Docent - Teacher

Hoe navigeer ik binnen Brightspace?

Updated on

De minibar

Wanneer je in Brightspace inlogt, land je op de homepage. Rechtsbovenin het scherm vind je een basismenu, de minibar.  

 1. Bekijk de lijst van je cursussen (Course Selector). Je kunt een cursus zoeken, selecteren en vastpinnen aan je homepage.
 2. Message alerts: onder het enveloppictogram zie je of je e-mailmeldingen hebt. Een nieuwe melding herken je aan de oranje stip.
 3. Subscription alerts: bij Discussions stel je in of je meldingen wilt ontvangen van nieuwe reacties op discussieposts. Klik op het commentaarwolkje om de reacties te bekijken. Een nieuwe melding herken je aan de oranje stip.
 4. Update alerts: via update alerts ben je in een oogopslag op de hoogte van bijvoorbeeld geüploade bestanden en ingeleverde opdrachten. Klik hiervoor op het belpictogram. Een nieuwe melding herken je aan de oranje stip.
 5. Onder je eigen naam of initialen/profielfoto bekijk je de instellingen met betrekking tot je profiel, notificaties en account.
 6. Onder het settingspictogram kun je vanuit een cursus onderdelen importeren naar je cursus of exporteren uit je cursus en sharing groups maken/beheren.

Studenten krijgen ook update alerts zodra je nieuwe inhoud toevoegt aan een cursus of announcements, cijfers of deadlines publiceert. Zij zien ook een oranje stip als er nieuwe meldingen zijn.  

Je persoonlijke homepage

Wanneer je in Brightspace inlogt, land je op jouw persoonlijke homepage. Iedere persoonlijke homepage heeft dezelfde indeling (ongeacht of je student of docent bent).

 1. Je ziet een overzicht van je twaalf laatst bezochte cursussen. NB: Brightspace vult het aantal cursussen op je persoonlijke homepage aan tot twaalf, ook als je niet twaalf cursussen hebt gepind.
  • In sommige cursussen staan iconen met een getal in een oranje kader. Deze iconen staan voor Activities (Assignments, Discussions en Quizzes). Het getal in het oranje kader geeft aan hoeveel ongelezen items je hebt staan binnen die Activity. Het getal bij het documentenbakicoon geeft bijvoorbeeld aan hoeveel ongelezen ingeleverde bestanden van studenten je hebt.  
  • Klik op de naam van een cursus om deze te openen.
  • Klik op View All Courses om alle cursussen te zien.
 2. Klik op Pinned om een overzicht van je gepinde cursussen te zien.
 3. Klik op Continuous om de cursussen te bekijken die niet gebonden zijn aan een blok of semester. Klik op de tabbladen met jaren (bijvoorbeeld 2020/2021) om de cursussen van dat jaar te bekijken.
 4. Onder Announcements zie je centrale mededelingen, bijvoorbeeld over onderhoud van weblectures (dus geen mededelingen over specifieke cursussen). Je verwijdert (en archiveert daarmee) een announcement door op het kruisje rechtsbovenin de announcement te klikken. Klik op Announcements of op Show All Announcements om alle actieve en gearchiveerde (dismissed) announcements te zien.
 5. In jouw persoonlijke Calendar zie je activiteiten uit al je cursussen. Onder Upcoming events zie je de activiteiten weergegeven in een lijst. Klik op Calendar om de agenda te openen.

Wil je vanaf een andere pagina terug navigeren naar jouw homepage? Klik dan op het Radboudlogo in de linkerbovenhoek van je scherm.

Course Home

Je navigeert naar een cursus door:

 • Op de homepage op een cursus te klikken. Je landt op Course Home.
 • In de Course Selector op de naam van de gewenste cursus te klikken. Je landt op Course Home.

Om vanaf een andere pagina terug te keren naar de Course Home, klik je op Course Home in de navbar of op de cursusnaam boven in het scherm.

 1. In de Course Banner zie je de titel van de cursus. Met de course banner personaliseer je je cursus en maak je hem gemakkelijk herkenbaar en vindbaar.
 2. Onder Announcements zie je de meldingen specifiek voor de cursus. Via announcements communiceer je vooraf en tijdens de cursus met de studenten.
 3. In de Calendar zie je activiteiten in de cursus, zoals bijeenkomsten, deadlines van opdrachten en te lezen materiaal.  
 4. Bookmarks kun je gebruiken om items die je belangrijk vindt of snel terug wilt kunnen vinden als zodanig te markeren. Items die je hebt gebookmarked, verschijnen hier op Course Home.

Het navigatiemenu van de cursus is voor alle opleidingen van de Radboud Universiteit gelijk en noemen we de navbar. Vanaf hier navigeer je naar:

 • Content: hier deel je je cursus in modules in en plaats je cursusmateriaal.
 • Activities: hier maak opdrachten (Assignments), Discussions, Quizzes en Checklists aan die je daarna onder Content kunt plaatsen. Ook vind je hier Kaltura.
 • Administration: hier vind je de mogelijkheden om je onderwijs te managen. Je kunt onder meer bekijken wie de deelnemers in je cursus zijn en welke rol ze hebben met Classlist, groepen beheren, een grade book inrichten en het rooster en de studiegids inzien. Via Course Admin open je een pagina vanwaar je naar alle mogelijkheden die Brightspace heeft kunt navigeren.

  De laatste twee onderdelen (ePortfolio en Help) zijn cursusoverstijgend en dus overal gelijk in je Brightspaceomgeving:
 • ePortfolio: aan de Radboud Universiteit hebben we toegang tot het e-Portfolio van Brightspace. Binnen een opleiding of faculteit wordt besloten of jouw opleiding/faculteit werkt met dit ePortfolio. Mocht jouw opleiding hiervan gebruik maken, dan ontvang je hierover aparte instructies.
 • Help: via de helpknop navigeer je naar de Brightspace Community. Hier kun je extra informatie zoeken over onderwerpen waar je hulp bij nodig hebt. Kijk ook op www.ru.nl/docenten of www.ru.nl/brightspace voor hulp.
Previous Article Hoe voeg ik een cursus toe aan mijn homepage?
Next Article Hoe pas ik de cursusafbeelding aan?