Docent - Teacher

Quiz Statistics: waar vind ik ze en wat laten ze zien?

Updated on

Nadat studenten een quiz gemaakt hebben, kun je statistieken over hun prestaties bekijken. Je kunt zowel nagaan wat de gemiddelde behaalde score is, als gedetailleerde informatie over specifieke quizvragen genereren.

 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Quizzes. Je landt op de quizhomepage.
 1. Klik op Statistics (derde tabblad). Je ziet een overzicht van alle quizzen en per quiz de gemiddelde behaalde score.
 2. Klik op een quiz om specifieke statistieken te zien.

Je kunt ook via het quizsnelmenu van een quiz naar de statistiekenpagina navigeren. Klik hiervoor op het pijltje achter de naam van een quiz en vervolgens op Statistics.

User Statistics

Onder User Stats (eerste tabblad) zie je:

 • een grafische weergave van de scoreverdeling, op basis van de score die elke student heeft behaald (Grade Distribution);
 • het klasgemiddelde (Class Average);
 • welke score elke student afzonderlijk heeft behaald. Je kunt ook een specifieke student zoeken bij Show Search Options.

Question Statistics

Onder Question Stats (tweede tabblad) zie je:

 • een grafische weergave van het klasgemiddelde voor elke afzonderlijke vraag (x-as) en het percentage vragen waarvoor eenzelfde score is gehaald (y-as);
 • de gemiddelde score, standaarddeviatie, discriminatie-index en punt-biseriële correlatiecoëfficiënt van elke vraag afzonderlijk.

Klik op een vraag om te zien wat de vraag, het juiste antwoord en de eventuele feedback/hints waren

Voor een heldere uitleg over de standaarddeviatie, discriminatie-index en punt-biseriële correlatiecoëfficiënt klik je rechtsbovenaan de tabel op What do the statistics on this page mean?

Question Details

Onder Question Details (derde tabblad):

 • Zie je extra informatie over elke afzonderlijke vraag, bijvoorbeeld hoeveel studenten (uitgedrukt in een getal en percentage) voor een bepaald antwoord gekozen hebben bij een meerkeuzevraag.
 • Kun je statistieken filteren op de datum waarop studenten de quiz gemaakt hebben. Geef een datumbereik op en klik op Apply.

Voor een heldere uitleg over de standaarddeviatie, discriminatie-index en punt-biseriële correlatiecoëfficiënt klik je rechtsbovenaan de tabel op What do the statistics on this page mean?

Rapport exporteren

Vanaf elk tabblad kun je rechtsboven in het scherm klikken op Export to CSV of Export to Excel om de statistieken te exporteren naar een csv- of Excelbestand.

Je krijgt dan een pop-up te zien met de melding dat jouw rapport wordt aangemaakt.

Zodra je rapport klaar is, krijg je hiervan een melding in Brightspace. Bij een cursus met veel deelnemers kan dit even duren. Klik op Export finished om naar de pagina te gaan waar je jouw rapport kunt downloaden.

Previous Article Hoe pas ik de beoordeling aan na het aanpassen van een quizvraag?
Next Article Hoe maak ik een (statistieken)rapport van een Quiz?