Docent - Teacher

Wat zijn release conditions en hoe gebruik ik ze?

Updated on

Wat zijn release conditions?

Release conditions gebruik je om voorwaarden te stellen aan wanneer een student toegang krijgt tot bepaalde cursusonderdelen. Bijvoorbeeld:

 • Studenten kunnen de quiz van week twee pas maken als ze voor de quiz van week één een score van 50% of hoger hebben gehaald.
 • Studenten kunnen pas reageren op een discussieforum als ze zelf een thread hebben aangemaakt.
 • Studenten kunnen de eindopdracht pas zien als ze de deelopdrachten hebben ingeleverd.

Je kunt aan een ondereel meerdere release conditions verbinden. Bijvoorbeeld:

 • Studenten kunnen de eindopdracht pas zien als ze de deelopdrachten hebben ingeleverd en een score van 50% of hoger voor de quizzen hebben behaald.

Je kunt ook meerdere release conditions aan een onderdeel toevoegen en instellen dat studenten maar aan een van deze conditions hoeven te voldoen. Bijvoorbeeld:

 • Studenten krijgen pas toegang tot het lesmateriaal van week twee als ze de opdrachten van week één hebben ingeleverd of een score van 50% of hoger voor de quizzen hebben behaald of een discussiethread hebben aangemaakt.

Je verbindt een release condition altijd aan de activity die je wilt vrijgeven. Als je bijvoorbeeld wilt dat studenten opdracht B pas kunnen zien als ze voor opdracht A een voldoende gehaald hebben, dan stel je de release condition in bij opdracht B. Deze is onzichtbaar voor de student, todat hij of zij heeft voldaan aan de release condition (opdracht A afgerond met een voldoende).

Waarbij gebruik je release conditions?

Je kunt release conditions verbinden aan bijna alle onderdelen in Brightspace. Hieronder zie je per onderdeel welke release conditions je kunt gebruiken. Klik op de links om te zien waar je release conditions vindt voor elk onderdeel.

Je kunt als student deze Activity/dit Content topic zien als je...

 • Assignments:
  • ... een opdracht hebt ingeleverd (Submission to folder).
  • ... feedback hebt ontvangen op een ingeleverde opdracht (Receive feedback on submission).
  • ... een beoordeling hebt ontvangen met de rubric (Score on associated rubric).
  • ... niets hebt ingeleverd (no submission to folder) .
 • Awards
  • ... een bepaalde award hebt behaald (Award Earned).
 • Checklists:
  • ... de checklist hebt afgerond (Completed checklist).
  • ... een checklist item hebt afgerond (Completed checklist item).
  • ... de checklist niet hebt afgerond (Incomplete checklist).
  • ... een checklist item niet hebt afgerond (Incomplete checklist item).
 • Classlist:
  • ... lid bent van een bepaalde groep (Group Enrollment).
  • ... lid bent van een bepaalde de cursus (Org Unit Enrollment).
  • ... lid bent van een bepaalde sectie (Section Enrollment).
  • ... een bepaalde rol wel/niet hebt (Role in Current Org Unit).
  • ... een bepaald aantal dagen staat ingeschreven in de cursus (Date of Enrollment in Current Org Unit).
 • Content:
  • ... een bepaald topic hebt bekeken (Visited content topic).
  • ... alle topics hebt bekeken (Visited all content topics).
  • ... een bepaald topic niet hebt bekeken (Not visited content topic).
 • Discussions (fora en topics):
  • ... minimaal een bepaald aantal posts of replies in een discussion topic hebt geplaatst (Posts authored in topic).
  • ... een beoordeling hebt ontvangen met de rubric (Score on associated rubric).
  • ... geen posts in een discussion topic hebt geplaatst (No posts authored in topic).
 • Grades (items en categorieën):
  • ... een bepaalde score op een bepaald grade item hebt behaald (Grade value on a grade item).
  • ... een beoordeling hebt ontvangen met de rubric (Score on associated rubric).
  • ... geen beoordeling hebt ontvangen (No grade received).
 • Quizzes:
  • ... een bepaalde score op een quiz hebt behaald (Score on a quiz).
  • ... de quiz hebt afgerond (Completed quiz attempt).
  • ... een beoordeling hebt ontvangen op bepaalde vragen (Score on selected questions).
  • ... een beoordeling hebt ontvangen met de rubric (Score on associated rubric).
  • ... de quiz niet hebt ingeleverd (No completed quiz attempt).
 • Surveys:
  • ... de survey hebt ingeleverd (Completed survey attempt).
  • ... de survey niet hebt ingeleverd (No completed survey attempt).

Als je gebruikmaakt van release conditions, communiceer dit dan naar je studenten aan het begin van de cursus. Zo weten ze dat nog niet alle cursusinhoud voor hen toegankelijk is, zij zelf verantwoordelijk zijn voor het doorlopen van de gehele cursus en met afgeronde onderdelen weer nieuwe onderdelen ontsluiten. Als je het principe van release conditions niet duidelijk maakt aan studenten, kun je mogelijk verkeerde verwachtingen scheppen bij hen, omdat de cursus uiteindelijk uit meer onderdelen en/of opdrachten blijkt te bestaan dan zij aan het begin van de cursus (op basis van de zichtbare inhoud op dat moment) verwachtten.

Hoe stel je release conditions in?

Je kunt release conditions instellen voor Activities (en Surveys), grades en voor Content topics:

 • Voor de Activities (en grades) vind je de release conditions onder het Restrictionstabblad, bijvoorbeeld voor een Assignment. Je ziet het kopje Release Conditions.
 • Voor Content vind je de release conditions onder Edit Properties In-place.
 • Klik op Attach Existing (in Content is dit Browse) om eerder aangemaakte release conditions toe te voegen aan het onderdeel.
 • Klik op Create and Attach (in Content is dit Create) om een nieuwe release condition aan te maken en toe te voegen.
 1. Kies aan welke soort voorwaarde studenten moeten voldoen om dit onderdeel te kunnen zien (in het voorbeeld een bepaalde score op een grade item).
 2. Vul de details van de voorwaarde in.
 3. Klik op Create.
 • Stel vervolgens in of de student aan alle voorwaarden moet voldoen of aan een van de voorwaarden.

Adviezen bij release conditions

Indien je (veel) gebruik denkt te gaan maken van release conditions, is het van belang rekening te houden met de volgende praktische zaken:

 • Stel release conditions in voordat studenten toegang hebben tot je cursus; dat geeft je tijd om te controleren of alle release conditions naar behoren werken door ze zorgvuldig allemaal nog een keer na te lopen.
 • Vermijd onnodige release conditions; als je te veel release conditions gebruikt, kan Brightspace je pagina's steeds moeilijker laden.
 • Vermijd circulaire release conditions waar studenten niet aan kunnen voldoen. Als je bijvoorbeeld instelt dat studenten eerst document A moeten bekijken voordat ze berichten kunnen plaatsen in de discussie, en vervolgens instelt dat studenten eerst een bericht moet plaatsen in de discussie voordat ze document A kunnen zien, dan wordt het onmogelijk voor studenten om aan de cursuseisen te voldoen. Houd daarom nauwkeurig bij welke release condition je aan welk cursusonderdeel verbindt.
 • Eenmaal aangemaakte release conditions worden in de cursus opgeslagen. Dit is handig als je complexe release conditions wilt hergebruiken.
Previous Article Hoe pas ik de eigenschappen van een topic aan of hoe verplaats ik een topic?
Next Article Hoe stel ik release conditions in voor een topic onder Content?