Docent - Teacher

Copy Course: hoe kopieer ik de structuur en inhoud van een cursus naar een andere cursus?

Updated on

Over dit onderwerp is ook een video gemaakt. In deze video wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je de copy course functie toepast. Onder de video vind je de uitgeschreven handleiding.

Stappenplan cursus kopiëren

Het is mogelijk om zowel de structuur van een cursus als de inhoud (modules en activities) naar een andere cursus te kopiëren. Zo kun je een in één jaar opgebouwde cursus het volgende jaar opnieuw gebruiken. Om je zorgvuldig opgebouwde Brightspacecursus te kopiëren naar de nieuwe Brightspacecursus, volg je de stappen in dit artikel.

Vanaf nu wordt gerefereerd aan de oude, gevulde cursus als de broncursus en aan de nieuwe, lege cursus als de doelcursus

De stappen die je moet volgen om een broncursus goed te kopiëren zijn:

 1. Een startdatum instellen in de doelcursus: studenten zien de cursus wél op de Brightspacehomepage staan, maar kunnen er pas op klikken ná de "start date".
 2. Inhoud van de cursus kopiëren met Import/Export/Copy Components.
 3. Groepsrestricties behouden (als je gebruik maakt van groepsrestricties met de oude OSIRIS groepen).
 4. Dubbele OSIRIS groepen verwijderen.
 5. De belangrijkste onderdelen van de doelcursus controleren op fouten.
 • Heb je een uitgebreide cursus met veel release conditions, Assignments of Quizzes of maak je gebruik van Grades? Dan raden we aan om alle onderdelen van de broncursus mee te kopiëren, omdat dit de meest gemakkelijke manier is om alles in functionerende staat in de doelcursus te krijgen. Bepaalde items en instellingen moet je wel verwijderen of wijzigen vanwege de koppeling met OSIRIS. Daarom verzoeken we je dringend deze handleiding stap voor stap tot het einde te volgen.
 • Heb je een eenvoudige cursus, met vooral documenten? Volg dan de handleiding Hoe kopieer ik componenten uit de ene cursus naar een andere cursus?
 • Maak je gebruik van SCORM-pakketten? Lees dan de handleiding Hoe kopieer ik een SCORM-pakket?
 • Kopieer je een quiz die afbeeldingen bevat? Vergeet dan niet de bestanden mee te kopiëren. Als je dit niet doet, ontbreken de afbeeldingen in de gekopieerde versie.

Als je gebruik maakt van Rubrics, worden deze meegekopieerd. Als een rubric is gekoppeld aan een Activity in de broncursus en je kopieert de Activity ook, dan blijft de koppeling tussen de rubric en de Activity bestaan. De statistieken van de rubric worden echter niet meegekopieerd! Het advies is daarom om de rubrics in de doelcursus wel een nieuwe naam te geven.

De items/instellingen van de broncursus die je niet kopieert

 • Alle student-specifieke items en instellingen (zoals ingeleverde opdrachten, posts in discussie fora, behaalde grades, display options, et cetera).
 • Release conditions gebaseerd op student-specifieke items (bijvoorbeeld special access).
 • Release conditions verbonden aan Awards.
 • De Kaltura Course Gallery (en alle links naar materiaal uit de Course Gallery).
 • Handmatig toegevoegde events uit de Calendar.
 • Learning objectives, branching en release conditions die gekoppeld zijn aan Surveys.

De items/instellingen van de broncursus die je met wijzigingen kopieert

 • Group assignments die gekoppeld zijn aan de OSIRIS groepen uit de broncursus verliezen deze koppeling. Je moet deze assignments koppelen aan de OSIRIS groepen uit de doelcursus.
 • SCORM-pakketten verliezen hun koppeling met een grade-item. Deze moet je opnieuw instellen.
 • Surveys met speciale instellingen (special access, release conditions) verliezen deze instellingen na het kopiëren en moet je opnieuw instellen.
 • Instellingen voor Tool Status worden teruggezet naar defaultinstellingen. Dit betekent dat de inhoud van de tools Awards, Attendance en Surveys wel mee gekopieerd wordt, maar niet standaard zichtbaar is in de doelcursus. Deze moet je weer zichtbaar maken via Administration > Course Admin > Tools.
 • Intelligent agents worden wel meegekopieerd, maar moet je na het kopiëren opnieuw activeren voor de doelcursus. 
 • External Learning Tools (zoals Weblectures, H5P, Pitch2Peer)

Om een gemakkelijk overzicht te krijgen van de onderdelen in je broncursus, kun je Manage Dates gebruiken. In dit overzicht kun je eenvoudig zien of je in de broncursus veel met data, restricties en andere functionaliteiten hebt gewerkt. Voor meer informatie over Manage Dates, lees je het artikel Hoe gebruik ik Manage Dates?

1. Het kopiëren van de inhoud van de ene cursus naar de andere cursus: Import/Export/Copy Components

 1. Navigeer naar de doelcursus waarin je items wilt kopiëren.
 2. Navigeer naar Administration in de navbar van je cursus.
 3. Klik op Course Admin.
 4. Klik op Import/Export/Copy Components.
 1. Selecteer Copy Components from another Org Unit om onderdelen uit de broncursus te kopiëren naar de doelcursus.
 2. Klik op Search for offering. Een pop-up scherm verschijnt waarin je de juiste cursus kunt zoeken. Selecteer de juiste broncursus en klik op Add Selected.
 3. Laat het hokje bij Include protected resources aangevinkt.
 4. Klik op Copy All Components om alle onderdelen uit de broncursus te kopiëren naar de doelcursus. Zo worden alle content en bijna alle instellingen goed overgenomen.

Wacht tot het laadbalkje is verdwenen en een groen vinkje verschijnt. Dit kan even duren, afhankelijk van de grootte van de cursus. Zodra de cursus is gekopieerd, ga je verder bij stap 3.

Wanneer je iets wil kopiëren tussen cursussen wat al eerder gekopieerd is, krijg je een melding dat iets al bestaat. Dit voorkomt duplicaten.

Wanneer je alleen content importeert zullen External Learning Tools als broken link verschijnen. Volg onderstaande workaround om deze links juist te kopiëren.

Navigeer naar Course Admin en klik vervolgens op Import/Export/Copy Components.

Import/Export/Copy Components - SOO-BTH-TESTCURSUS-01 - Radboud University - Google Chrome
 1. Klik onder Copy Components from another Org Unit op Search for offering. Er opent nu een pop-up venster, zoek hier de cursus waaruit je links wil kopiëren.
 2. Klik op Select Components.
Copy Course Components - SOO-BTH-TESTCURSUS-01 - Radboud University - Google Chrome
 1. Vink Content aan en vervolgens Select individual items to copy en Include associated files.
 2. Vink External Learnig Tool Links aan en vervolgens Select individual items to copy.
 3. Klik op Continue.
 1. Vink de topics aan waar je de links in hebt geplaats.
 2. Klik op Continue.
 1. Vink de External Learning Tools aan die horen bij de topics die je gaat kopiëren.
 2. Klik op Continue.
 • Klik in het volgende scherm op Finish.

2. Heb je veelvuldig gebruik gemaakt van groepsrestricties die aan de oude OSIRIS groepen vastzaten? Zo ja, volg de stappen hieronder. Zo nee, ga verder bij 4.

Omdat je alle componenten uit de broncursus naar de doelcursus hebt gekopieerd, zijn de oude OSIRIS groepen van de broncursus ook mee gekopieerd. Deze moet je in de volgende stap verwijderen, waardoor alle groepsrestricties verloren gaan.

Ga niet verder met het volgen van deze handleiding.

3. Dubbele OSIRIS groepen verwijderen.

De door OSIRIS automatisch aangemaakte groepen van de broncursus zijn mee gekopieerd naar de doelcursus. Dit levert problemen op met de koppeling tussen OSIRIS en Brightspace waar studenten en jij veel last van kunnen krijgen. De (oude) groepen die mee gekopieerd zijn vanuit de broncursus dienen daarom verwijderd te worden. Volg de volgende stappen om problemen te voorkomen.

Let op: Als je een groepsassignment uit de broncursus wilt hergebruiken in de doelcursus maak dan éérst de nieuwe groepen aan en koppel de gekopieerde groepsassignment daaraan. Verwijder daarna de "oude" gekopieerde groepen. Anders wordt de groepsassignment bij het verwijderen van de oude OSIRIS groepen ook verwijderd.

Navigeer in de doelcursus naar Administration > Groups.

 1. Selecteer onder View Categories de categorie OSIRIS GRP Groups. Dit zijn de oude OSIRIS groepen van collegejaar 2018-2019.
  In dit voorbeeld OSIRIS GRP Groups, maar dit kunnen ook andere groepen uit OSIRIS zijn, met de beschrijving OSIRIS CUR Groups, OSIRIS LEC Groups, OSIRIS PRJ Groups, etc.
 2. Plaats een vinkje bij de groepencategorienaam (waarmee je alle groepen in deze categorie selecteert).
 3. Klik op Delete en bevestig. 

Zowel de groepen als de categorie waarin deze groepen stonden zijn nu verwijderd.

De groepen en groepscategorieën uit OSIRIS voor collegejaar 2019-2020 zijn te herkennen aan de werkvormomschrijving en het jaartal dat aan de categorie en beschrijving zijn toegevoegd.
In onderstaande afbeelding het woord practicum en jaartal 2019.

4. Controleer de belangrijkste onderdelen van je doelcursus op fouten.

 1. Navigeer naar Manage Dates om in één oogopslag alle restricties en data te controleren en eventueel aan te passen. NB: hoe je dit doet, lees je in het artikel Hoe gebruik ik Manage Dates?
  • Omdat de OSIRIS groepen afkomstig uit de broncursus zijn verwijderd, zijn de groepsrestricties op deze groepen ook verwijderd. Deze moet je opnieuw instellen.
 2. Navigeer naar Content > Table of Contents en controleer of alle content items op de juiste plek staan. Verwijder de ongewenste items, maar klik nooit zomaar op Permanently Delete and remove all nested modules.../Permanently delete both the topic from Content... Hiermee verwijder je niet enkel het content-item, maar ook de achterliggende activiteit en/of bestanden.
 3. Ga naar Activities > Assignments en controleer of alle gewenste assignments zijn gekopieerd. Verwijder assignments die overbodig zijn.
  • Groepassignments die gekoppeld waren aan de OSIRIS groepen van de broncursus zijn ontkoppeld. Deze opdrachten moet je opnieuw aan groepen koppelen.
  • Rubrics die aan assignments gekoppeld waren zijn ontkoppeld. De rubrics moet je opnieuw koppelen.
 4. Navigeer naar Administration > Grades en controleer goed of de grade items juist zijn gekopieerd en of deze gekoppeld zijn aan de juiste grade schemes en activities.
 5. Ga naar Administration > Course Admin > Manage Files en controleer of alle gewenste bestanden correct zijn gekopieerd en verwijder overbodige bestanden.
 6. Mocht je gebruik hebben gemaakt van Surveys, navigeer dan naar Activities > Surveys en bewerk de bewuste surveys om de instellingen te controleren.
  • De branching van surveys moet je opnieuw instellen.
Previous Article Hoe kopieer ik componenten uit de ene cursus naar een andere cursus?
Next Article Hoe exporteer en/of importeer ik een cursus in Brightspace?