Docent - Teacher

Hoe maak ik een grade item?

Updated on

Over dit onderwerp is ook een video gemaakt. In deze video wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je een grade item aanmaakt. Onder de video vind je de uitgeschreven handleiding.

Grade items representeren alle cursusonderdelen die je wilt beoordelen en je ziet ze terug in het grade book. Met behulp van een grade item kun je:

 • gemakkelijk en snel cursusonderdelen beoordelen.
 • nauwkeurig en automatisch resultaten berekenen.
 • overzichtelijk resultaten van studenten bijhouden.
 • op gecontroleerde wijze resultaten naar studenten communiceren.

Je kunt grade items gebruiken bij het beoordelen van assignments, quizzes en discussions. Je kunt pas een activity beoordelen (een cijfer toekennen) indien je hieraan een grade item gekoppeld hebt. Wij bevelen aan eerst je grade items te maken en ze daarna aan een activity te koppelen.

Als je een beoordeling wilt geven aan een activity die studenten uitvoeren in het college (zoals een presentatie), maak dan gebruik van de verschillende submission types in Assignments. Op deze manier kun je dit soort activiteiten ook beoordelen met een grade item in het grade book.  

Hoe maak ik een grade item?

Je kunt grade items op twee manieren aanmaken:

 • Via Grades onder het Manage Grades tabblad (dit is de meest praktische werkwijze).
 • Tijdens het maken van een activity (bijvoorbeeld een assignment submission folder, quiz of discussion topic) via het Assessment tabblad. Je doorloopt dan dezelfde stappen als bij het aanmaken van een grade item via Grades.
 • Navigeer naar Administration in de navbar van je cursus.
 • Klik op Grades. Je landt op Manage Grades.
 • Klik op New.
 • Klik op Item.
 • Kies voor de optie Numeric (een aantal punten uit het maximum aantal te behalen punten, bijvoorbeeld een 8/10). Dit is het meest gangbare type grade item.

In Brightspace zijn veel verschillende soorten grade items mogelijk. Afhankelijk van het type dat je kiest, wijken de instructies voor het creëren van het grade item mogelijk iets af van de instructie hieronder. De andere soorten grade items die je kunt maken zijn:

 • Selectbox: een beschrijving van het level dat het beste past bij de geleverde prestatie (bijvoorbeeld: Uitstekend of B+).
 • Pass/Fail: een eenvoudige beoordeling (wel of niet gehaald). 
 • Formula: voorwaardelijke formules (IF, THEN, MIN, MAX, et cetera).
 • Calculated: wanneer je meerdere grade items bij elkaar op wilt tellen om de cumulatieve prestatie van een student te berekenen (bijvoorbeeld: cijfer tweede semster = Ass3+Ass4+Quiz3/totaal maximum punten * 100 = 73%).
 • Text: tekstbeoordelingen die opgenomen worden in het grade book maar niet meetellen in de eindbeoordeling (bijvoorbeeld: het discussietopic is beëindigd, dank voor de deelname).
 • Alleen numeric grade items en selectbox items kun je koppelen aan een actitity.
 • Fomula, calculated en text items kun je koppelen aan een grade category, maar ze worden niet meegenomen in de weging.
 • Voordat je een selectbox item aanmaakt, moet je een grade scheme aanmaken.
 • Voordat je een formula item aanmaakt, moet je alle grade items die je wilt incorporeren in dit item aanmaken.
 • Calculated grade items tellen niet mee voor de Calculated Final Grade.
 • Formula grade items tellen alleen mee voor de Calculated Final Grade als je een Formula Grading System hanteert.
 1. Geef het grade item een naam (bijvoorbeeld: Assignment 1). Om voor jezelf het overzicht te behouden, is het handig om het grade item een naam te geven waaraan je het gekoppelde cursusonderdeel herkent.
 2. Voer in het veld onder Short Name een afkorting in (bijvoorbeeld: A1).
 3. Koppel eventueel het grade item aan een categorie:
  • Selecteer een Category uit het dropdownmenu als je het grade item aan een bestaande categorie wilt koppelen.
  • Klik op New Category als je voor dit grade item een nieuwe categorie wilt aanmaken.
 4. Klik op Show Description om een korte beschrijving van het grade item toe te voegen. Vink onderaan de html-editor Allow users to view grade item description aan als studenten deze beschrijving mogen zien.

Maak gebruik van de optie Short Name voor een betere leesbaarheid in je grade book. In je grade book staan onder Enter Grades de namen van de grade categories en items horizontaal naast elkaar. Als je een korte naam ingeeft, gebruikt Brightspace deze, waardoor je geen lange kolommen krijgt en zo loze ruimte vermijdt (NB: studenten zien deze kortere naam niet in hun grade book). 

Maak geen gebruik van Add Rubric. Net als een grade item koppel je een rubric direct aan de activity zelf (dus niet aan het grade item). 

Onder Grading bepaal je hoe het grade item beoordeeld wordt:

 1. Geef bij Maximum Points het maximaal aantal punten aan dat studenten voor dit grade item kunnen halen.
 2. Bepaal bij Weight hoeveel procent dit item bijdraagt aan de categorietotaalscore. NB: als je  het grade item niet hebt gekoppeld aan een categorie, dan wordt deze als los item opgenomen het grade book. Dit betekent dat het ingevoerde gewicht meetelt voor het cursuseindcijfer! Controleer daarom goed of je het grade item wel/niet gekoppeld hebt aan een categorie.
 3. Vink Can Exceed aan als studenten meer punten voor dit item kunnen halen dan het maximumaantal dat je onder Max Points hebt ingesteld.  
 4. Vink Bonus aan als je bonuspunten wilt toestaan. Bonusitems dragen niet bij aan het maximaal aantal punten dat een student voor een categorie of cursuseindcijfer kan halen, maar worden  extra bij het berekende (eind)cijfer opgeteld. (NB: Studenten kunnen middels bonuspunten geen score groter dan de maximumscore halen, tenzij je Can Exceed hebt aangevinkt.)  
 5. Het Percentage Grade scheme is standaard gekoppeld aan grade items. Onder Grade Scheme kun je kiezen voor een ander grade scheme (mits je deze eerder hebt aangemaakt).
 1. Klik op Show Display Options om instellingen aan te passen voor de weergave van het grade item.
 2. Onder Student View vink je aan:
  • of studenten een klasgemiddelde zien (Display class average to users).
  • of studenten een visuele weergave (grafiek) zien van hoe cijfers over de klaspopulatie verdeeld zijn (Display grade distribution to users).
  • of je de weergave-opties voor dit item wilt laten afwijken van wat je in de Grades Setup Wizard hebt ingesteld voor de rest van het grade book (Override display options for this item). Vink vervolgens onder Show aan/uit wat je van dit item wel/niet aan studenten wilt tonen (Weighted Grade, Points Grade, Grade Scheme Symbol en Grade Scheme Color).
 3. Onder managing View kun je opnieuw Override display options for this item aanvinken om de weergave-opties voor dit item te laten afwijken van de standaard grade bookinstellingen. Hier betreft het de de weergave van jouw grade book. Vink vervolgens onder Show aan/uit wat je van dit item wel/niet wilt tonen.
 4. Controleer je invoer en klik op:
  • Save and close om het grade item op te slaan en terug te keren naar het grade book.
  • Save and New om het grade item op te slaan en een nieuwe aan te maken.
  • Save of Cancel om het grade item op te slaan of te annuleren.

De activity en het grade item moeten hetzelfde maximum aantal punten hebben.

Nu je het grade item hebt aangemaakt, kun je deze koppelen aan een Activity. Door het grade item te koppelen, wordt het mogelijk de activity te beoordelen. Zie ook:

Previous Article Hoe maak ik grade categories aan?
Next Article Hoe gebruik ik grade schemes?