Docent - Teacher

Hoe stel ik restrictions in voor een quiz?

Updated on

Met Restrictions bepaal je:

 • of de quiz zichtbaar is voor studenten en of er een deadline is (status, deadline en beschikbaarheid);
 • of er voorwaarden (release conditions) aan de quiz gekoppeld zijn;
 • of de quiz een tijdslimiet heeft (restrictions);
 • of studenten eerst een wachtwoord moeten invoeren voordat ze de quiz kunnen maken en of ze de quiz alleen kunnen maken als ze werken vanaf een bepaald IP-adres;
 • of er een tijdslimiet is waarbinnen studenten de quiz moeten maken;
 • of en welke studenten speciale toegang tot de quiz hebben (bijvoorbeeld: extra tijd voor een student met een visuele beperking).
 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus. 
 • Klik op Quizzes. Je landt op de quizhomepage.
 • Klik op het pijltje naast de titel van de gewenste quiz.
 • Klik op Edit.
 • Klik op het pijltje naast Availability Dates & Conditions om het tabblad open te klappen.

Availability dates & Release Conditions

 1. Kies bij Start Date vanaf wanneer studenten de quiz kunnen maken.
 2. Kies bij End Date vanaf wanneer studenten de quiz niet meer kunnen maken.
 3. Als je Add availability dates to Calendar aanvinkt komen de Start Date en de End Date in de Brightspace Calendar te staan.
 4. Onder Release Conditions verbind je voorwaarden aan je quiz waaraan studenten moeten voldoen voordat ze de quiz kunnen maken. Een quiz kan meerdere release conditions hebben (bijvoorbeeld: studenten hebben pas toegang tot de quiz als ze opdracht 1 hebben ingeleverd en/of de checklist van collegeweek 1 volledig hebben afgevinkt).
  • Klik op Add Existing om bestaande release conditions toe te voegen.
  • Klik op Create New om nieuwe release conditions toe te voegen.

Bekijk de handleiding Wat zijn release conditions en hoe gebruik ik ze? voor meer informatie en adviezen over release conditions.

Datumrestricties en release conditions worden overgenomen als je de quiz beschikbaar stelt in Content. Als je in Content bij een topic van het type quiz deze datumrestricties en/of release conditions aanpast (via Edit Properties In-place of in het topic zelf), wordt dit ook op de quiz toegepast, en dus niet alleen op het topic.

Tijdslimiet

Op de bewerkingspagina van de quiz vind je aan de rechterkant vier tabbladen. Je kunt een tijdslimiet invullen op het tabblad Timing & Display.  Klik op het pijltje naast Timing & Display om dit tabblad te openen.

 1. Je kunt hier een tijdslimiet instellen. Vink daarvoor Set time limit aan.
 2. Vul het tijdslimiet in.
 3. Klik op Timer Settings.

Je krijgt nu een aantal opties te zien.

 1. Kies onder Quiz Startvoor:
  • Asynchronous als je wilt dat de tijd start met lopen vanaf het moment dat de student de quiz begint;
  • Synchronous als je wilt dat de tijd start met lopen vanaf de startdatum en het starttijdstip. De startdatum vul je in onder availability dates.
 2. Kies onder When The Time Limit Expiresvoor:
  • Automatically submit the quiz attempt als je wilt dat de quiz automatisch wordt ingeleverd als de tijdslimiet is bereikt;
  • Flag as 'exceeded time limit' and allow the learner to continue working als je wilt dat de student wel verder kan gaan met het maken van de quiz nadat de tijd op is, maar dat deze wel wordt gemarkeerd als poging die niet binnen het tijdslimiet is afgerond;
  • Do nothing: the time limit is not enforced als je wilt dat het tijdslimiet alleen een indicatie is, maar verder geen consequenties heeft.

De instelling Synchronous kan handig zijn als je wil dat voor alle studenten op het zelfde moment de quiz eindigt, los van wanneer de student begonnen is.
Bij Asynchronous krijgt elke student altijd evenveel tijd om de quiz te maken.

Special Access

Special Access is een functie bij Quizzes waarbij je deelnemers speciale toegang geeft. Je vind Special Access onder de Release Conditions in het tabblad Availability Dates & Conditions.

 1. Klik op Manage Special Access.
 1. Vink Allow selected users special access to this quiz aan als je wilt dat alle deelnemers van jouw cursus de quiz mogen maken en alleen de deelnemers met Special Access andere restricties hebben. Vink Allow only users with special access to see the quiz aan als je wilt dat alleen deelnemers met Special Access de quiz mogen zien en maken.
 2. Klik op Add users to Special Access.

Dan opent een nieuw scherm waar je de eigenschappen van de quiz voor special access users kunt bepalen.

 1. Hier kun je een afwijkende deadline instellen voor gebruikers met Special Access. Wil je voor hen geen Due Date instellen? Zorg dan dat Has Due Date niet aangevinkt is.
 2. Hier kun je een afwijkende Start Date instellen voor gebruikers met Special Access. Wil je voor hen geen Start Date instellen? Zorg dan dat Has Start Date niet aangevinkt is.
 3. Hier kun je een afwijkende End Date instellen voor gebruikers met Special Access. Ook hier geldt: wil je voor hen geen End Date instellen, zorg dan dat Has End Date niet aangevinkt is.
 4. Wil je de tijdslimiet voor Special Access gebruikers aanpassen ten opzichte van andere gebruikers? Vink dan Override time limit aan. Achter Original time limit zie je de tijdslimiet voor reguliere gebruikers staan.
 5. Kies voor Set time limit als je een afwijkend tijdslimiet wilt instellen en voor No time limit als je voor Special Access gebruikers geen tijdslimiet wilt invoeren.
 6. Als je voor Set time limit hebt gekozen, kun je onder New Time Limit de nieuwe tijdslimiet invullen. Je kunt er ook voor kiezen om de multiplier te gebruiken. Studenten met Special Access krijgen dan een X aantal keer zoveel tijd als studenten zonder Special Access. Onder Extra Time zie je hoeveel extra tijd studenten met Special Access krijgen.
 1. Vink Override behavior when time limit is exceeded aan als je wilt dat er voor gebruikers met Special Access afwijkende gevolgen zijn als de tijd om is. Achter Original behavior zie je de gevolgen voor gebruikers zonder Special Access staan.
 2. Als je dit aanvinkt, krijg je drie opties. Kies voor
  • Automatically submit the quiz attempt als je wilt dat de quiz bij Special Access gebruikers automatisch wordt ingeleverd als de tijdslimiet is bereikt;
  • Flag as 'exceeded time limit' and allow the learner to continue working als je wil dat de Special Access gebruiker wel verder kan gaan met het maken van de quiz nadat de tijd op is, maar dat deze wel wordt gemarkeerd als poging die niet binnen het tijdslimiet is afgerond;
  • Do nothing: the time limit is not enforced als je wilt dat het tijdslimiet voor Special Access gebruikers alleen een advies is, maar verder geen consequenties heeft.

Bij Multiplier of original quiz time moet je opletten wanneer je de originele tijdslimiet van de quiz verandert. De vermenigvuldiging verandert namelijk niet mee. Pas dit dus ook handmatig aan nadat je het originele tijdlimiet hebt aangepast.

Bij Attemps kun je alternatieve opties aangeven die studenten met Special Access hebben.

 1. Vink Override attempts allowed aan als je wilt dat studenten met Special Access meer/minder pogingen kunnen doen. Vul vervolgens bij Attempts Allowed aan hoeveel pogingen die studenten krijgen.
 2. Bij Advanced Attempts Conditions kun je aangeven of studenten een minimum percentage moeten hebben bereikt op de voorgaande poging om een nieuwe poging te mogen doen.

Bij Users geef je aan welke studenten Special Access krijgen.

 1. Vink de studenten aan die je Special Access wilt geven.
 2. Klik op Add Special Access.

Wanneer je een quiz kopieert, dan neemt Brightspace de studenten met Special Access ook mee. Let hier dus op wanneer een student daar wel recht op heeft bij de ene quiz, maar niet bij de andere. Wanneer dit het geval is, kun je de stappen van Special Access terugdraaien in de gekopieerde quiz.

Password and IP restrictions

Je kunt je quiz eventueel beveiligen met een wachtwoord en/of IP-restrictie. Alleen gebruikers die het wachtwoord invoeren en/of een toegestaan IP-adres gebruiken krijgen dan toegang tot de quiz:

 1. Vul onder Password een wachtwoord in.
 2. Klik op Manage IP Range om de IP-adressen te bepalen.  Vul dan één of meerdere IP-ranges in en klik op Add.

Klik linksonder op de bewerkingspagina van de quiz op Save of Save and Close om alle toegevoegde restrictions op te slaan.

Previous Article Hoe maak ik een quiz?
Next Article Hoe kan ik instellen wat studenten zien als ze een quiz inleveren ?