Docent - Teacher

Hoe structureer ik mijn cursus?

Updated on

Over dit onderwerp is ook een video gemaakt. In deze video wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je modules aanmaakt in je cursus. Onder de video vind je de uitgeschreven handleiding.

In Brightspace structureer je je cursus via Content: hier maak je een welkomstpagina (Overview) en organiseer je het cursusprogramma door (sub)modules aan te maken en te rangschikken volgens een logische indeling (table of contents). De modules vul je met belangrijke cursusinformatie zoals de cursussyllabus, mediabestanden of documenten en koppelingen naar webpagina's of Brightspace activities zoals discussies en quizzen. Stel completion tracking in om studenten de mogelijkheid te geven bekeken items af te vinken, zodat ze hun eigen voortgang door de content kunnen bijhouden. Zo creëer je een overzichtelijke cursus en help je studenten gemakkelijk door de leerstof te navigeren.

 • Klik op Content in de navbar van je cursus: je landt op de content-overzichtspagina.

Overview: welkomstpagina maken

De Overviewpagina is waar studenten op landen als ze voor het eerst naar de contentpagina van de cursus navigeren. Gebruik deze pagina om:

 • studenten te verwelkomen;
 • studenten kennis te laten maken met de cursusinhoud en -eisen, -planning en leerstof;
 • een toelichting te geven op de samenhang tussen de verschillende (sub)modules;
 • overige algemene informatie zoals contactgegevens te delen.
 1. Klik op Overview.
 2. Klik op Add a welcome message (…) en typ je welkomstbericht in de HTML-editor. Voeg eventueel een video- of audioboodschap of url-link toe en klik op Update.
 3. Klik op Add Attachment als je een bestand (bijvoorbeeld een syllabus) wilt toevoegen, sleep het desbetreffende bestand in de rechthoek (het bestand wordt hier direct geëmbed) en klik op Update.

Zie de afbeelding hieronder voor een voorbeeld van een vormgegeven Overview pagina.

Table of Contents: de cursusindeling bepalen

Je cursus wordt weergegeven aan de hand van een Table of Contents (inhoudsopgaveformat): een gerangschikte lijst van modules (mappen) en topics (cursusinhoud). Zo kun je een module aanmaken voor elke cursusweek (bijvoorbeeld: Week 1, Week 2, Week 3 et cetera.) of per thema (bijvoorbeeld: Introductie, Logisch-Empirisme, Falsificationisme, Paradigma's et cetera).

In de Table of Contents staan alle modules onder elkaar. Studenten zien zo een totaaloverzicht van de cursusinhoud en ook gelijk hoe de cursus is opgebouwd. Per module zien studenten de ondergeschikte submodules of cursusitems (zoals pdf-bestanden of weblinks). Het nummer naast Table of Contents geeft de totale hoeveelheid topics weer die verplicht zijn.

Inspiratie voor een cursusindeling nodig? Bekijk een aantal voorbeelden van cursusinrichtingen in Brightspace.

Binnen een module kun je een of meerdere submodule(s) aanmaken: zo kun je de cursusinhoud van een module nog verder  ordenen door bijvoorbeeld verwante topics te groeperen. In de table of contents komen deze submodules onder de hoofdmodule te 'hangen'. In de afbeelding hierboven zie je bijvoorbeeld dat de module Week 1 uit meerdere submodules bestaat, waaronde Colleges, Literatuur, Opdrachten en Quiz. In elke submodule plaats je dan de bijbehorende cursusmaterialen, bijvoorbeeld verplichte literatuur of een link naar een activity zoals een quiz of assignment.  

Met een submodule kun je eenvoudig informatie binnen een module ordenen, maar een grote hoeveelheid submodules kan de overzichtelijkheid van de cursus ook aantasten. Topics kunnen bijvoorbeeld zo versnipperd raken (ondergebracht in zoveel verschillende 'mappen') dat het lastig wordt voor studenten om het gewenste topic snel te vinden.

(Sub)Modules aanmaken

 • Klik links onder de Table of Contents op Add a Module.
 • Geef de module een naam.
 • Klik op Enter of klik ergens in het scherm: de module is nu aangemaakt en verschijnt in de Table of Contents. Je kunt deze nu verder bewerken.
 1. Klik op Add dates and restrictions als je voorwaarden wilt verbinden aan wanneer en voor wie de module zichtbaar is. Je kunt dan een start- en einddatum toevoegen en/of Release Conditions aan de module koppelen.
 2. Plaats eventueel een korte beschrijving van de module bij Add a description…
 3. Klik op Upload/Create om bestanden en activities aan een module toe te voegen.
 4. Standaard staat een nieuw aangemaakte module op Visible: de cursusinhoud is zichtbaar voor studenten. Klik op het oog symbool en vervolgens op het vinkje om de module op Hidden te zetten, de module is dan onzichtbaar voor studenten.
 5. Klik op Add a Submodule als je een of meerdere submodule(s) binnen deze module wilt aanmaken en volg de stappen (hetzelfde als bij een module aanmaken).

Een (sub)module bewerken

 1. Klik in de Table of Contents op de (sub)module die je wilt bewerken.
 2. Klik op het uitklappijltje achter de naam van de module en dan op:
  • Edit Title om de naam aan te passen.
  • Hide from Users om de module onzichtbaar voor studenten te maken.
  • Set Default Path om eventueel de map aan te passen waarin bestanden worden opgeslagen.
  • Set All Completion om aan te passen of en hoe je wit bijhouden of studenten topics bekeken hebben.
  • Move up/Move Down om de positie van de (sub)module in de table of contents aan te passen (dit is alleen mogelijk als je meerdere (sub)modules hebt aangemaakt).
  • Move To om de (sub)module in een andere module onder te brengen.
  • Delete Module om de (sub)module te verwijderen.

Je kunt een (sub)module ook verplaatsen door in de table of contents met je cursor op de drie balkjes links van de modulenaam te gaan staan, deze langdurig vast te houden en te verslepen naar de gewenste positie.

Previous Article Voorbeelden inrichting cursus
Next Article Wat kan ik onder Content?