Docent - Teacher

Hoe maak ik grade categories aan?

Updated on

Over dit onderwerp is ook een video gemaakt. In deze video wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je een grade category aanmaakt. Onder de video vind je de uitgeschreven handleiding.

Voor een overzichtelijk grade book begin je met het aanmaken van Categories, categorieën waarbinnen je soortgelijke grade items kunt groeperen.  Maak bijvoorbeeld categories aan in het grade book voor tentamens, assignments, quizzes et cetera, zodat dezelfde soort grade items overzichtelijk bij elkaar komen te staan. Grade items binnen eenzelfde categorie hoeven niet dezelfde weging te hebben (de categorie Quizzes kan bijvoorbeeld 10% meetellen voor het cursuseindcijfer, maar uit twee verschillende quizzes bestaan waarvan quiz 1 60% bijdraagt aan het quizeindcijfer en quiz 2 40%).

Categories zijn niet de cursusonderdelen die je beoordeelt, dat zijn de grade items waarmee je de categories vult.

Grade categories aanmaken

 • Klik op Administration in de navbar van je cursus.
 • Klik op Grades. Je landt op het Manage Grades tabblad, ofwel je grade book.

Als je naar Grades navigeert, land je standaard op het Manage Gradestabblad. Als je op een ander tabblad wilt landen, pas je dit aan in de settings.

 • Klik op New.
 • Klik vervolgens op Category.

De volgende stappen zijn van toepassing op een weighted gradebook, omdat het weighted grading system (gewogen cijfers) het meest gangbaar is aan de Radboud Universiteit.

 1. Geef de category een naam (bijvoorbeeld Assignments).
 2. Geef de category een verkorte naam (bijvoorbeeld Assign). Je ziet de verkorte naam bij het invoeren van cijfers onder Enter Grades. Het gebruiken van verkorte namen bespaart ruimte.
 3. Klik eventueel op Show Description om de html-editor uit te klappen en een korte categoriebeschrijving toe te voegen, bijvoorbeeld om kort uit te leggen wat er onder deze category valt.
  • Vink Allow users to view description aan als je wilt dat studenten de beschrijving zien.
 4. Onder Grading bepaal je het gewicht van de category (hoeveel procent draagt het totaal aan assignments in de category bij aan het cursuseindresultaat):
  • Vul onder Weight een getal in (1 tot 100).
  • Vink Allow category grade to exceed category weight aan als je wilt toestaan dat studenten een score hoger dan 100% kunnen halen voor deze category.
 5. Bepaal vervolgens onder Distribution hoe de items in de category gewogen worden: 
  • Laat Manually assign weight to items in the category aangevinkt als je zelf het gewicht van elk grade item binnen een category wilt kiezen. Kies voor deze optie als de grade items binnen de category van wisselend gewicht zijn (bijvoorbeeld: de eerste assignment weegt voor 20% mee, de tweede assignment voor 20% en de derde voor 50%). NB: als je voor manual kiest, dan moet je zelf bij het toevoegen van nieuwe grade items binnen deze category de verdeling opnieuw instellen voor elk van de items. 
  • Vink Distribute weights by points across all items in the category aan om elk item een gewicht toe te kennen dat evenredig is aan het aantal punten dat de opdracht waard is. Gewichten worden automatisch herberekend wanneer je nieuwe grade items toevoegt aan de category. NB: je kunt hierbij dus niet handmatig het gewicht van de grade items bepalen (bijvoorbeeld: als studenten voor assignment één en twee x punten uit 10 punten kunnen halen en voor assignment drie x punten uit 20 punten, dan krijgen assignment één en twee automatisch een gewicht toegekend van 25% en assignment drie een gewicht van 50%).
  • Vink Distribute weight evenly across all items aan als je wilt dat alle items binnen de category evenredig veel gewicht dragen. Gewichten worden automatisch herberekend wanneer je nieuwe grade items toevoegt aan de category om de gelijke gewichtsdistributie te waarborgen (bijvoorbeeld: assignment één en twee tellen beide voor 50% mee, maar wanneer je een derde assignment toevoegt krijgen ze alle drie een gewicht van 33%). Binnen deze optie kun je er nog voor kiezen om de hoogste of laagste scores van een student niet mee te laten tellen bij de berekening van het eindcijfer voor deze category. Vul in dat geval het aantal laagste dan wel hoogste scores in dat je wilt buitensluiten.

Onder Display Options kun je instellen wat je wel/niet aan studenten wilt tonen:

 • Vink Display class average to users aan om studenten inzicht te geven in het gemiddelde van de groep.
 • Vink Display grade distribution to users aan om studenten een visuele weergave (grafiek) te tonen van hoe de cijfers over de groep verdeeld zijn.
 • Vink Override display options aan als je de weergave-opties voor deze category wilt laten afwijken van wat je hebt ingesteld (tijdens de grades setup wizard) voor het totale het grade book. Je kunt de weergave-opties overschrijven door onder Show aan of uit te vinken wat je van deze category wel/niet aan studenten wilt tonen (Points grade, Weighted grade, Grade scheme symbol en Grade scheme color).
 • Controleer je invoer en klik op:
  • Save and close om deze category op te slaan en terug te keren naar het grade book.
  • Save and New om deze category op te slaan en een nieuwe category aan te maken.
  • Save om deze category op te slaan en er verder aan te werken.
  • Cancel om de wijzigingen te annuleren.

 Je bent nu klaar om grade items aan de categories te hangen, die je vervolgens aan activities kunt koppelen om cursusonderdelen te beoordelen.

Previous Article Hoe configureer ik mijn grade book?
Next Article Hoe maak ik een grade item?