Docent - Teacher

Hoe bekijk ik de resultaten van een survey?

Updated on

  • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
  • Klik op Surveys.

 

  1. Klik op het pijltje naast de survey waarvan je de resultaten wilt zien.
  2. Klik op Statistics.

Als de survey niet anoniem is, kun je alle pogingen van alle deelnemers apart bekijken. Je kunt ook een overzicht bekijken.

  1. Je landt automatisch op het Userstabblad. Hier kun je de respons per student bekijken. Klik op Attempts (tweede tabblad) als je wilt zoeken op invulpoging.
  2. Maak gebruik van de zoekopties om de ingevulde survey van een bepaalde student of een deelnemer van een bepaalde groep te zoeken.
  3. Klik in de tabel op een ingevulde survey om de resultaten te openen.
  4. Klik op Completion Summary om een overzicht van alle ingevulde surveys van die student te zien.
  5. Klik op View Overall Results om een overzicht te zien van alle invulpogingen van alle studenten.  

Als je hebt ingesteld dat studenten de survey anoniem maken, land je direct op Overall Results van alle invulpogingen van alle deelnemers. Je kunt dus niet de resultaten van een specifieke invulpoging zien.

In een completion summary zie je voor alle vragen de gegeven antwoorden (zie het voorbeeld hierboven). Voor gesloten vragen zie je de schaal voor elk mogelijk antwoord met daarachter het percentage hoe vaak dat antwoord is gegeven. Voor open vragen zie je alle gegeven antwoorden. Als je de resultaten van een bepaalde student of invulpoging bekijkt, zie je per vraag de antwoorden die de student heeft gegeven.

Je kunt studenten meerdere pogingen geven om een survey in te vullen. Dit kan in het overzicht van alle resultaten (Overall Results) echter een vertekend beeld geven van hoeveel studenten de survey daadwerkelijk hebben ingevuld. Daarom raden wij aan studenten in principe maar één poging te geven (Single attempt).

Wil je de resultaten ontsluiten aan studenten, opsturen naar een collega of printen? Maak dan een statistiekenrapport. Hoe je dit doet lees je in het artikel Hoe maak ik een (statistieken)rapport van een survey?

Previous Article Hoe stel ik restrictions in voor een survey?
Next Article Hoe maak ik een rapportage van een survey?