Docent - Teacher

Hoe kan ik instellen wat studenten zien als ze een quiz inleveren ?

Updated on

Standaard zien studenten het bericht Your quiz has been submitted successfully wanneer ze een quiz inleveren. Je kunt dit bericht aanpassen, en daarbij aangeven welke quizinformatie je wel/niet aan studenten wilt vrijgeven (bijvoorbeeld of ze wel/niet zien welk aantal vragen ze goed hadden, hun eigen score of het klasgemiddelde, et cetera).

 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Quizzes.
 • Klik op de gewenste quiz.

Evaluation & Feedback

 1. Klik op het pijltje naast Evaluation & Feedback om dat tabblad open te klappen.
 2. Vink Auto-publish attempt results immediately upon completion als je wilt dat het resultaat van de automatisch beoordeelde vragen meteen na het afronden van de quiz zichtbaar wordt voor de student. Let op: vragen die niet automatisch beantwoord kunnen worden (bijvoorbeeld open vragen) worden als 0 punten meegeteld in dit resultaat.
 3. Vink Synchronize to grade book on publish aan als je het cijfer in het Grade Book wilt tonen als deze gepubliceerd is bij de quiz.
 4. Vink Attempt grade aan als je wilt dat het cijfer van de poging bij de quiz zichtbaar wordt voor de student als deze is gepubliceerd.
 5. Als je het cijfer zichtbaar wilt maken. Kies dan hier of je daarbij ook de vragen wilt tonen. Je kunt kiezen voor:
  • No questions als je geen vragen wilt tonen;
  • Incorrect questions only, with correct answers als je alleen de fout beantwoorde vragen met de goede antwoorden wilt tonen;
  • Incorrect questions only, without correct answers als je alleen de fout beantwoorde vragen wilt tonen;
  • All questions, with correct answers als je alle vragen met de goede antwoorden wilt tonen;
  • All questions, without correct answers als je alle vragen wilt tonen, zonder het goede antwoord.
 6. Klik op Customize Quiz Results Displays om het scherm aan te passen dat studenten te zien krijgen direct nadat ze de quiz hebben ingeleverd.

Quiz Results Display: Primary view

Als je op Customize Quiz Results Displays hebt geklikt, krijg je een pop-up scherm te zien. Hier kun je de primary view (de weergave die je onder Evaluation & Feedback hebt ingesteld) nader aanpassen en eventueel aanvullende weergaven toevoegen.

Onder Primary View staan de huidige instellingen.

 1. Message: Hier zie je het bericht dat studenten zien na het afronden van een quiz.
 2. Grade: Hier zie je of het cijfer van de poging wordt getoond.
 3. Questions: Hier zie je of (en zo ja, welke) vragen worden getoond
 4. Answers: Hier zie je of (en zo ja, welke) juiste antwoorden worden getoond.
 5. Learners Responses: Hier zie je of de antwoorden van de student worden getoond.

Wil je iets aanpassen? Klik dan op Edit View.

 1. Pas eventueel de tekst aan.
 2. Vink Display attempt grade for evaluated questions aan als je wilt dat de score voor de beoordeelde vragen wordt getoond.
 3. Kies welke vragen je wilt tonen. Als je de keuze maakt om vragen te tonen krijg je drie of vier opties te zien die je kunt aanvinken:
  • Show the correct answers to the displayed questions: vink dit aan als je de goede antwoorden bij de vragen wilt laten zien.
  • Show the learner's responses to the displayed questions: vink dit aan als je de antwoorden van de student bij de vragen wilt tonen.
  • Show the learner's grade for the displayed questions: vink dit aan als je het aantal punten wilt laten zien dat de student voor de getoonde vragen heeft gehaald.
  • Show standards for the displayed questions: vink dit aan als je wilt laten zien aan welke standaarden een goed antwoord voor de getoonde vragen moet voldoen.
 4. Vink aan welke statistieken je wilt tonen:
  • Display class average als je het gemiddelde cijfer van alle deelnemers wilt tonen.
  • Display grade distribution als je wilt laten zien hoe de cijfers verdeeld zijn en hoe andere deelnemers hebben gescoord op elke vraag.
 5. Klik op Update om je aanpassingen op te slaan.

Je kunt in het bericht ook een link opnemen naar een ander onderdeel in Content of Activities, zodat studenten weten wat ze na de quiz moeten doen.  

Vragen die je handmatig moet nakijken (zoals open vragen), krijgen in Brightspace een score van nul. Als je open vragen gebruikt in een quiz, is het dus beter om Display attempt grade for evaluated questions niet aan te vinken. Anders krijgt de student een verkeerd beeld van zijn/haar score.

Quiz Results Display: Additional views

Maak een extra studentweergave aan voor een quiz, bijvoorbeeld als je studenten bij een bepaalde quizpoging andere gegevens wilt laten zien dan normaal. Je kunt zo pas bij de tweede of derde poging de juiste antwoorden tonen. Je kunt hierbij ook restricties voor tijd en datum en minimale/maximale score instellen. Als je restricties wilt toevoegen aan een weergave, kun je een additional view gebruiken.

Klik op + Additional View om een additional view toe te voegen.

Vul hier de restricties in waaraan een student moet voldoen om de additional view te zien te krijgen.

 1. Kies bij Display Date de datum en tijd vanaf wanneer de additional view actief wordt.
 2. A specific attempt: Je kunt de additional view koppelen aan een specifieke poging. Zo kun je bijvoorbeeld bij de derde poging van een student de additional view laten zien.
 3. And a specific grade range achieved: als je de additional view koppelt aan een specifieke poging, kun je ook instellen dat de additional view alleen zichtbaar wordt als de score van de student binnen een bepaalde range ligt.  Vul daarvoor hier de minimum en maximumscore  in.
 4. Vink The same IP restrictions as the quiz aan om de zichtbaarheid van het bericht te beperken tot de IP-adressen die ook toegang hebben tot de bijbehorende quiz. NB: hiervoor moet je bij het instellen van de quiz ook een IP-restrictie hebben opgelegd.
 5. Vink A limited amount of time (in minutes) after submission aan als je wilt dat het bericht slechts voor beperkte tijd zichtbaar is nadat de student de quiz heeft ingeleverd. De tijd specifieer je in minuten.

Het invullen van een Display Date kan handig zijn als je wel de antwoorden wilt tonen, maar niet wilt dat snelle studenten de antwoorden doorgeven aan langzamere studenten.

 • Als je naar beneden scrollt zie je dezelfde opties als bij het aanpassen van de primary view.
 • Vul daar je voorkeuren in.
 • Klik op Create om de instellingen op te slaan.

Wanneer studenten de submission view zien, hangt af van de instellingen van de quiz. Als je in de submission view aanvinkt dat studenten hun score voor de vragen of de inleverpoging kunnen zien, is de weergave pas zichtbaar als deze is beoordeeld. Als je hebt ingesteld dat Brightspace automatisch de quiz beoordeelt, zien studenten de weergave direct. Maar als je hebt ingesteld dat jijzelf de quiz beoordeelt, dan kunnen studenten de weergave pas zien als jij de beoordeling hebt gepubliceerd. Als je niet aanvinkt dat studenten hun score kunnen zien, dan zien zij de weergave direct na het inleveren van de quiz of op de datum die jij hebt ingesteld.

Voorvertonen

Als je wilt weten hoe de weergave er voor studenten uitziet, dan kun je hiervoor je de quiz voorvertonen.

 • Navigeer naar Activities in de navbar van je cursus.
 • Klik op Quizzes. Je landt op Manage Quizzes.
 1. Klik op het pijltje achter de quiz die je wilt voorvertonen.
 2. Klik op Preview.
 1. Je ziet een overzicht van de quiz (dit zien studenten dus ook) onder Quiz Details.
 2. Vink Bypass Restrictions aan om eventuele restricties die je voor studenten hebt ingesteld te omzeilen.
 3. Met Exit Preview kun je altijd terugkeren naar Manage Quizzes.
 4. Klik op Start Quiz! om de quiz te starten in de preview en maak de quiz. Klik als je klaar bent op Submit Quiz.
 1. Vink Allow this preview attempt to be graded in the Grade Quiz area aan als je wilt dat de poging in de preview wordt beoordeeld. NB: de score op pogingen in voorvertoning wordt niet meegenomen in het berekenen van de quizstatistieken.
 2. Klik op Submit Quiz.

In bovenstaand voorbeeld is een additional submission view ingesteld, waarbij studenten na het inleveren van een quizpoging direct de vragen en antwoorden zien en de behaalde scores.

 • Klik op Done.
Previous Article Hoe stel ik restrictions in voor een quiz?
Next Article Hoe pas ik een quiz aan?