Docent - Teacher

Hoe voeg ik een LibGuide toe aan mijn cursus?

Updated on

LibGuides

Via libguides.ru.nl biedt de UB een groot aantal e-learningmodules en LibGuides aan. Een LibGuide is een format voor het presenteren van een verzameling informatiebronnen in een beknopt digitaal overzicht. De bronnen zijn per vakgebied gegroepeerd. Je kunt een LibGuide of een deel hiervan toevoegen in je Brightspacecursus om deze op een toegankelijke manier te ontsluiten aan studenten.

Je voegt in Brightspace een LibGuide toe door middel van een LTI-koppeling. Hierdoor kunnen studenten door de LibGuide navigeren in Brightspace zelf, in plaats van dat ze via een link in een nieuw venster terechtkomen.

 1. Navigeer naar Content in de navbar van je cursus.
 2. Ga naar de (sub)module waarin je de LibGuide wilt plaatsen.
 3. Klik op Existing Activities.
 4. Klik op External Learning Tools. Er opent een nieuw venster.
 • Zoek in de lijst en klik op Library Content (LibGuides). Je hebt nu een topic aangemaakt voor de LibGuide.
 • Klik op het topic.
 • Selecteer achter LibGuides Site in het dropdownmenu LibGuides - libguides.ru.nl.
 • Selecteer achter Content Type in het dropdownmenu of je een volledige LibGuide (Full LibGuide), een enkele pagina (Single Page) of een deel van een specifieke pagina (Content Box) wilt toevoegen.
 • Selecteer achter Guide de gewenste LibGuide.

Achter Guide Page selecteer je vervolgens wat er precies wordt weergegeven, afhankelijk of je een volledige LibGuide toevoegt of een deel:

 • Full LibGuide: selecteer welke pagina de startpagina is.
 • Single Page: selecteer de gewenste pagina.
 • Content Box: selecteer de gewenste pagina. Vervolgens selecteer je achter Box om welk onderdeel op die pagina het gaat.
 • In het geval van een Content Box kun je Display box without header and border aanvinken als je alleen de tekst in de box wilt tonen.
 • Klik op Embed Content. Herlaad vervolgens de pagina (F5) om de inhoud weer te geven.
 • Je kunt nu de toegevoegde LibGuide bekijken door te klikken op View Content. Hierdoor zie je wat studenten zien als ze het topic openen.
 • Klik op Edit Selection om een andere LibGuide of een ander onderdeel te tonen en herlaad de pagina (F5). NB: de huidige selectie wordt verwijderd.

Voorbeelden

Full LibGuide

Studenten kunnen navigeren tussen de verschillende pagina's van de LibGuide. In het voorbeeld gaat het om de LibGuide Chicago Manual of Style met de pagina's Home, Basisprincipes, Stijl I: Notes and Bibliography en Stijl II: Author-date References.

Single Page

Studenten kunnen navigeren binnen de geselecteerde pagina. In het voorbeeld gaat het om de LibGuide Chicago Manual of Style, waarbinnen studenten de pagina Stijl I: Notes and Bibliography kunnen bekijken.

Content Box

Studenten kunnen enkel dat deel van de pagina zien dat jij hebt geselecteerd. In het voorbeeld kunnen studenten alleen het blok Wat is de Notes and Bibliography stijl? zien.

Als je aanvinkt dat je geen header en randen wilt tonen zien studenten enkel nog de tekst en eventuele afbeeldingen.

Previous Article Hoe voeg ik een SCORM-pakket toe aan mijn cursus?
Next Article Hoe plaats ik een HTML e-learningmodule in mijn cursus?