Docent - Teacher

Hoe kan ik groepen gebruiken?

Updated on

Over dit onderwerp is ook een video gemaakt. In deze video wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je groepen kan gebruiken binnen de cursus. Onder de video vind je de uitgeschreven handleiding.

Groups

Met Groups verdeel je studenten die deelnemen aan je cursus in kleinere groepen om inhoudelijke of administratieve redenen. Je kunt alle studenten in de cursus verdelen over groepen of enkel een deel van hen, en ervoor kiezen om studenten individueel of als groep te beoordelen. 

Zo kun je met Groups:

  • studenten in projectgroepjes samen laten werken aan een opdracht zoals een presentatie of paper.
  • peerfeedbackgroepen inzetten om studenten van elkaars werk te laten leren.
  • grote werkcollege- of hoorcollegegroepen onderverdelen in bijvoorbeeld een dinsdag- en donderdaggroep.
  • discussiegroepen per interessegebied maken.
  • groepen maken voor studenten met verschillende leerbehoeften (bijvoorbeeld een honoursgroep voor studenten die extra uitdaging zoeken en/of een aparte groep voor studenten die juist meer begeleiding nodig hebben).
  • elke student een eigen privégroep geven, waardoor hij of zij een blog kan bijhouden.

Elke groep kun je vervolgens:

  • een eigen locker geven (een besloten digitale opslagplaats waarin groepsleden bestanden met elkaar kunnen delen).
  • een eigen discussion topic toewijzen.
  • een eigen assignment geven.

Studenten kunnen binnen een cursus tot meerdere groepen tegelijk behoren en je kunt per groep aangeven of je hen daar zelf aan wilt toewijzen (handmatig of automatisch) of studenten in staat wilt stellen zichzelf voor een groep in te schrijven. Zo kan een student zowel meewerken aan een opdracht binnen zijn of haar toegewezen projectgroepje, extra taken krijgen via de honoursgroep of meepraten over een onderwerp dat hem of haar interesseert via een zelfgekozen discussiegroep.

Previous Article Hoe verstuur ik een e-mail vanuit de Classlist?
Next Article Hoe maak ik groepen?