Docent - Teacher

Hoe stel ik restrictions in voor een quiz?

Updated on

Met Restrictions bepaal je:

 • of de quiz zichtbaar is voor studenten en of er een deadline is (status, deadline en beschikbaarheid);
 • of er voorwaarden (release conditions) aan de quiz gekoppeld zijn;
 • of de quiz een tijdslimiet heeft (restrictions);
 • of studenten eerst een wachtwoord moeten invoeren voordat ze de quiz kunnen maken en of ze de quiz alleen kunnen maken als ze werken vanaf een bepaald IP-adres;
 • of er een tijdslimiet is waarbinnen studenten de quiz moeten maken;
 • of en welke studenten speciale toegang tot de quiz hebben (bijvoorbeeld: extra tijd voor een student met een visuele beperking).
 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Quizzes. Je landt op de quizhomepage.
 • Klik op het pijltje naast de titel van de gewenste quiz.
 • Klik op Edit.
 • Navigeer naar Restrictions (tweede tabblad).

Basisinstellingen

 1. Vink Hide from Users aan als je de quiz nog niet zichtbaar wilt maken voor studenten. Wanneer dit niet aangevinkt is, is de quiz wel zichtbaar als je deze opslaat.
 2. Vink Due Date aan om een deadline in te stellen en specifeer de datum en tijd:
  • De quiz blijft zichtbaar en beschikbaar na het verlopen van de due date.
  • Je kunt met een intelligent agent een melding versturen over de quiz naar studenten aan de hand van het (bijna) verlopen van de due date.
  • De quiz verschijnt in de Calendar van je studenten.
 3. Stel onder Availability een start- en/of einddatum in als je studenten slechts voor bepaalde tijd toegang tot de quiz wilt geven.
 4. Vink Display in Calendar aan als je wilt dat de gespecificeerde data in de kalender van studenten en van jezelf verschijnen.  
 5. Onder Release Conditions verbind je voorwaarden aan je quiz waaraan studenten moeten voldoen voordat ze de quiz kunnen maken. Een quiz kan meerdere release conditions hebben (bijvoorbeeld: studenten hebben pas toegang tot de quiz als ze opdracht 1 hebben ingeleverd en/of de checklist van collegeweek 1 volledig hebben afgevinkt).
  • Klik op Attach Existing om bestaande release conditions toe te voegen.
  • Klik op Create and Attach om nieuwe release conditions toe te voegen.
 6. Selecteer of studenten aan een voorwaarde (Any condition must be met) of aan alle voorwaarden (All conditions must be met) moeten voldoen.

Aanvullende instellingen

 1. Klik onder Optional Advanced Restrictions op het pijltje om de quiz eventueel te beveiligen met een wachtwoord en/of IP-restrictie. Alleen gebruikers die het wachtwoord invoeren en/of een toegestaan IP-adres gebruiken krijgen dan toegang tot de quiz:
  • Vul onder Password een wachtwoord in.
  • Klik op Add new IP Range om de IP-adressen te bepalen.  
 2. Onder Timing kies je of je een tijdslimiet stelt aan de quiz en of de quiz ook daadwerkelijk stopt na het overschrijden van de limiet. Het is ook mogelijk om de quiz geen tijdslimiet te geven (No Time Limit). De Recommended Time Limit heeft geen invloed op het beëindigen van de toets of de score. Bij Enforced Time Limit kun je de quiz wel laten stoppen of een te late inleverpogingen automatisch laten beoordelen met een score van nul:
  • Recommend: specificeer dan de tijd die voor de quiz staat (studenten zien deze bij aanvang van de quiz) en vink aan of studenten een klok in beeld zien.
  • Enforced: specificeer de tijd die voor de quiz staat en specificeer eventueel een Grace Period (aantal minuten na het verstrijken van de tijdslimiet waarin studenten nog vragen kunnen aanpassen en de quiz nog kunnen inleveren zonder dat deze wordt gemarkeerd als te laat). Deze Grace Period mag 0 minuten of meer zijn. Hierna wordt de inleverpoging altijd gemarkeerd als te laat! Bepaal daarnaast wat de consequenties zijn van het overschrijden van de tijdslimiet:  
   • Studenten kunnen doorwerken.
   • Studenten kunnen geen veranderingen meer aanbrengen.
   • Studenten kunnen doorwerken, maar de poging wordt automatisch als nul gescoord na het verstrijken van de deadline.
 3. Onder Special Access geef je aan of er deelnemers zijn met special toegang tot de quiz. In deze handleiding is er een kopje met uitleg.
 4. Controleer je instellingen en klik op Save and Close.

Datumrestricties en release conditions worden overgenomen als je de quiz beschikbaar stelt in Content. Als je in Content bij een topic van het type quiz deze datumrestricties en/of release conditions aanpast (via Edit Properties In-place of in het topic zelf), wordt dit ook op de quiz toegepast, en dus niet alleen op het topic.

Wanneer je een quiz kopieert, dan neemt Brightspace de studenten met Special Access ook mee. Let hier dus op wanneer een student daar wel recht op heeft bij de ene quiz, maar niet bij de andere. Wanneer dit het geval is, kun je de stappen van stap 3 terugdraaien in de gekopieerde quiz.

Special Access

Special Access is een functie bij Quizzes waarbij je deelnemers speciale toegang geeft. Volg de stappen bovenaan deze handleiding voor het aanmaken van een nieuwe quiz totdat je bij de optie Special Access aankomt in dit scherm:

 • Vink Allow selected users special access to this quiz aan als je wilt dat alle deelnemers van jouw cursus de quiz mogen maken en alleen de deelnemers met Special Access andere restricties hebben. Vink Allow only users with special access to see the quiz aan als je wilt dat alleen deelnemers met Special Access de quiz mogen zien en maken.
 • Klik op Add users to Special Access.
 • Due Date: Bij Due date kun je aangeven of een quiz voor studenten met Special Access een afwijkende deadline heeft. Hiervoor vink je Has Due Date aan en vul je de datum en tijd in.
 • Availability: Hiermee kun je aangeven dat de quiz voor studenten met Special Access een specifieke datum en tijd heeft waarop de quiz zichtbaar wordt en weer verdwijnt. Vink deze opties aan wanneer je hier gebruik van wilt maken en vul de gewenste data en tijden in.

Bij Timing heb je verschillende opties:

 • Vink No changes aan wanneer je studenten met Special Access geen ander tijdslimiet wilt geven dan studenten zonder Special Access.
 • Vink No Time Limit aan als je studenten met Special Access geen tijdslimit wilt geven.
 • Vink Recommended Time Limit aan als je studenten met Special Access een aanbevolen tijdslimiet wilt geven. Dit is geen harde deadline voor de student, maar een richtlijn. In het veld geef je een richttijd aan in minuten.
 • Vink Enforced Time Limit aan als je studenten met Special Access een tijdslimiet wilt geven dat anders is dan het tijdslimiet voor studenten zonder Special Access.
  1. New Time Limit: Vul hier een nieuw tijdslimiet in minuten in voor studenten met Special Access.
  2. Multiplier of original quiz time: Vul hier een nieuw tijdslimiet in voor studenten met Special Access door een vermenigvuldiging van het originele tijdslimiet, bijvoorbeeld 1,5 keer.
  3. Extra Time: Geef aan hoeveel extra tijd studenten met Special Access krijgen.
  4. Assign an alternative grace period: Geef aan of en hoe de Grace period afwijkt van studenten zonder Special Access.
  5. Assign an alternative behaviour for exceeding the time limit, and: Geef hier aan wat de studenten met Special Access wel en niet kunnen doen nadat de Grace period voorbij is.

Bij Multiplier of original quiz time moet je opletten wanneer je de originele tijdslimiet van de quiz verandert. De vermenigvuldiging verandert namelijk niet mee. Pas dit dus ook handmatig aan nadat je het originele tijdlimiet hebt aangepast.

Bij Attemps kun je alternatieve opties aangeven die studenten met Special Access hebben.

 1. Vink Override attempts allowed aan als je wilt dat studenten met Special Access meer/minder pogingen kunnen doen. Vul vervolgens bij Attempts Allowed aan hoeveel pogingen die studenten krijgen.
 2. Bij Advanced Attempts Conditions kun je aangeven of studenten een minimum percentage moeten hebben bereikt op de voorgaande poging om een nieuwe poging te mogen doen.

Bij Users geef je aan welke studenten Special Access krijgen.

 1. Vink de studenten aan die je Special Access wilt geven.
 2. Klik op Add Special Access.
 • Klik op Save and Close om de quiz op de slaan.
Previous Article Hoe maak ik een quiz?
Next Article Hoe kan ik instellen wat studenten zien als ze een quiz inleveren (Quiz Submission Views)?