Docent - Teacher

Hoe gebruik ik Manage Dates?

Updated on

Manage Dates

Met Manage Dates kun je data (Due Date, Start Date en End Date) die je aan items onder Content en Activities hebt gekoppeld bekijken, per item wijzigen, meerdere items tegelijk wijzigen en items in de Calendar plaatsen of uit de Calendar verwijderen. Ook de data in de calendar, van announcements en van grade items kun je zien en gelijkzetten.

 • Het voordeel van Manage Dates is dat je alle data vanaf een centrale plek kunt aanpassen. Dit is ook handig als je een cursus hebt gekopieerd naar een nieuw semester of jaar. Daarnaast kun je in Manage Dates in een oogopslag zien welke items zichtbaar zijn voor studenten en onder welke condities ze zichtbaar zijn.
 • Je kunt Bulk Offset Dates goed gebruiken om cursusonderdelen te verzetten naar de volgende periode of het volgende semester. Ook is deze optie handig als je een cursus of cursusonderdelen hebt geïmporteerd uit een andere cursus, omdat je gemakkelijk de data van deze onderdelen gelijk kunt zetten.

1. Navigeer naar Administration in de navbar van je cursus.
2. Klik op Course Admin.

 • Klik op Manage Dates onder Site Resources.

Je ziet een lange lijst met alle items uit je cursus.

 1. Onder Course Duration pas je eventueel de start- en einddatum van de gehele cursus aan. NB: dit zorgt er enkel voor of studenten de cursus wel of niet kunnen zien in Brightspace.
 2. Onder Filter by Tool kun je specifieke cursusonderdelen aanvinken die je wilt weergeven. 
  • Vink de gewenste tool(s) aan en klik op Apply Filter.
 3. Onder Show Advanced Filter Options kun je ook filteren op naam, datum (Due, Start, of End Date), duur en Calendar status.
 4. In de tabel zie je de (gefilterde) cursusonderdelen. Je kunt in elke kolom de onderdelen sorteren. Klik hiervoor op de titel van de kolom (Type, Name, Due Date, Start Date, End Date, Days, Calendar, Visibility Status). NB: Other Dates kun je niet sorteren. Hieronder staat wanneer je een submission view of rapportage hebt aangemaakt voor een quiz of een survey.
 5. Naast het beheren van data kun je in Manage Dates ieder cursusonderdeel openen. Klik hiervoor op de naam het onderdeel. In een nieuw venster opent de bewerkpagina van dat onderdeel.

Bulk Offset Dates

Je kunt in Manage Dates data van cursusonderdelen bewerken, maar je kunt de data van cursusonderdelen ook gemakkelijk naar voren of achteren schuiven. Dit doe je met Bulk Offset Dates, waarbij je aangeeft hoeveel dagen en uren het onderdeel/de onderdelen in de tijd naar voren of achteren verschoven moet(en) worden.

Voordat je selecteert welke cursusonderdelen je wilt verzetten, is het handig de cursusonderdelen op datum te filteren.

Bij het filteren op data raden we aan om apart op Due, Start of End Date te filteren. Filter je in één keer op twee of drie data tegelijkertijd, dan zie je alleen de items die aan al deze condities voldoen.

 • Klik op Show Advanced Filter Options. Er verschijnen een aantal extra filters, waaronder Due Date, Start Date en End Date.
 1. Onder Due, Start en End Date vind je een aantal opties: Before, Between, After, Equal to en Blank. Om alle Start Dates binnen een cursus te verzetten, kies je voor de optie Before.
 2. Klik op Now. Je filtert nu op alle items die een startdatum hebben voor vandaag. In het geval van een geïmporteerd/gekopieerde cursus zijn dit (waarschijnlijk) alle onderdelen binnen de cursus. Je kunt ook een andere datum invullen, bijvoorbeeld als je ook onderdelen wilt meenemen met een startdatum in de toekomst.
 3. Klik op Apply Filter.
 1. Selecteer de gewenste onderdelen. Je selecteert alle gefilterde onderdelen tegelijk door het hokje linksboven de tabel aan te vinken.
 2. Klik op Bulk Offset Dates. Er opent een nieuw venster.
 • Vink aan welke data je wilt verzetten. NB: alle data staan standaard aangevinkt.
 • Selecteer vervolgens een van de opties:
  • Offset by Direction and Range: gebruik deze optie als je weet hoeveel dagen en uren je de onderdelen wilt verzetten, gerekend vanaf de datum die je hiervoor hebt opgegeven
  • Calculate Range Between Two Dates: gebruik deze optie als je niet precies weet hoeveel dagen en uren je de onderdelen wilt verzetten, maar wel weet tussen welke data.

Bij het verzetten van cursusonderdelen naar een nieuw semester of het verzetten van de data van een geïmporteerde cursus, is het handig om alle data te verzetten (dus dan laat je alle data geselecteerd). Doordat je de data niet naar een nieuwe vaste datum verzet, maar een bepaald aantal dagen vooruit schuift, blijft de structuur van de cursus op deze manier hetzelfde. Cursusonderdelen die bijvoorbeeld pas na een week, of een paar weken na de start van de cursus ontsloten moeten worden, ontsluit je na het verzetten van de data van de cursusonderdelen nog steeds op dat punt in de cursus.

Offset by Direction and Range:

 1. Selecteer in het dropdownmenu onder Days en Hours of je de datum en tijd naar voren (Forward) of naar achteren (Backward) wilt verzetten.
 2. Vul bij Range in hoeveel dagen of uren je de onderdelen wilt verzetten.
 3. Klik op Save. De nieuwe data worden ingesteld voor alle aangevinkte onderdelen.

Calculate Range Between Two Dates:

 1. Kies onder From de datum en tijdstip vanaf wanneer je het onderdeel wilt verzetten. NB: het is het handigst om de startdatum van de oude cursus in te vullen.  
 2. Kies een tweede datum en tijdstip. Het systeem berekent dan het aantal dagen en uren. NB: hier zet je de startdatum van de nieuwe (huidige) cursus neer.
 3. Klik op Save om de wijzingen op te slaan. De nieuwe data worden ingesteld voor alle aangevinkte onderdelen.

Als je een cursus op een andere weekdag start dan de oude cursus, dan kunnen data in het weekend komen te vallen.

Bulk Edit Dates

Wanneer je alle oude data op dezelfde nieuwe Due, Start of End Date wilt zetten, doe je dat met Bulk Edit Dates. Je kunt met Bulk Edit Dates ook gemakkelijk toekomstge onderdelen van een datum voorzien. Bij deze optie filter je net als bij Bulk Offset Dates eerst de juiste items met behulp van de Advanced Filter Options.

 • Selecteer de gewenste onderdelen. Je selecteert alle gefilterde onderdelen tegelijk door het hokje linksboven de tabel aan te vinken.
 • Klik op Bulk Edit Dates. Er opent een nieuw venster.
 1. Vink aan welke data je wilt verzetten.
 2. Klik in het dropdownmenu op Set om een nieuwe datum in te stellen of op Remove om de datum te verwijderen.
 3. Vul de gewenste datum en tijd in.
 4. Vink eventueel Display in Calendar aan om de geselecteerde cursusonderdelen weer te geven in de calendar of uit de calendar te verwijderen.
 5. Klik op Save om de wijziging te bevestigen.
Previous Article Hoe importeer ik het RU rooster in mijn calendar?
Next Article Hoe gebruik ik bookmarks?