voor 80%. Het eindcijfer van de student is dan zoveel procent uit maximaal 100%. 

 • Points: de verschillende cursusonderdelen kennen een eigen weging en bepalen samen opgeteld het cursuseindcijfer, uitgedrukt in een maximaal aantal te verdienen punten.  

Bijvoorbeeld: twee groepsopdrachten (assignments) tellen samen voor 40 punten mee bij de bepaling van het cursuseindcijfer (waarbij assignment één en assignment twee beide 20 punten bijdragen aan het assignment-eindcijfer). Het schriftelijk tentamen (final exam) tel mee voor 200 punten. Het eindcijfer van de student is dan een aantal punten uit totaal 240 punten.  

 • Formula: bereken een cursuseindcijfer aan de hand van een gepersonaliseerde formule en bepaal wanneer cursusonderdelen wel/niet meetellen.

Bijvoorbeeld: als een student voor een willekeurig cursusonderdeel minder dan 60% scoort, dan zakt deze automatisch voor de cursus:  IF {MIN { [Item1.percentage], [Item2.percentage], Item3.percentage] } < 60, 0, 100}.

Weighted is het meest gangbare beoordelingssysteem aan de Radboud Universiteit.

Stap 2: Final Grade Released

Hier kun je kiezen hoe het eindcijfer (Final Grade) wordt vrijgegeven:

 • Calculated Final Grade: dit cijfer wordt berekend door het vooraf bepaalde beoordelingsmodel en automatisch bijgewerkt wanneer je nieuwe cursusonderdelen hebt beoordeeld.
 • Adjusted Final Grade: kies voor deze optie indien je een cijfer handmatig wilt genereren/aanpassen. 
 • Automatically release final grade: vink deze optie aan als je wilt dat een eindcijfer automatisch wordt vrijgegeven na berekening. NB: als je deze optie aanvinkt, kies dan ook altijd voor Calculated Final Grade en niet voor Adjusted Final Grade, omdat alleen Calculated Final Grades automatisch worden bijgewerkt.  

Een Adjusted Final Grade is niet de uitkomst van een vooraf bepaald beoordelingssysteem maar volledig door jou in te vullen, en wordt daarom niet automatisch bijgewerkt.

Stap 3: Grade Calculations

In Grade Calculations kies je op welke manier niet-voltooide cursusonderdelen meetellen in de berekening van het Final Grade.

 • Drop ungraded items: kies voor deze optie als je wilt dat onvoltooide cursusonderdelen niet worden meegenomen in het cursuseindcijfer. Dat betekent dat het cursuseindcijfer gedurende de cursus met elk volgend voltooid onderdeel (mogelijk) omlaag gaat; afhankelijk van de scores die de student haalt.
 • Treat ungraded items as 0: kies voor deze optie als je wilt dat onvoltooide cursusonderdelen als 0 punten meegenomen worden in het cursuseindcijfer. Dat betekent dat het cursuseindcijfer gedurende de cursus (met elk voltooid onderdeel) hoe dan ook omhoog zal gaan.
 • Automatically keep final grade updated: Brightspace werkt automatisch het eindcijfer bij zodra je een nieuw cursusonderdeel hebt beoordeeld.

Het voordeel van de optie Drop ungraded items is dat de cursusvoortgang in het eindcijfer niet wordt beïnvloed door grade items die nog niet beoordeeld zijn. Het nadeel van deze optie is dat studenten die niet aan een activity deelnemen dat aan het eind van de cursus niet in hun eindcijfer terugzien. Oftewel: kunnen studenten een nul scoren voor opdrachten/een tentamen?

Stap 4: Choose Default Grade Scheme

De term Grade Schemes verwijst naar de verschillende manieren waarop resultaten kunnen worden weergegeven, bijvoorbeeld:

 • 10/10
 • 100%
 • A
 • Uitstekend
 • Kleurcodes (rood/oranje/groen)

Het standaard grade scheme in Brightspace is Grades 0-10 - rounded to 0,1 points. Na het doorlopen van deze Setup Wizard kun je eventueel andere grade schemes aanmaken en definiëren als standaard.

Stap 5: Managing View Display Options

In stap 5 regel je de nauwkeurigheid van de cijferweergave in nul tot vijf decimalen. Brightspace kiest standaard voor de weergave van twee decimalen (die je als docent ziet).

Stap 6: Student View Display Options

In deze stap configureer je wat studenten zien als ze hun Grades bekijken.

 1. Grade Details houdt verband met de grade schemes uit stap 4. Je kunt hier meerdere opties (tegelijk) aanvinken:
  • Points Grade (10/10)
  • Weighted Grade (100%/100%)
  • Grade scheme symbol (bijvoorbeeld: A, 100% of uitstekend)
  • Grade scheme color (kleurcodes)
 2. Bij Decimals Displayed vul je in hoeveel decimalen een student van zijn/haar cijfer kan zien (minimaal nul tot maximaal vijf).
 3. Bij Characters Display vul je in hoeveel leestekens een student voor tekstuele beoordelingen kan zien (maximaal 50). In de lijstweergave wordt de tekst afgekapt als je het maximaal aantal toegestane tekens overschrijdt.
 4. Vink Display final grade calculation to users aan om studenten inzicht te geven in de berekening van hun eindcijfer. 

Stap 7: Grades Setup Summary

Je ziet een overzicht van de keuzes die je in stap 1 t/m 6 gemaakt hebt. Controleer alle gegevens en klik op:

 • Finish om de Setup Wizard af te sluiten.
 • Go Back om je invoer aan te passen.
 • Cancel om alle invoer te wissen en terug te keren naar het startscherm van de Setup Wizard.

Nu je het grade book geconfigureerd hebt, kun je deze gaan vullen met grade categories en/of grade items.

Previous Article Hoe werkt het grade book?
Next Article Hoe maak ik grade categories aan?